Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Dálnice D11 Hradec Králové–Smiřice

Stavba D11 1106 Hradec Králové–Smiřice, která je dále rozdělena na dva úseky (1106-1 Hradec Králové–Předměřice a 1106-2 Předměřice nad Labem–Smiřice), tvoří předposlední část souboru staveb dálnice D11 Praha–Poděbrady–Hradec Králové–Jaroměř. Dálnice D11 a navazující rychlostní silnice R11 Jaroměř–Trutnov–státní hranice Česko/Polsko.

Stavby plánované

Dálnice D11 Smiřice–Jaroměř

Stavba D11 1107 Smiřice–Jaroměř je je koncová (poslední) část souboru staveb dálnice D11 Praha–Poděbrady–Hradec Králové–Jaroměř, úsek Smiřice–Jaroměř. Na stavbu 1107 Smiřice–Jaroměř by měla přímo navázat stavba rychlostní silnice R11, stavba 1108 Jaroměř–Bojiště.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Skalka-II/118

Silnice I/4 Praha–Strakonice je v úseku mezi Prahou a mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Skalka (křižovatka se silnicí I/18, okres Příbram) vybudována jako čtyřpruhá rychlostní komunikace.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Lety–Čimelice

Výstavbou rychlostní komunikace R4 z Prahy minimálně do křižovatky se silnicí I/20 bude zajištěno kvalitativní zlepšení dopravního spojení mezi hlavním městem Prahou a významnými městy Jihočeského kraje. Navržená rychlostní komunikace v úseku Lety-Čimelice je na začátku úpravy vedena v trase stávající silnice I/4 a na konci úpravy je v souběhu vpravo se stávající silnicí I/4.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Časy-Ostrov

Rychlostní silnice R35 umožní převedení dopravy ze silnice I/35 mezi Holicemi a Zámrskem. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení silnice I/35 Hradec Králové–Holice–Vysoké Mýto, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vlivů provozu na životní prostředí.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R48 MÚK Bělotín–Rybí

Stavba R48 MÚK Bělotín–Rybí představuje rekonstrukci stávající dvoupruhové směrově nedělené komunikace kategorie S 15/100 (v současné době využívané jako čtyřpruh bez splnění normové kategorie) na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou v kategorii R 25,5/120

Stavby plánované

Silnice I/62 Děčín-Vilsnice

Přeložka silnice I/62 Děčín–Vilsnice je jedním z úseků komplexní přestavby průtahu silnic I/13 a I/62 městem Děčín a umožní odvedení tranzitní dopravy z dosavadního dopravně nevyhovujícího průjezdu Ústeckou ulicí.

Stavby plánované

Silnice I/20 Plzeň-Plaská–Na Roudné–Chrástecká

Předmětná stavba je součástí průtahu silnice I/20 Plzní, kde bylo zvoleno přebudovat tuto kominukaci v intravilánu města jako čtyřpruh, který jednak převede tranzitní dopravu z výše zmíněných směrů a jednak ulehčí vnitroměstské dopravě v Plzni. Stavba bude rozdělena do dvou samostatných etap. První z nich bude financována z prostředků Plzeňského kraje a statutárního města Plzně.

Ve výstavbě

Silnice I/38 Hrdlořezy–Čistá

Předmětná akce řeší rekonstrukci posledního úseku stávající silnice I/38 mezi realizovanou přeložkou mimo Bělou pod Bezdězem a přeložkou Hrdlořezy.

Ve výstavbě

Dálnice D1 - modernizace, úsek 14 Větrný Jeníkov-Jihlava

Stavba řeší modernizaci dálnice D1 v úseku od MÚK Větrný Jeníkov do MÚK Jihlava na kategorii D 28/120. Hlavním předmětem prací je jednak rozšíření stávající dálnice a také kompletní rekonstrukce cementobetonového a asfaltového krytu.

Ve výstavbě

Silnice I/35 Valašské Meziříčí–Lešná, 2. etapa

Předmětem stavby je přeložka silnice I/35 do nové trasy. Stavba je součástí připravovaného tahu rychlostní silnice R35 v úseku mezi rychlostní silnicí R48 (MÚK Palačov) a městem Valašské Meziříčí, který je budován jako přeložka stávající silnice I/35 Hranice na Moravě–Valašské Meziříčí.

Uvedeno do provozu

Rychlostní silnice R48 Rybí–MÚK Rychaltice

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající silnice I/48, která byla vybudována jako nedělený čtyřpruh, na komunikaci směrově rozdělenou. Ze silnice I. třídy se tak stane rychlostní komunikace v kategorii R 25,5/120. Silnice přímo navazuje na připravovanou stavbu „Silnice R48 MÚK Bělotín–Rybí“. Na konci stavby se napojuje na připravovaný úsek „Silnice R48 Rychaltice–Frýdek-Místek“.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 MÚK Hostivice - větve

Předmětem stavby byla realizace větví nové mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Hostivice na rychlostní silnici R6 v úseku Praha–Pavlov, a to v jejím staničení, přibližně km 2,02. Součástí projektu byla také síť souvisejících pozemních komunikací a přeložky a novostavby některých inženýrských sítí v nezbytném rozsahu.

Uvedeno do provozu

Silnice I/19 Tábor-hranice kraje Vysočina

Cílem studie je návrh rekonstrukce a výstavby přeložky silnice I/19 v úseku Tábor – hranice kraje Vysočina. Ve srovnání se současným stavem dojde k významným změnám v úsecích, kde je přeložka vedena v nové trase. V sídlech se jednoznačně projeví pozitivní vliv vyvedení tranzitní dopravy z obytné zástavby.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/3 Olbramovice, přeložka

Vybudováním přeložky silnice I/3 mimo střed obce Olbramovice významně ovlivní plynulost silničního provozu na této velmi vytížené komunikaci. Průjezd obcí se totiž řadu let stává vážnou dopravní zátěží jak pro řidiče, tak pro místní obyvatele.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>