Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/14 Kunratice–Jablonec n/N

Cílem projektu je realizace přeložky silnice I/14 s výrazně lepšími směrovými a výškovými parametry ve srovnání se stávajícími komunikacemi. Jedná se o silniční spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, jehož předcházející stavba byla dokončena v červenci roku 2008. Dokončení přeložky silnice I/14 bude znamenat kvalitní dopravní spojení mezi oběma severočeskými aglomeracemi. Nová komunikace převezme veškerou dnešní dopravu ze silnice III/29024 a převážnou část ze stávající silnice I/14.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Sadová-Plotiště

Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 rychlostní čtyřpruhovou komunikací. Ta umožní převedení dopravy mezi Sadovou a Hradcem Králové.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Hořice-Sadová

Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 mezi městem Hořice a obcí Sadová rychlostní čtyřpruhovou komunikací. V celém rozsahu stavby je vedena v nové trase a stávající silnice poté přejde do sítě silnic I. třídy jako doprovodná silnice I/635.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Úlibice-Hořice

Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 rychlostní čtyřpruhovou komunikací. Ta umožní převedení dopravy mezi Úlibicemi a městem Hořice.

Stavby plánované

Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka

Stavba řeší rekonstrukci stávající silnice v intravilánu, po které je vedena silnice I/35. Stávající dvoupruhová silnice je navržena na rozšíření na čtyřpruhovou, směrově nedělenou silnici. Rekonstrukcí silnice se zvýší plynulost dopravy a tím se sníží hlučnost, množství emisí a zvýší se bezpečnost chodců na křižovatkách. Silnice se nepřibližuje k fasádám objektů.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Mirotice, rozšíření

Stavba řeší úpravu stávající přeložky silnice I/4, východního obchvatu Mirotic na čtyřpruhovou rychlostní silnici R4 kategorie R 25,5/100. Tato přeložka byla postavena v polovičním profilu budoucí rychlostní silnice v letech 1984–1985.

Stavby plánované

Silnice I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice - přeložka

Navržená stavba zajišťuje převedení tranzitní dopravy na silnici I/19 ze zastavěné části města Žďár nad Sázavou do okrajových částí navazujících na průmyslové oblasti města – stávající i výhledové. Stavba zahrnuje vlastní přeložku silnice I/19 v zájmovém území a také úpravu navazujících křižovatek se stávajícími silnicemi v začátku a konci navrhované přeložky.

Stavby plánované

Dálnice D11 Smiřice–Jaroměř

Stavba D11 1107 Smiřice–Jaroměř je je koncová (poslední) část souboru staveb dálnice D11 Praha–Poděbrady–Hradec Králové–Jaroměř, úsek Smiřice–Jaroměř. Na stavbu 1107 Smiřice–Jaroměř by měla přímo navázat stavba rychlostní silnice R11, stavba 1108 Jaroměř–Bojiště.

Stavby plánované

Silnice I/37 Pardubice–Trojice

Silnice I/37 bude rozšířena ze stávající dvoupruhové na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou středním dělicím pásem. Dále dojde k rozšíření rampy MÚK Závodiště a komunikace I/2, také na čtyřpruhové uspořádání.

Ve výstavbě

Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba

Stavba I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba je jednou ze čtyř staveb, které jako celek řeší obchvat města Mělník. Každá stavba je řešena samostatně, funkci obchvatu bude stavba plnit až po zprovoznění všech čtyř staveb.

Stavby plánované

Silnice I/13 Krásná Studánka–Dětřichov

Stavba I/13 Krásná Studánka–Dětřichov je součástí souboru staveb zahrnující přeložku silnice I/13 v prostoru Liberec (Stráž nad Nisou)–Frýdlant–Habartice (státní hranice Česko/Polsko)

Stavby plánované

Silnice I/32 Jičíněves – přeložka

Hlavním účelem stavby je převedení silničního provozu mimo zástavbu obce a vyloučení dvou úrovňových přejezdů železniční tratě. Stávající trasa silnice I/32 totiž prochází centrální částí obce Jičíněves v úseku s oboustrannou občanskou zástavbou.

Stavby plánované

Silnice I/4 Vimperk-Solná Lhota

Předmětem stavby je přeložka silnice I/4 v úseku od starých Tiskáren ve Vimperku po okraj Korkusovy Huti. Stávající silnice zcela nevyhovuje svými směrovými ani výškovými poměry současnému, natož pak výhledovému provozu.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Řevničov, obchvat

Stavba R6 Řevničov, obchvat je druhou stavbou ze souboru pěti staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. Vybudování obchvatu mimo obec Řevničov přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí. Navržený obchvat zkracuje dosavadní délku trasy a dává předpoklady pro rychlou, bezpečnou a plynulou jízdu v tomto úseku.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Hořesedly – přeložka

Stavba R6 Hořesedly – přeložka je čtvrtou ze souboru pěti staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. V současné době je zde silnice I/6 vedena po dvoupruhové komunikaci o šířce vozovky 8–10,5 metru a prochází přímo obcí Hořesedly, kde způsobuje značnou dopravní zátěž. Vybudováním rychlostní komunikace dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území obce.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>