Silnice a dálnice v České republice 2011

Vytisknout článek
ŘSD vydává publikaci "Silnice a dálnice v České republice 2011". Naleznete v ní přehledně uspořádané informace o Ředitelství silnic a dálnic, statistiky o dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. tříd, o silniční a dálniční údržbě nebo o vývoji výstavby silnic a dálnic u nás. Kromě základních údajů obsahuje řadu dalších všeobecných a doplňkových informací: o vývoji přepravních výkonů, průběhu dopravních intenzit, telematice ale také o nehodovosti či dálničních poplatcích.

Publikace je k dispozici ke stažení (PDF 4,8 MB) kliknutím zde na jednu ze tří jazykových mutací:

_ _