Ochrana průhledných protihlukových stěn před střetem s letícími ptáky

Vytisknout článek
Způsob ochrany průhledných skleněných nebo plastových stěn před střetem s letícími ptáky byl v poslední novelizaci TP 104 upraven z původních siluet letících dravců na kvalitnější ochranu pomocí geometrického značení v hustotě, která ptáky spolehlivě varuje před střetem s překážkou. Bližší doporučená specifikace záležela pak na výrobcích těchto akustických prvků.

Díky laskavosti firmy Titan – Multiplast jsme obdrželi překlad článku, který podrobně popisuje zkoušky chování ptáků v kontaktu s různými typy průhledných stěn a jejich optického značení.

Celý článek přikládáme ke stažení v kompletním a zkráceném rozsahu. Jeho zkrácená verze bude v brzké době otištěna v Silničním obzoru. Uvedené závěry by měly sloužit pro potřeby výrobců průhledných stěn, projektanty a investory.

Uvedený výzkum zjednodušeně přináší tyto závěry (str. 22 + 33):

- ptáci v letu nedokáží rozlišit průhlednou stěnu od volného prostoru
- jako nejvhodnější způsob značení byly vyhodnoceny jemné horizontální pruhy oproti značení vertikálnímu nebo ¨
širších horizontálních pruhů s větší roztečí
- tyto pruhy jsou vhodnější než síť terčů
- ani optimální způsob značení nesníží počet kolizí zcela na nulu


Experimentální zkoušky zaměřené na zamezení nalétávání ptáků do průhledných ploch - článek.pdf


Experimentální zkoušky zaměřené na zamezení nalétávání ptáků do průhledných ploch - kompletní dokument překlad.pdf


Datum: 12.06.2012