Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Rychlostní silnice R56 Frýdek-Místek, připojení na R48

Řešená stavba je dokončením jižního obchvatu Frýdku-Místku z hlediska silnice R56 a pokračováním (navázáním) stavby „Silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat“. Předmětem stavby je tedy nové řešení propojení stávající silnice R56 s připravovaným obchvatem města Frýdku-Místku (budoucí R48).

Stavby plánované

Silnice I/50 Nesovice, křižovatka

Stavba řeší rekonstrukci křižovatky silnic I/50 a II/429 v Nesovicích. Křižovatka nevyhovuje z hlediska prostorového uspořádání a vzhledem k absenci čitelného vodorovného dopravního značení je nepřehledná.

Ve výstavbě

Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka

Stavba řeší rekonstrukci stávající silnice v intravilánu, po které je vedena silnice I/35. Stávající dvoupruhová silnice je navržena na rozšíření na čtyřpruhovou, směrově nedělenou silnici. Rekonstrukcí silnice se zvýší plynulost dopravy a tím se sníží hlučnost, množství emisí a zvýší se bezpečnost chodců na křižovatkách. Silnice se nepřibližuje k fasádám objektů.

Stavby plánované

Silnice I/22 Strakonice

Stavbou nově uvažované komunikace I/22 ve Strakonicích, tzv. Severní dopravní půloblouk, vznikne kvalitní propojení stávajících silnic I/4 Praha–Strážný a I/22 Vodňany–Domažlice.

Stavby plánované

Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I

Stavba VMO Žabovřeská je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v Brně. Její realizací bude odstraněno úzké hrdlo mezi dvěma již vybudovanými úseky – stavbou MÚK Hlinky a Žabovřeská 2, kde je trasa omezena řekou Svratkou a příkrým skalním svahem Wilsonova lesa.

Stavby plánované

Silnice I/55 Břeclav, obchvat

Vybudováním silničního obchvatu na silnici I/55 kolem Břeclavi dojde především k odvedení tranzitní dopravy z centra města. Zároveň bude vymístěna doprava ve směru na Lanžhot a Valtice z centra na novou přeložku. Obchvat také umožní přímou obsluhu jihovýchodní průmyslové části Břeclavi.

Stavby plánované

Silnice I/34 Lišov-Vranín

Současná silnice I/34 v řešeném úseku a dále k Třeboni nevyhovuje technicky ani kapacitně. Dochází tam k častým dopravním nehodám zejména v extravilánových úsecích mezi Lišovem a Štěpánovicemi a mezi Vranínem a Třeboní, kde je současná silnice směrově i výškově nevhodně zvlněná.

Stavby plánované

Silnice I/27 Most–Litvínov

Úsek silnice I/27 mezi Litvínovem a Mostem prochází průmyslovou aglomerací, jíž dominuje rozsáhlý komplex průmyslových, především chemických závodů v Záluží u Litvínova. Současná silnice je dvoupruhová a dopravní zatížení již přesahuje její kapacitu. Jejím rozšířením na čtyřpruh se zlepší plynulost a zejména bezpečnost silničního provozu v dané lokalitě.

Stavby plánované

Silnice I/9 Dubice–Dolní Libchava, obchvat

Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/9 jako obchvatu České Lípy a Nového Boru, konkrétně jedna ze tří částí obchvatu. Po realizaci obchvatu by mělo dojít k přemístění tranzitní dopravy mimo zástavbu České Lípy a v konci úseku i Nového Boru. Ve stávajícím stavu je veškerá tranzitní doprava vedena po průtahu středem města.

Stavby plánované

Silnice I/57 Semetín-Bystřička, 2. stavba

Stavba I/57 Semetín–Bystřička, 2. stavba řeší jednu z etap výstavby silnice R57 Valašské Meziříčí–Vsetín v úseku Bystřička–Jablůnka. Výstavba tohoto úseku je pokračování přeložky silnice I/57 mimo zastavěné území, protože navazuje na dokončenou stavbu I/57 Semetín–Bystřička, 1. stavba.

Stavby plánované

Silnice I/35 Ktová - odstranění úrovňového přejezdu

Stavbou dojde k odstranění stávajícího úrovňového přejezdu železniční trati u obce Ktová. Odstranění je možné provést přeložkou silnice I/35, a to ve variantě podjezdu trati i ve variantě nadjezdu nad tratí.

Stavby plánované

Silnice I/33 Náchod – obchvat, I/14 Vysokov–Vrchoviny

Silnice I/33 prochází intravilánem města Náchod, kde vytváří dopravní kongesce. Navržená přeložka odvede především tranzitní dopravu. Při přeložce silnice I/14 v úseku Vysokov–Vrchoviny, která je součástí obchvatu Náchoda, dojde k úpravě nevyhovujících směrových a výškových poměrů.

Stavby plánované

Silnice I/13 Krásná Studánka–Dětřichov

Stavba I/13 Krásná Studánka–Dětřichov je součástí souboru staveb zahrnující přeložku silnice I/13 v prostoru Liberec (Stráž nad Nisou)–Frýdlant–Habartice (státní hranice Česko/Polsko)

Stavby plánované

Silnice I/14 Nové Město nad Metují – přeložka

Projektovanou přeložkou silnice I/14 Nové Město nad Metují dojde především k odvedení tranzitní dopravy ze stávající objízdné trasy po silnicích II. a III. třídy, které nevyhovují svými parametry. Nejvýraznější závadou stávající silnice I/14 je její přímý průtah historickým jádrem Nového Města nad Metují.

Stavby plánované

Silnice I/14 Nová ves

Předmětem stavby je úprava směrového vedení silnice I/14 u obce Nová Ves. Stavba je napojena na stávající silnici I/14 mezi Jabloncem nad Nisou a Vrchlabím a na stávající vjezd do obce Poniklá-Nová Ves.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>