V roce 2012 přijde zprovoznění brněnských tunelů nebo úseku karlovarské silnice R6

Vytisknout článek
Ředitelství silnic a dálnic chce v roce 2012 zprovoznit celkem 63 kilometrů nových dálnic, rychlostních silnici a silnic I. třídy. Největším nově zprovozněným úsekem bude osmikilometrových obchvat Kolína na I/38 a silnice mezi Novým Sedlem a Sokolovem na R6 (7,5 kilometrů). Velká část dopravních komunikací bude v roce 2012 ve výstavbě (112,2 kilometrů) a zahájí se modernizace dálnice D1 (délka celého úseku je 161 km a bude modernizována deset let).

Následující rok bude podle vedení ŘSD spojený s rozpočtovou odpovědností. „Máme velmi omezený rozpočet a velký objem staveb, které jsou ve stádiu výstavby. A logicky také rostoucí počet kilometrů, které vyžadují každoročně vyšší náklady na údržbu,“ upřesňuje vyhlídky na rok 2012 ředitel ŘSD René Poruba.

Přesto nejsou projekty plánované na rok 2012 nijak zanedbatelné. Na straně plánovaných otevření jde o 50 nově zprovozněných kilometrů. „Spokojeni budou především obyvatelé Brna, kde se nám na konci roku 2011 podařilo ukončit dlouholetý spor s občanským sdružením. Stavba tunelu Dobrovského pokročila do závěrečné fáze a v polovině roku 2012 bude úsek uveden do provozu. Na dopravu v místě a pro život zdejších obyvatel to bude mít velký pozitivní vliv,“ říká René Poruba. Dalším z řady delších úseků, které chce v roce 2012 ŘSD zprovoznit, je na silnici R6 z Nového Sedla do Sokolova (7,5 km), na silnici R48 z Rychaltic do Frýdku-Místku (7,1 km) nebo na silnici I/37 z Hrobic do Ohrazenic (7,3 km). Velký přínos pro městkou dopravu bude mít také zprovoznění obchvatu Kolína v délce 8 kilometrů.

Zásadní bude pro ŘSD a jeho rozpočet také část pokračující výstavby. „V roce 2012 bude ve výstavbě celkem 112 kilometrech dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy,“ upřesňuje René Poruba. A současně doplňuje, že nezávisle na tom ŘSD odstartuje klíčový projekt, kterým je modernizace dálnice D1.

Mezi nejvýznamnější projekty ve výstavbě v roce 2012 je úsek dálnice D8 Lovosice – Řehlovice (16,4 km), dálnice D3 Tábor – Soběslav (16,3 km), rychlostní silnice R7 Vysočany – Droužkovice (9,4 km) a silnice I. třídy I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava – Ostrava (9,8 km). Nově se v roce 2012 začne s výstavbou úseků dálnice D3 Borek – Úsilné a Veselé nad Lužnicí – Bošilec nebo na D1 mezi Přerovem a Lipníkem.

René Poruba v případě výstavby nových úseků říká, že „všechny záměry se budou odvíjet od rozpočtu na rok 2012“. „Dopravní infrastruktura je závislá na tom, jaké prostředky nám budou přiděleny ze státního rozpočtu. Pokusíme se získat finance na všechny plánované projekty. Ovšem s ohledem na to, že ani ministerstvo financí nedokáže přesně určit, jaké budou letos příjmy, je i pro nás předčasné a zavazující něco slibovat,“ vysvětluje aktuální stav v dopravní infrastruktuře René Poruba.

Ministerstvo dopravy a ŘSD nyní také intenzivně jednají o modernizaci dálnice D1. Začít by se mělo letos na prvních částech celého úseku. Zde se také intenzivně jedná s Evropskou komisí o možnosti zařadit projekty modernizace D1 do skupiny staveb financovaných z prostředků Operačního programu Doprava.

Celkový přehled staveb ke zprovoznění v roce 2012

D 1
BOHUMÍN - státní hranice
6,1
D 8
LOVOSICE – BÍLINKA
3,9
R6
NOVÉ SEDLO – SOKOLOV
7,5
R48
RYCHALTICE - FRÝDEK MÍSTEK
7,1
I/13
STRÁŽ NAD NISOU - KRÁSNÁ STUDÁNKA
4,3
I/35
BÍLÝ KOSTEL - HRÁDEK NAD NISOU
7,6
I/37
BŘEZHRAD – OPATOVICE
3,3
I/37
HROBICE – OHRAZENICE
7,3
I/37
TRHOVÁ KAMENICE – MOST
0,7
I/38
KOLÍN obchvat
8
I/42
VMO, DOBROVSKÉHO B
1,9
I/42
VMO, MÚK DOBROVSKÉHO, Svitavská radiála
1
I/49
MALENOVICE – OTROKOVICE
2,1
I/56
OSTRAVA, PRODLOUŽENÁ MÍSECKÁ 2 ST.
1,2
I/67
SKREČOŇ - BOHUMÍN, obchvat
1,6
Celkem
63,6 km

Celkový přehled staveb ve výstavbě v roce 2012

D1 Mirošovice – Kývalka, modernizace (161 km)
D1 0137 Přerov – Lipník (14,3 km)
D3 0307 Tábor – Soběslav 16,3 km
D3 0308A Soběslav – Veselí nad Lužnicí 7,7 km
D3 0308B Most přes Lužnici 1,1 km
D3 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec 5,6 km
D3 0309/III Borek – Úsilné 3,3 km
D8 0805 Lovosice – Řehlovice 16,4 km
D11 Praskačka – Hradec Králové 3,7 km
R4 Lety – Čimelice 2,6 km
R7 Vysočany – Droužkovice 9,4 km
R7 Droužkovice – Nové Spořice 6,4 km
I/11 Mokré Lazce – hr. okr. Opava-Ostrava 9,8 km
I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 2. etapa 1,7 km
I/37 Pardubice – Trojice 1,2 km
I/44 Vlachov – Rájec 2,9 km
I/49 Malenovice – Otrokovice 2,2 km
I/35 Bílý Kostel – Hrádek n. N. 7,6 km


Datum: 25.01.2012