Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/21 MÚK Horní Lomany–Vojtanov

Hlavním účelem stavby I/21 MÚK Horní Lomany–Vojtanov je homogenizace stávající dvoupruhové silnice I/21 v úseku severně od Františkových Lázní mezi Horními Lomanami a Vojtanovem.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 MÚK Droužkovice–MÚK Nové Spořice

Stavba R7 MÚK Droužkovice–MÚK Nové Spořice je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7. Ta je zahrnuta do výhledové sítě dálnic a rychlostních komunikací v ČR. Hlavní silniční tah R7 Praha–Chomutov–hranice se SRN (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána–Reitzenhain) umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz ve Svobodném státě Sasko a návazně se státy Evropské unie.

Uvedeno do provozu

Rychlostní silnice R7 MÚK Vysočany–MÚK Droužkovice

Stavba R7 MÚK Vysočany–MÚK Droužkovice je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7.

Uvedeno do provozu

Silnice I/27 Žiželice-MÚK Kolešov (R6)

Úsek silnice mezi Žatcem a křižovatka se silnicí I/6 (R6) má klíčovou funkci pro propojení měst a větších obcí Žatec, Podbořany, Blšany, Kryry a dalšími. Důvodem pro zpracování studie výhledové trasy je nutnost nalezení územně průchodné a technicky proveditelné trasy, která by respektovala požadavky na dotčené území.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/13 Teplice, obchvat Trnovan (v budoucnu I/30)

Obchvat Trnovan je přeložkou stávající silnice I/13 mimo centrum Teplic. Vybudováním obchvatu Trnovan se převede část dopravy ze stávající trasy procházející hlavní městskou komunikací mimo střed města.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/27 Skrochovice-Holasovice

Komunikace I/57 vyžaduje vzhledem ke své důležitosti homogenizaci celé trasy, mezi Opavou a Krnovem se nachází celá řada dopravních závad. V předmětném úseku mezi obcemi Holasovice a Úvalno nesplňuje především šířkové parametry, ve Skrochovicích je vedena centrální zastavěnou částí obce jako průtah.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/13 Děčín-Manušice

Předmětem stavby je zcela nové vedení silnice I/13 mezi Děčínem, Benešovem nad Ploučnicí a Manušicemi. Jedině tak lze odstranit řadu dopravních závad na této významné komunikaci.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/13 Děčín-Ludvíkovice

Cílem stavby je přeložit silnici I/13 v Děčíně, vymístit ji ze zástavby Kamenické ulice a vést ji v trase tzv. Folknářské spojky mimo zástavbu města.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/27 Běšiny, přeložka silnic I/27 a II/171

Stavba odstraňuje především naprosto nevyhovující směrové a výškové řešení podjezdu silnice I/27 pod železniční tratí Klatovy–Sušice a nevhodné křížení se silnicí II/171 v Běšinech, ve směru na Strážov i ve směru na Sušici.

Stavby plánované

Silnice I/27 Švihov-Klatovy

Hlavním cílem stavby I/27 Švihov–Klatovy je přeložení stávající silnice I/27 mimo obce, kterými na trase Švihov–Klatovy prochází. Tím dojde nejen k lepší plynulosti dopravy, ale také k podstatnému zlepšení životního prostředí v dotčených obcích.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/27 Přeštice-Švihov

Hlavním cílem stavby I/27 Přeštice–Švihov je přeložení stávající silnice I/27 mimo obce Lužany, Borovy a Č ervené Poříčí, kde enormní nárůst automobilové dopravy způsobuje komplikace jak dopravního charakteru, tak z pohledu na životní prostředí.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/9 Lesné-přeložka

Předmětem připravované stavby je úprava směrových oblouků a rozšíření na normovou kategorii S 9,5. Jedná se o přeložku dvou úseků na silnici I /9, vedoucí mezi obcemi S vor a Jiřetínem pod Jedlovou.

Stavby plánované

Silnice I/9 Studánka - obchvat

Stavba řeší problémový úsek vedení silnice I/9 obcí Studánka. Silnice I/9 je v současné době vedena středem obce s mnoha úrovňovými křižovatkami a přechody pro chodce, což je při vzrůstající intenzitě dopravy značně nevyhovující stav.

Stavby plánované

Silnice I/13 Vernéřov - křižovatka

Předmětem stavby je přestavba stávající úrovňové křižovatky silnic I/13 a II /568 v lokalitě Vernéřov na mimoúrovňovou tak, aby bylo zajištěno výrazné zvýšení bezpečnosti provozu, kapacity křižovatky a zároveň nebylo zabráněno výhledovému zkapacitnění silnice I/13 na čtyřpruhové uspořádání.

Stavby plánované

Silnice I/13 Bílina, obchvat

Předmětem stavby je dvoupruhový východní obchvat Bíliny v nové trase ve velmi členitém a geologicky složitém terénu. Ten nahradí současné nevyhovující vedení silnice hlubokým údolím řeky přímo městem s velkým počtem křižovatek a napojení v oblasti zástavby.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>