Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná–hranice okresu Opava

Stavba propojí v době její realizace stávající čtyřpruhové úseky silnice I/11 a tím bude dokončen souvislý tah čtyřpruhové směrově rozdělené silnice z Ostravy do prostoru mezi Mokrými Lazci a Novými Sedlicemi. Stavba je zařazena do souboru staveb s vazbou na D1 Lipník nad Bečvou–Ostrava.

Ve výstavbě

Silnice I/50 Nesovice, křižovatka

Stavba řeší rekonstrukci křižovatky silnic I/50 a II/429 v Nesovicích. Křižovatka nevyhovuje z hlediska prostorového uspořádání a vzhledem k absenci čitelného vodorovného dopravního značení je nepřehledná.

Ve výstavbě

Silnice I/37 Pardubice–Trojice

Silnice I/37 bude rozšířena ze stávající dvoupruhové na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou středním dělicím pásem. Dále dojde k rozšíření rampy MÚK Závodiště a komunikace I/2, také na čtyřpruhové uspořádání.

Ve výstavbě

Pražský okruh úsek 511 Běchovice–D1

Úsek 511 Běchovice–D1 je součástí postupně realizovaného Pražského okruhu, který po svém dokončení vzájemně propojí celkem devět komunikací dálničního typu směřujících z Prahy a spojujících hlavní město s okolními regiony a státy. Zároveň rozvádí jak tranzitní tak příměstskou dopravu po okraji města.

Stavby plánované

Silnice I/19 Chýnov

Současný průtah silnice I/19 Chýnovem představuje hlavní dopravní závadu na silnici I/19 v této oblasti. Přeložkou silnice I/19 mimo obec dojde jednak ke zklidnění dopravy v Chýnově, a také bude odstraněn závadný průběh trasy z hlediska směrových i sklonových parametrů v centrální části města.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Milín–Lety

Požadavky na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací v České republice, jejíž součástí je i stavba rychlostní silnice R4 v úseku Milín–Lety, vychází z potřeby zajištění kvalitního dopravního spojení mezi jednotlivými sídelními aglomeracemi a středisky samosprávných krajů na celém území České republiky

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 Slaný–hranice Stč. kraje, zkapacitnění silnice

Stavba R7 Slaný–hranice Středočeského kraje je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7.

Stavby plánované

Silnice I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)

Mimoúrovňová křižovatka Třebušice je logickým pokračováním výstavby a modernizace silničního tahu I/13 (E 442), který spojuje důležitá průmyslová centra na severu Čech – Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem. Odstraněním dopravní bodové závady dojde k ucelení čtyřpruhového uspořádání silnice I/13 v úseku od Chomutova do Teplic (mimo průtahu Bílinou).

Stavby plánované

Silnice I/34 Božejov–Ondřejov-Pelhřimov

Předmětná stavba v úseku Božejov–Pelhřimov je součástí mezinárodního tahu E 551, který je postupně rekonstruován a homogenizován na kategorii S 11,5/70. Stávající silnice I/34 prochází v tomto úseku zástavbou obce Ústrašína, Ondřejova a Myslotína. Obecně se jedná o přeložku silnice I/34 mimo tyto obce.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R46 MÚK Vyškov

Stavba „R46 MÚK Vyškov“ je jednom z několika staveb na doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na R46 Vyškov–Olomouc, které jsou postupně doplňovány.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R46 MÚK Drysice

Stavba „R46 MÚK Drysice“ je jednom z několika staveb na doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na R46 Vyškov–Olomouc, které jsou postupně doplňovány.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R46 MÚK Žešov

Stavba „R46 MÚK Žešov“ je jednom z několika staveb na doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na R46 Vyškov–Olomouc, které jsou postupně doplňovány.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R46 MÚK Prostějov-centrum

Stavba „R46 MÚK Prostějov-centrum“ je jednou z několika staveb na doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na R46 Vyškov–Olomouc, které jsou postupně doplňovány.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R46 MÚK Olšany

Stavba „R46 MÚK Olšany“ je jednou z několika staveb na doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na R46 Vyškov–Olomouc, které jsou postupně doplňovány.

Stavby plánované

Silnice I/3 Mirošovice-Benešov, uspořádání 2+1

Rozšíření silnice I/3 mezi Mirošovicemi a Benešovem o jeden jízdní pruh přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Ještě před zahájením této stavby budou dokončeny související stavby křižovatek MÚK Čerčany a MÚK Čtyřkoly. U obou se jedná o dostavbu větví, aby v celé trase Mirošovice–Benešov bylo zcela vyloučena potřeba odbočení vlevo.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>