Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Rychlostní silnice R35 Ostrov-Staré Město

Výstavba rychlostní silnice R35 v úseku Ostrov–Staré Město umožní převedení dopravy ze silnice I/35 na kapacitně vyhovující komunikaci. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení silnice I/35 mezi obcí Zámrsk přes Litomyšl až k Moravské Třebové, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vlivů provozu na životní prostředí.

Stavby plánované

Silnice I/26 Stod - průtah

Stavba řeší rekonstrukci pozemních komunikací v intravilánu města Stod. Cílem je stavební úprava nevyhovujícího stavu vozovky I/26 s úpravou navazujících křižovatek a sjezdů, včetně doprovodných ploch pro pěší. Tyto úpravy včetně uplatnění prvků zvyšující bezpečnost by měly zvýšit bezpečnost ve vztahu k intenzitám na průtahu silnice I/26.

Stavby plánované

Silnice I/67 Karviná – obchvat

Předmětem projektu je novostavba pozemní komunikace, která bude sloužit jako jihozápadní obchvat Karviné pro dopravu ve směru Český Těšín–Bohumín a Ostrava.

Stavby plánované

Silnice I/33 Jaroměř, obchvat

Řešená stavba v úseku D11 (silnice I/37)–Velký Třebešov, kde se napojuje na realizovaný obchvat České Skalice, je poslední stavbou mezi Jaroměří a Náchodem, kterou se dokončí výstavba silnice I/33 v kategorii S 11,5/80 v trase vedené mimo města a obce.

Stavby plánované

Silnice I/37 Pardubice–MÚK Palackého, dostavba

Předmětem stavby je dostavba stávající mimoúrovňové křižovatky do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky. Jedná se o místní sběrnou komunikaci, směrově rozdělený čtyřpruh s nezpevněnou krajnicí. Dostavbou křižovatky dojde k propojení stávajícího čtyřpruhové profilu ve směru od Hradce Králové s nově projektovaným čtyřpruhovým profilem ve směru na Chrudim.

Stavby plánované

Dálnice D1 Říkovice–Přerov

Trasa dálnice D1 v úseku Říkovice–Přerov, řešená v rámci stavby 0136, je součástí budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky, která tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací. Stavba 0136 je jednou ze souboru staveb v úseku Vyškov–Hulín–Přerov–Lipník nad Bečvou.

Stavby plánované

Silnice I/3 Čtyřkoly MÚK

Předmětem stavby je změna průsečné křižovatky na mimoúrovňové křížení na silnici I/3. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu se jedná o rizikovou křižovatku

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 MÚK Rádelský Mlýn, I. etapa

Stavba řeší rekonstrukci této křižovatky, která v současnosti neodpovídá potřebám rychlostní silnice. Její tvar upravené trubky zůstal, s drobnými korekcemi v rámci stavby Zkapacitnění silnice I/35 Hodkovice–Rádelský Mlýn, zachován podle původního provedení z let 1972–1973.

Stavby plánované

Silnice I/10 a I/14 Jablonec nad Nisou-Smržovka

Předmětem stavby je přeložení silnice I/10 v úseku Turnov–Železný Brod–Tanvald do zcela nové trasy. Trasa je zde vedena ve složitých terénních podmínkách. Složité směrové vedení komunikace podél řeky Jizery na jedné straně a skalními masivy na straně druhé znemožňuje její úpravu do kategorie odpovídající silnici I. třídy.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/38 Jihlava, MÚK–Pávov

Dostavbou mimoúrovňové křižovatky Pávov na silnici I/38 v Jihlavě u místní části Pávov, dojde k doplnění chybějících dvou větví MÚK pro obsluhu přilehlých částí města a regionu – průmyslovou zónu Jihlavy a napojení silnice II/352.

Uvedeno do provozu

Silnice I/16 Horka u Staré Paky

Stavba řeší přeložku silnice I/16 jako obchvat obcí Horka u Staré Paky a Dolní Kalné. Cílem je odvést tranzitní dopravu ze silnice I. třídy mimo intravilány obcí Horka u Staré Paky, Čistá u Horek, Dolní Kalná atd. Trasa přeložky navazuje na připravovaný silniční obchvat Nové Paky.

Stavby plánované

Silnice I/17 Heřmanův Městec-Bylany

Předmětem stavby I/17 Heřmanův Městec–Bylany je vyvedení dopravy mimo centra měst Heřmanův Městec a Bylany. Potřebnost stavby vyplývá z výhledové dopravní funkce silnice I/17, která je a bude významnou součástí silnic I. třídy Pardubického kraje

Studie dlouhých tahů

Rychlostní silnice R35 Časy-Ostrov

Rychlostní silnice R35 umožní převedení dopravy ze silnice I/35 mezi Holicemi a Zámrskem. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení silnice I/35 Hradec Králové–Holice–Vysoké Mýto, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vlivů provozu na životní prostředí.

Stavby plánované

Silnice I/38 Luštěnice–Újezd

Hlavním důvodem výstavby přeložky silnice I/38 v úseku Luštěnice–Újezd je převedení silničního tahu I/38 Mladá Boleslav–Nymburk mimo obce Luštěnice, Újezd a Bratronice. Jedná se prakticky o realizaci komunikačního obchvatu, který zajistí požadované snížení dopravního zatížení v obci.

Stavby plánované

Silnice I/13 Kunratice–Jablonné v Podještědí

V řešeném úseku, mezi obcemi Kunratice u Cvikova a Jablonné v Podještědí je komunikace vedena v extravilánu a vykazuje několik dopravních závad. Přeložka komunikace odstraní nevyhovující směrové vedení stávající trasy s obloukem o poloměru 140 metrů a zkapacitní komunikaci, která má dnes šířku zpevněné části v rozmezí od 6,10 do 7,40 metru.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>