Kategorizace Projektování silnic a dálnic návrhové kategorie na výhledové síti dálnic a silnic I. třídy.

Vytisknout článek

Kategorizace stanovuje v souladu s ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic návrhové kategorie na výhledové síti dálnic a silnic I. třídy. Podkladem pro její zpracování bylo posouzení silniční sítě ČR dopravním modelem na objem dopravy předpokládaný v roce 2040 (blíže viz průvodní zpráva). Konečný návrh Kategorizace byl upraven do podoby krajských schematických map (02-14) v měřítku 1:200 000.
Údaje o kategorijních šířkách platí pro práce na územně-plánovací dokumentaci i ve studijní a projektové přípravě v plném rozsahu.
 
Zpracovatel: CityPlan spol. s r. o.
 
Schváleno: MD č.j. 918/2009-910-IPK/8 ze dne 15.9.2010

Kategorizace - PRŮVODNÍ ZPRÁVA.pdf02-STREDOCESKY.pdf03-JIHOCESKY.pdf04-PLZENSKY.pdf05-KARLOVARSKY.pdf06-USTECKY.pdf07-LIBERECKY.pdf08-KRALOVEHRADECKY.pdf09-PARDUBICKY.pdf10-VYSOCINA.pdf11-JIHOMORAVSKY.pdf12-OLOMOUCKY.pdf13-ZLINSKY.pdf14-MORAVSKOSLEZSKY.pdf