Česko a Polsko spojila nová dálnice

Vytisknout článek
Česká republika udělala poslední a klíčový krok k dokončení dálničního spojení se sousedním Polskem. České Ředitelství silnic a dálnic otevírá poslední úsek dálnice D1 z Bohumína na státní hranici. Otevření úseku má vedle odvedení dopravy z obydlených oblastí v místě také zásadní význam z pohledu celkového mezinárodního silničního propojení České republiky.

Nově zprovozněný úsek na dálnici D1 z Bohumína je již čtvrtým dálničním hraničním přechodem v České republice. Prvním byl v roce 1980 na dálnici D2 směrem na Bratislavu (oficiálně tento hraniční přechod vznikl až s rozdělením republiky v roce 1993). V roce 1997 bylo otevřeno propojení dálnic D5 a A6 na trase Praha – Norimberk, v roce 2006 následovalo druhé propojení s německou dálniční sítí na trase Praha – Drážďany a nyní v roce 2012 přibývá propojení dálnic D1 a A1 ve směru do Polska. Polská A1 výhledově povede až do Gdaňsku u Baltského moře, již nyní ale křižuje dálnici A4 na trase Wroclaw – Krakow.

Z mezinárodního hlediska se nový úsek dálnice D1 stává významnou součástí evropské dálniční sítě, umožňující dopravní spojení sever–jih, například mezi Polskem a Rakouskem. „Hraniční úsek dálnice u Bohumína je zároveň poslední stavbou v rámci projektu dálnice D47. Jeho první úsek v délce 17 km byl otevřen v roce 2007 v části Ostrava – Bohumín a nyní je zprovozněno celých 80 km. V rámci celého tahu dálnice D1 Praha – Brno – Ostrava – Polsko v délce 377 km již tedy zbývá dobudovat pouze úsek Říkovice – Lipník nad Bečvou u Přerova,“ říká generální ředitel ŘSD David Čermák.

Z místního hlediska spočívá význam otevírané stavby zejména v převedení dopravy na tuto novou komunikaci, čímž se odlehčí dopravnímu zatížení stávajících komunikací přes zastavěné části města. Stavba dále řeší bezprostředně související přeložky křižujících a navazujících komunikací podle územního plánu města Bohumín, včetně úseku přeložky silnice I/67 v souběhu s dálnicí. Dálnice D1 je v průchodu přes Bohumín zkoordinována s připravovanou stavbou.Na český úsek Bohumín – státní hranice mělo v roce 2012 před fotbalovým šampionátem navazovat spojení s polským městem Swierklany. Vzhledem k problému s mostem na polském úseku se zprovoznění odložilo.

Aktuální zprovoznění bude na české straně v plném rozsahu, na polské straně bude chybět úsek Mszana – Swierklany obsahující nedokončený most, který bude mít svoji objízdnou trasu. Ta bude určena ovšem pouze pro osobní automobily neboli celé zprovoznění D1/A1 se v tuto chvíli netýká vozidel nad 3,5 tuny. Toto omezení bude pro řidiče řádně vyznačeno již na české D1. Polská strana předpokládá plné otevření své A1 v létě 2013.


Informace o stavbě:

Název stavby: D47 47092 Bohumín – státní hranice ČR/PR
Kraj: Moravskoslezský kraj
Cena: 2 675 880 829 Kč
Délka trasy: 6113 m
Datum zahájení stavby: 03/2008
Datum zprovoznění: 11/2012

Informační leták včetně mapy stavby naleznete zde.

mapa_dalnice_297x180.pdfDatum: 29.11.2012