Přehledy z informačního systému o silniční a dálniční síti ČR

Vytisknout článek
Data k 1.1.2015

Každý PDF soubor obsahuje tabulky a grafy s těmito údaji:
- délka silniční sítě dle třídy komunikace a dle krytu vozovky
- počet mostů dle třídy komunikace, dle stavu nosné konstrukce a dle délky přemostění
- počet podjezdů a železničních přejezdů

ČESKÁ REPUBLIKA

kraj Středočeský
kraj Jihočeský
kraj Plzeňský
kraj Karlovarský
kraj Ústecký
kraj Liberecký
kraj Královéhradecký
kraj Pardubický
kraj Vysočina
kraj Jihomoravský
kraj Olomoucký
kraj Zlínský
kraj Moravskoslezský


Poznámka: vzhledem ke zpracování vstupních dat jsou výsledky dostupné obvykle v těchto obdobích:
data k 1.1. - publikována počátkem dubna
data k 1.7. - publikována počátkem října