Informace o technických předpisech a ČSN

Vytisknout článek

Technické předpisy

Informace o technických předpisech vydávaných Ministerstvem dopravy ČR i s distributory naleznete na www.pjpk.cz

V plném znění jsou vydávány i v elektronické podobě organizací ČKAIT na CD aktualizovaném jednou ročněhttp://web.ice-ckait.cz/shop/vypis_publikaci.asp?item=4


ČSN

Informace o ČSN naleznete na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (www.unmz.cz)

Seznam distributorů tištěných ČSN naleznete na www.unmz.cz/cz/50/externi_distribuce.htm

Informace o získání ČSN v plném znění v elektronické podobě on-line na www.unmz.cz/cz/50/CSN_online.htm


Další informace podá
Pavlína Svobodová
technická knihovna Ředitelství silnic a dálnic ČR
tel. 241 084 227
pavlina.svobodova@rsd.cz