Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Rychlostní silnice R7 Slaný–hranice Stč. kraje, zkapacitnění silnice

Stavba R7 Slaný–hranice Středočeského kraje je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7.

Stavby plánované

Silnice I/14 Kunratice–Jablonec n/N

Cílem projektu je realizace přeložky silnice I/14 s výrazně lepšími směrovými a výškovými parametry ve srovnání se stávajícími komunikacemi. Jedná se o silniční spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, jehož předcházející stavba byla dokončena v červenci roku 2008. Dokončení přeložky silnice I/14 bude znamenat kvalitní dopravní spojení mezi oběma severočeskými aglomeracemi. Nová komunikace převezme veškerou dnešní dopravu ze silnice III/29024 a převážnou část ze stávající silnice I/14.

Stavby plánované

Silnice I/9 Nový Bor-Dolní Libchava

Stavba přeložky je součástí souboru staveb silnice I/9 v úseku Nový Bor–Sosnová, kam patří stavby MÚK Sosnová, Dubice–Dolní Libchava – obchvat a Nový Bor–Dolní Libchava. Přeložka silnice I/9 zajistí požadavky plynoucí z dopravních zátěží s výhledem do roku 2040.

Stavby plánované

Silnice I/20 Pištín–České Vrbné

Vyloučením tranzitní dopravy mimo Češnovice a Dasný dojde k výraznému zvýšení faktoru pohody obyvatel, snížení hlučnosti a imisí a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Zároveň dojde také ke zvýšení kapacity silnice.

Stavby plánované

Silnice I/38 Luštěnice–Újezd

Hlavním důvodem výstavby přeložky silnice I/38 v úseku Luštěnice–Újezd je převedení silničního tahu I/38 Mladá Boleslav–Nymburk mimo obce Luštěnice, Újezd a Bratronice. Jedná se prakticky o realizaci komunikačního obchvatu, který zajistí požadované snížení dopravního zatížení v obci.

Stavby plánované

Silnice I/36 Pardubice, Trnová–Fáblovka–Dubina

Realizací silnice I/36 v celém navrhovaném rozsahu dojde k výrazné změně v dopravním systému města Pardubic. Bude vytvořen severovýchodní obchvat města, který výrazně sníží zatížení centra města průjezdem tranzitní i místní dopravy.

Stavby plánované

Silnice I/35 Jinolice - odstranění úrovňového přejezdu

Stavba řeší odstranění úrovňového křížení silnice I. třídy s železničním přejezdem u obce Jinolice a jeho nahrazení mimoúrovňovým křížením spojeným s přeložkou silnice I/35. S odstraněním úrovňového přejezdu je nutné zároveň řešit napojení silnic III. třídy na přeložku I/35 a napojení místní komunikace.

Stavby plánované

Silnice I/27 Šlovice–Přeštice

Účelem stavby Přeložka silnice I/27 Šlovice–Přeštice je převedení silnice I/27 na kapacitní čtyřpruhovou komunikaci, která bezpečně převede vysoké dopravní zátěže a vyřeší problematiku průchodu silnice I. třídy obcí Horní Lukavice jejím obchvatem a odstraní nehodový úsek v prostoru Vysoké.

Stavby plánované

Silnice I/16 Horka u Staré Paky

Stavba řeší přeložku silnice I/16 jako obchvat obcí Horka u Staré Paky a Dolní Kalné. Cílem je odvést tranzitní dopravu ze silnice I. třídy mimo intravilány obcí Horka u Staré Paky, Čistá u Horek, Dolní Kalná atd. Trasa přeložky navazuje na připravovaný silniční obchvat Nové Paky.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Úlibice-Hořice

Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 rychlostní čtyřpruhovou komunikací. Ta umožní převedení dopravy mezi Úlibicemi a městem Hořice.

Stavby plánované

Dálnice D1 - modernizace, úsek 09 Loket-Hořice

Hlavním předmětem stavby byla modernizace konstrukce vozovky dálnice. Současně s modernizací vozovky byla provedena úprava kategorie na D 28. Během stavby byly sneseny a znovupostaveny tři mostní objekty.

Uvedeno do provozu

Rychlostní silnice R6 Lubenec–Bošov

Stavba R6 Lubenec–Bošov je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na rychlostní silnici R6. Hlavní náplní stavby je zkapacitnění a úprava stávající dvoupruhové silnice I/6 v úseku západně od Lubence mezi obcemi Lubenec a Bošov Výstavba byla přerušena v srpnu 2010.Obnovení výstavby rychlostní silnice začalo 13. 9. 2013.

Ve výstavbě

Rychlostní silnice R35 Hořice-Sadová

Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 mezi městem Hořice a obcí Sadová rychlostní čtyřpruhovou komunikací. V celém rozsahu stavby je vedena v nové trase a stávající silnice poté přejde do sítě silnic I. třídy jako doprovodná silnice I/635.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Sadová-Plotiště

Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 rychlostní čtyřpruhovou komunikací. Ta umožní převedení dopravy mezi Sadovou a Hradcem Králové.

Stavby plánované

Silnice I/27 Přeložka Klatovy, 1. stavba

Předmětem stavby je nahrazení v současné době již nevyhovujícího průtahu silnice I/27 přes Klatovy. Navržená trasa přeložky je vedena východně od centra Klatov jako novostavba a jejím hlavním cílem je převedení tranzitní dopravy mimo intravilán města.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>