Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/27 Kralovice - obchvat

Úsek úpravy silnice I/27 mezi obcemi Podbořánky ve Středočeském kraji a Hadačkou v Plzeňském kraji je součástí řešení přeložky silnice I/27 od hranice Plzeňského a Středočeského kraje až po statutární město Plzeň. Cílem úpravy je odstranit nevhodné směrové a výškové vedení stávající komunikace a její vyvedení mimo centra měst a obcí.

Stavby plánované

Silnice I/27 Kaznějov - obchvat

Stavba I/27 křižovatka III/2312 k.ú. Horní Bříza–Rybnice řeší obchvat obcí Kaznějov a Rybnice. Přeložkou bude odstraněno nevhodné směrové a výškové vedení stávající komunikace v průtahu oběmi obcemi.

Stavby plánované

Silnice I/38 Malín-Kuchyňka

Projektovaná přeložka silnice I/38 v úseku Malín–Kuchyňka je další z postupně připravovaných a realizovaných staveb s cílem zkapacitnění, zvýšení propustnosti a bezpečnosti silniční dopravy na významném komunikačním tahu ve Středočeském kraji.

Stavby plánované

Silnice I/26 D5 (MÚK Nýřany)-Chotěšov

Úsek novostavby silnice I/26 od napojení z D5 (MÚK Nýřany) až po obech Chotěšov je součástí technické studie na přeložku silnice I/26 od MÚK Nýřany po obec Staňkov, jejíž celková délka je 20 260 metrů.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/26 Chotěšov-Stod

Úsek novostavby silnice I/26 od napojení na stávající komunikaci před obcí Holýšov až po křížení se silnicí III/2038 u Chotěšova je součástí technické studie na přeložku silnice I/26 od MÚK Nýřany po obec Staňkov, jejíž celková délka je 20 260 metrů.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/26 Stod-Holýšov

Úsek novostavby silnice I/26 od napojení Stodu na stávající komunikaci až po křížení se silnicí III/19347 vedoucí do Kvíčovic, je součástí technické studie na přeložku silnice I/26 od MÚK Nýřany po obec Staňkov, jejíž celková délka je 20 260 metrů.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/26 Holýšov-Staňkov

Úsek novostavby silnice I/26 od napojení v křižovatce se silnicí III/19347 vedoucí do Kvíčovic až po začátek obchvatu Staňkova, je součástí technické studie na přeložku silnice I/26 od MÚK Nýřany po obec Staňkov, jejíž celková délka je 20 260 metrů.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/4 Strakonice-Vimperk

Účelem studie je vyhledat trasu silnice I/4 tak, aby v úseku Strakonice–Volyně vyhovovala kategorii silnice S 11,5/70 a v úseku Volyně–Vimperk kategorii silnice S 11,5/60. Tam, kde je to nutné byla trasa navržena i ve více alternativách.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/35 Hrachovec, křižovatka se silnicí III/01873

Úpravou silnice I/35 došlo k odstranění bodové závady v podobě chybějících pruhů pro levé odbočení na místní komunikaci do Krhové-Hrádek a silnici III/01873 do místní části Hrachovec. Dále došlo k úpravě stávajících zálivů autobusové zastávky a vyřešení místa přecházení silnice I/35 chodci.

Uvedeno do provozu

Dálnice D3 0309/II Ševětín-Borek

Stavba 0309/II Ševětín–Borek je součástí funkčního celku „C“ (úsek Veselí nad Lužnicí–Úsilné, tzn. stavby 0308/C až 0309/III). Trasa začíná před mimoúrovňovou křižovatkou Ševětín, kde navazuje na předchozí úsek 0309/I Bošilec–Ševětín. Konec úseku je v km 128,100 kde navazuje na úsek 0309/III Borek–Úsilné.

Stavby plánované

Dálnice D1 Říkovice–Přerov

Trasa dálnice D1 v úseku Říkovice–Přerov, řešená v rámci stavby 0136, je součástí budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky, která tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací. Stavba 0136 je jednou ze souboru staveb v úseku Vyškov–Hulín–Přerov–Lipník nad Bečvou.

Stavby plánované

Dálnice D11 1105-2 Osičky-Hradec Králové (km 88,30-90,76)

Dostavbou části D11 1105-2 bude dálnice kompletně dokončena od Prahy k Hradci Králové, kde bude prostřednictvím provizorního sjezdu napojena na stávající silnici I /11.

Ve výstavbě

Silnice I/35 Valašské Meziříčí–Lešná, 3. etapa

Předmětem stavby je přeložka silnice I/35 do nové trasy. Stavba je součástí připravovaného tahu rychlostní silnice R35 v úseku mezi rychlostní silnicí R48 (MÚK Palačov) a městem Valašské Meziříčí, který je budován jako přeložka stávající silnice I/35 Hranice na Moravě–Valašské Meziříčí.

Ve výstavbě

Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih

Modernizace silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih zahrnuje úsek komunikace od konce obce Kouty nad Desnou po hranici okresu Šumperk/Jeseník v Červenohorském sedle.

Ve výstavbě

Silnice I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice–silnice I/17

Vybudování obchvatu silnice I/37 je jediným možným řešením pro odlehčení západní poloviny městského komunikačního okruhu a v širší návaznosti i východní části města, které přinese efekt ve zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců v daných oblastech města a ve snížení negativních účinků dopravy na celkové životní prostředí a obyvatele.

Ve výstavbě


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>