ŘSD se významně posunulo k dostavbě D8 zbývající úsek Lovosice – Řehlovice

Vytisknout článek
Ředitelství silnic a dálnic je o krok blíže k dokončení chybějícího úseku dálnice D805 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi.

Významně k tomu pomohlo dnešní rozhodnutí Stavebního úřadu Ústeckého kraje, který dnes zamítl odvolání proti stanovisku SEA (posuzování vlivu stavby na životní prostředí). „Jsem rád, že se podařilo odbourat další bariéru dostavby tohoto úseku dálnice D8. V tuto chvíli nic nebrání k tomu, abychom celý úsek dokončili do plánovaného data, dle aktuálního harmonogramu, tedy do listopadu 2014,“ říká ředitel ŘSD René Poruba. "Do stavebních prací v plném rozsahu se můžeme pustit hned po nabytí právní moci dnešního vydaného rozhodnutí, což je zhruba za 15 dní", dodává. "Chtěl bych tímto ocenit vysoké pracovní nasazení celého projektového týmu dálnice D8 z řad mých podřízených, dnešní vydané rozhodnutí je také výsledkem jejich práce", říká René Poruba.


Datum: 20.04.2012