Aplikace

Vytisknout článek
Aplikace vyvinuté a provozované odborem silniční databanky nebo vytvořené v její spolupráci a používající data z Informačního systému o silniční a dálniční síti.

1. Webová mapová aplikace – geoportál
Aplikace využívající možností ArcGIS Serveru umožňuje prohlížení, vyhledávání a identifikaci dat ISSDS. Cílem je zpřístupnění vybraných dat široké veřejnosti.Více podrobností o aplikaci: http://www.rsd.cz/Mapy/webova-mapova-aplikace
Dostupnost: http://geoportal.jsdi.cz/flexviewers/Silnicni_a_dalnicni_sit_CR
Přístup: bez registrace

2. WMS služby
Web Map Service (dále jen WMS) znamená v překladu webová mapová služba. Jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracující na principu klient-server umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v prostředí Internetu. Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), které zobrazují tematické geografické informace (tematickou mapu - vrstvu), nebo mohou být výsledkem překrytu více vrstev (mapová kompozice). Zdroj Wikipedia

    2.1. WMS služba Ředitelství silnic a dálnic ČR - WMS1

http://geoportal.jsdi.cz/ArcGIS/services/geoportal_rsd_wms1/MapServer/WMSServer? 

Obsahuje vybrané atributy vrstev dálnice, rychlostní silnice, silnice I.třídy, silnice II.třídy, silnice III.třídy, uzlové body uzlového lokalizačního systému z území ČR.
    2.2. WMS služba Ředitelství silnic a dálnic ČR - WMS2

http://geoportal.jsdi.cz/ArcGIS/services/geoportal_rsd_wms2/MapServer/WMSServer? 

Obsahuje vybrané atributy vrstev mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody, kilometráž silnic I. - III. třídy, kilometrovníky dálnic a rychlostních silnic, sčítání dopravy 2010 z území ČRUkázka použití wms služeb ŘSD ve volně dostupné web aplikaci: http://www.rsd.cz/Mapy/WMS-sluzby

3. Systém hospodaření s mosty (BMS)
Aplikace agendového typu, řešící komplexně problematiku mostních prohlídek vyplývající ze Silničního zákona. Systém byl částečně vytvořen v rámci projektu vědy a výzkumu MD ve spolupráci s firmami PONTEX a VIAPONT a je doporučen MD pro užívání v ČR. V současné době jsou v tomto systému evidovány mosty, podjezdy, tunely a propustky na dálnicích a silnicích I.-III.třídy. Systém obsahuje modul evidenční, inspekční, údržbový a finanční.

Více podrobností o aplikaci: http://bms.vars.cz/Dokumenty/cely_manual.pdfDostupnost: http://bms.vars.cz/
Přístup: bez registrace (základní přístup) nebo přes jméno, heslo (rozšířený přístup pro správce mostů)