Alternativní silnice k chybějící dálnici D8 už pět let berou deset lidských životů ročně

Vytisknout článek
Na alternativních komunikacích chybějícího úseku dálnice D805 z Lovosic do Řehlovic, po kterých je nyní vedena doprava ve směru z Prahy do Ústí nad Labem a dále na německé hranice, zemřelo v posledních pěti letech celkem 52 osob. Dopravní nehody vedly na těchto komunikacích od roku 2007 také k 53 případům těžkých zranění a 250 zranění lehkých.

Ředitelství silnic a dálnic společně s Policí ČR pro severní Čechy, odborem dopravy, představilo aktuální statistiky nehodovosti na pěti úsecích, na kterých je vedena alternativní doprava chybějícího úseku D805 z Lovosic do Řehlovic. Jde o tyto úseky:

· Silnice I/30 na úseku 0 km – 21,16 km
· Silnice I/8 na úseku 0 km – 21,96 km
· Silnice I/63 na úseku 0 km – 7,11 km
· Dálnice D8 na zprovozněném úseku 64,4 km – 69,1 km
· Silnice III/613 na úseku 0 km – 3,9 km

Aktuální data shromážděná ŘSD a Policí ČR jsou k 31.12.2011 a bilancují nehodovost za posledních pět let (2007-2011).

Vzhledem k počtu kilometrů patří uvedené alternativní komunikace v porovnání s jinými lokalitami k velmi nebezpečným. „Doprava je vlivem chybějícího úseku dálnice D805 vedena po silnicích I. a v jednom případě III. třídy. Kombinaci nákladní a osobní dopravy na dvoupruhových komunikacích, jako je tomu například u I/30 z Lovosic do Ústí nad Labem, považujeme z pohledu bezpečnosti dopravy za nejrizikovější,“ říká vedoucí odboru severočeské dopravní policie plk. Jiří Ušák. „Na každý rok připadá do celé oblasti alternativních komunikací průměrně 10 úmrtí,“ vysvětluje.

Z uvedených 52 úmrtí se jich nejvíce stalo v roce 2007 (celkem 21) a dále v roce 2010 (celkem 14 úmrtí). Zdaleka nejčastěji k nehodám s následkem smrti dochází na silnici I/30 (celkem 32 obětí nehod za posledních pět let) využívanou jako klíčový alternativní dopravní tah z Lovosic do Ústí nad Labem. Podle Jiřího Ušáka tyto ztráty na životech a zdraví lze jednoznačně spojovat s celkovou situací způsobenou chybějícím úsekem dálnice.

„Vedle nehodovosti zde prakticky každým rokem vzrůstá také intenzita dopravy. Ta ve směru z Ústí nad Labem do Prahy dosahuje počtu 6613 vozidel denně, v opačném směru potom 6356 vozidel denně,“ dodává Jiří Ušák.

Kritická situace má také vliv na dlouhodobé zvyšování nákladů na personální zajištění bezpečnosti ze strany Policie ČR. Například v roce 2008 bylo na uvedených komunikacích nasazeno celkově 1687 policistů, kteří zjistili 2756 přestupků.

Podle zástupců dopravní policie by se přitom počet nehod a tedy i úmrtí zcela určitě snížil, pokud by byla dostavěna poslední část dálnice z Lovosic do Řehlovic. Podobně je tomu i u vysokých nákladů za personální zajištění ze strany Policie ČR.

Úsek dálnice D8 je v přípravě a ve výstavbě již od počátku devadesátých let. Dlouhodobě však brání jejímu dokončení neustálá odvolání a blokace ze strany ekologických organizací a občanských sdružení. „Technicky jsme připraveni na celkové dokončení tohoto důležitého úseku. Pokud nebudeme neustále blokováni, pak by mohla být dálnice dokončena do dvou až tří let,“ říká ředitel ŘSD René Poruba.

Aktuálně chybí u klíčové dálnice D8 dostavět jen část z Lovosic do Řehlovic. Zbývající úsek z Prahy do Lovosic a od Řehlovic do Ústí nad Labem a dále na německé hranice jsou již několik let v provozu.


Datum: 16.04.2012