Zhotovitele modernizace D1 vybere ŘSD v srpnu

Vytisknout článek
ŘSD prodloužilo termín pro podávání a vyhodnocení nabídek zhotovitelů k modernizaci prvních úseků dálnice D1. K posunu vedl ŘSD audit kvalifikačních předpokladů zadávací dokumentace, po kterém se soutěž otevřela většímu počtu uchazečů a následná úprava diskriminačních kvalifikačních podmínek proběhla tak, aby nebyla vyloučena možnost financování modernizace dálnice D1 z prostředků Operačního programu Doprava (OPD).

Původní termín pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení na modernizaci prvních úseků dálnice D1 byl dnešek, tedy 12. června 2012. Nový je 16. července 2012.

ŘSD společně s Ministerstvem dopravy po vyhlášení soutěže zadalo z důvodu prověření možnosti čerpání prostředků z Operačního programu doprava kontrolu kvalifikačních předpokladů zadávací dokumentace. Audit prováděly Dopravní fakulta ČVUT a Dopravní fakulta Jana Pernera Pardubice.

Podle generálního ředitele ŘSD Davida Čermáka audit a z něj plynoucí změny v zadávací dokumentaci vedle možností čerpání prostředků z OPD posuzoval i další okolnosti této veřejné obchodní soutěže. „Záměrem bylo například upravit kvalifikační předpoklady tak, aby se rozšířil počet uchazečů, který by vytvořil větší tlak na cenu,“ upřesňuje David Čermák. "Nicméně i přesto jsou podmínky soutěže dostatečně přísné, nesmí být ohrožena požadovaná kvalita stavby", dodává Čermák. Audit posuzoval také soulad zadávací dokumentace s evropskou legislativou a nutné změny v soutěži ovlivněné memorandem o stavbě migračních koridorů podepsaným mezi ministerstvy dopravy a životního prostředí.

„Uvedené okolnosti vedly ŘSD a Ministerstvo dopravy k úpravě termínu pro podávání nabídek do veřejné obchodní soutěže,“ vysvětluje David Čermák. Ministr dopravy Pavel Dobeš k tomu dodává: „Posunutí termínu jednoznačně vítám, soutěže tak budou otevřeny mnohem většímu počtu uchazečů. V této souvislosti očekávám i výhodnější cenové nabídky.“

Výsledky veřejných zakázek na zhotovitele prvních úseků modernizace dálnice D1 v srpnu 2012. ŘSD chce dodržet plánované podzimní období pro start samotné modernizace. Uvedené změny ve výběrovém řízení probíhají v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.


Datum: 12.06.2012