ŘSD vysoutěžilo rekonstrukci Žďákovského mostu za polovinu ceny. Přesto s ní začne až v roce 2013.

Vytisknout článek
Až na polovině předpokládané ceny jsou nabídky uchazečů o projekt opravy Žďákovského mostu na silnici I/19 v Jihočeském kraji. I přes tento pozitivní výsledek je však možné, že s opravou ŘSD již letos nezačne a přesune se až na příští rok. ŘSD před tímto rizikem veřejnost předem informuje, neboť jedna z nabídek byla kvůli nekompletně předložené dokumentaci vyřazena. A pokud se vyřazený uchazeč odvolá, není reálné, že se s opravou začne ještě letos.

Rekonstrukce klíčové mostní konstrukce přes řeku Vltavu v Jihočeském kraji – Žďákovského mostu – měla proběhnout již letos. ŘSD řádně připravilo a vyhlásilo výběrové řízení, ze kterého vzešlo několik srovnatelných nabídek za cenu v polovině předpokládaných nákladů. „Výsledky soutěže jsou po stránce cenových nabídek velmi výhodné. Mezi uchazeči byl jen minimální rozdíl, u všech se nabízená cena pohybovala na polovině předpokládaných nákladů,“ komentuje výsledky výběrového řízení ředitel Správy České Budějovice ŘSD Josef Pešl.

Samotné výběrové řízení i přes příznivý výsledek z pohledu výše ceny za realizaci díla může ovšem přinést i jeden konkrétní problém, který zahájení opravy zdrží. ŘSD totiž ze soutěže vyřadilo jednoho z uchazečů poté, co se prokázalo, že jeho nabídka nebyla kompletní. „Zákon nelze obcházet. Jasně stanoví, že musí být uchazeč vyřazen, pokud řádně nedoložil všechny požadované podklady,“ popisuje stav Josef Pešl, který se ve svém vyjádření opírá o nezávislý právní posudek, jenž si nechalo ŘSD zpracovat.

Pokud se tedy vyřazený uchazeč nakonec proti výsledkům výběrového řízení skutečně odvolá, skončí zřejmě celá věc u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Lhůta pro vydání stanoviska úřadu může být až čtyři měsíce. A zahájení rekonstrukce v zimním období není možné. „Reálně v případě šetření antimonopolním úřadem začneme s opravou až v další sezóně, tedy na přelomu dubna a května příštího roku,“ doplňuje Josef Pešl.

ŘSD bude i v případě přesunutí realizace na rok 2013 na rekonstrukci kompletně připraveno tak, aby byl minimalizován dopad opravy na řidiče. Podle předběžných odhadů bude kompletní uzavírka mostu v průběhu oprav po dobu pěti až šesti měsíců.


Datum: 24.07.2012