Newsletter


Příhlášení Newsletteru

Přihlásit si odběr Newsletteru může každý návštěvník stránek ŘSD zapsáním své emailové adresy do vstupního pole pod menu stránek a odesláním této informace na server. Následně bude zájemci o informace zobrazena stránka s poděkováním za zájem a popisem následujících kroků.


V dalším kroku server odešle na zadanou adresu tzv. aktivační mail – první uživatelsky konfigurovatelnou správu obsahující aktivační kód/link. Kliknutím na aktivační link nebo zadáním příslušného kódu na stránce Newsletteru dojde k aktivaci emailové adresy.


Tento mechanizmus ověřuje platnost zadaných emailových adres a současně chrání ŘSD z nařčení o zneužití emailových adres. Uživatel kliknutím na link a odesláním informací dává ŘSD souhlas ve smyslu příslušného zákona.


Odhlášení Newsletteru

Každý Nesletter rozesílaný jeho odběratelům je automaticky doplňován o informace, jak si Newsletter odhlásit.


Generování a rozesílání Newsletteru

Newsletter bude generován na základě stanoveného pravidla jako seznam odkazů na aktuality a novinky od data posledního rozesílání Newsletteru. Standardní tvar předpokládá název článku a perex.


Takto vygenerovaný text Newsletteru je uložen do databáze a je k dispozici pro ruční editaci a úpravy. Po dokončení úprav bude příslušně označený Newsletter ve stanovený den v brzkých ranních hodinách rozeslán všem přihlášeným odběratelům jako individuální mail.