Obchvat Líbeznic v provozu

Vytisknout článek
ŘSD zprovozňuje 29. července 2011 obchvat obce Líbeznice nedaleko hlavního města Prahy. Silnice I/9 začíná na křižovatce Zdiby (s dálnicí D8) a odtud vede na Neratovice, Mělník, Českou Lípu, Rumburk a státní hranici s Německem.

Úsek Praha – Mělník je výhledově plánován ve čtyřpruhovém uspořádání a i obchvat obce Líbeznice, kudy vede převážně tranzitní doprava s velkým podílem těžké nákladní dopravy, byl připraven jako pravá polovina budoucího čtyřpruhu. „Cílem obchvatu je zklidnit nadměrnou tranzitní dopravu uvnitř obce,“ říká generální ředitel ŘSD Jiří Švorc.

Stavba délky 2,6 km převede tranzitní dopravy mimo obec a tím dojde ke zlepšení dopravní situace a snížení negativních vlivů dopravy uvnitř obce, jako jsou automobilové emise, prašnost, hluk a vibrace. Dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci, ke zlepšení kvality a pohody života obyvatelstva. Součástí stavby jsou také opatření, která povedou ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a krajinný ráz v bezprostřední blízkosti nově vybudované komunikace. Tím jsou myšleny návrhy a realizace vegetačních úprav, řádné provedení rekultivací ploch dočasného záboru, protihluková opatření, vhodná volba materiálů a konstrukcí zejména mostů.


Název stavby: I/9 Líbeznice - obchvat
Zahájení stavby: 10/2008
Uvedení do provozu: 07/2011
Dokončení stavby: 06/2012
Cena bez DPH: 484 543 227 Kč


Informační leták včetně mapy stavby naleznete zde.