Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/13 Kladrubská spojka

Realizace stavby I/13 Kladrubská spojka je tedy logickým pokračováním výstavby a modernizace silničního tahu I/13 (E 442), který zajišťuje spojení důležitých průmyslových center severozápadních Čech a měst Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem.

Stavby plánované

Silnice I/44 Vlachov–Rájec

Nová přeložka silnice I/44 a souvisejících komunikací sníží negativní účinky z dopravy podél stávající silnice I/44, sníží se hluková zátěž, emise a sníží se dopravní zátěž. Bezpečnost dopravy se zvýší hlavně oddělením pěší, cyklistické a pomalé dopravy od dopravy na přeložce silnice I/44.

Ve výstavbě

Silnice I/3 Čerčany, MÚK Na Pyšelce

Předmětem stavby byla výstavba druhé větve křižovatky u Čerčan na silnici I/3, neboli pravé odbočení ze silnice I/3 ve směru od Prahy. Křižovatka u Čerčan totiž původně měla pouze jednu křižovatkovou větev. Nyní je tato křižovatka mimoúrovňová a současně jsou posíleny odbočovací a připojovací pruhy.

Uvedeno do provozu

Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 4. stavba

Stavba I/9, I/16 Mělník, obchvat, 4. stavba, je jednou ze čtyř staveb, které jako celek řeší obchvat města Mělník. Každá stavba je řešena samostatně, funkci obchvatu bude stavba plnit až po zprovoznění všech čtyř staveb.

Stavby plánované

Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 3. stavba

Stavba I/9, I/16 Mělník, obchvat, 3. stavba, je jednou ze čtyř staveb, které jako celek řeší obchvat města Mělník. Každá stavba je řešena samostatně, funkci obchvatu bude stavba plnit až po zprovoznění všech čtyř staveb.

Stavby plánované

Silnice I/9, I/9 Mělník, obchvat, 2. stavba

Stavba I/9, I/16 Mělník, obchvat, 2. stavba, je jednou ze čtyř staveb, které jako celek řeší obchvat města Mělník. Každá stavba je řešena samostatně, funkci obchvatu bude stavba plnit až po zprovoznění všech čtyř staveb.

Stavby plánované

Silnice I/56 Dolní Benešov-Ostrava

Silnice I/56 v řešeném úseku nyní prochází průtahem obcemi a je uspořádána jako dvoupruhová. Intenzity odpovídají požadované návrhové kategorii směrově rozdělené čtyřpruhové rychlostní silnice, což je předmětem stavby.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/11 Bruntál - severní obchvat

Severní obchvat Bruntálu řeší přeložku silnice I/11 v úseku od odpojení ze stávající silnice I/11 pod Vodárenským vrchem na západě města po napojení na východní obchvat silnice I/45 u obce Oborná. Realizace obou obchvatů města zlepší zejména dopravní situaci ve městě a s tím související negativní dopady na obyvatele.

Stavby plánované

Silnice I/38 Doksy-Obora

Cílem stavby je přeložka silnice I/38 mimo intravilán obce Obora a oddálení trasy od zástavby města Doksy, čímž by byly odstraněny negativní vlivy na obyvatelstvo a vznikla by i územní rezerva pro případný další rozvoj města.

Stavby plánované

Silnice I/13 Frýdlant, obchvat

Silnice I/13 je v současné době vedena středem města s mnoha úrovňovými křižovatkami a přechody pro chodce, což je pro vedení silnice I. třídy značně nevyhovující stav. Navržený obchvat odlehčí jak dopravě, tak obyvatelstvu města.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu

Stavba R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu

Stavba R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7. Zkapacitnění spočívá v rozšíření již vybudované poloviny čtyřpruhu na kategorii R 25,5/100 v délce 4848 metrů.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Ostrov-Staré Město

Výstavba rychlostní silnice R35 v úseku Ostrov–Staré Město umožní převedení dopravy ze silnice I/35 na kapacitně vyhovující komunikaci. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení silnice I/35 mezi obcí Zámrsk přes Litomyšl až k Moravské Třebové, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vlivů provozu na životní prostředí.

Stavby plánované

Silnice I/26 Stod - průtah

Stavba řeší rekonstrukci pozemních komunikací v intravilánu města Stod. Cílem je stavební úprava nevyhovujícího stavu vozovky I/26 s úpravou navazujících křižovatek a sjezdů, včetně doprovodných ploch pro pěší. Tyto úpravy včetně uplatnění prvků zvyšující bezpečnost by měly zvýšit bezpečnost ve vztahu k intenzitám na průtahu silnice I/26.

Stavby plánované

Silnice I/67 Karviná – obchvat

Předmětem projektu je novostavba pozemní komunikace, která bude sloužit jako jihozápadní obchvat Karviné pro dopravu ve směru Český Těšín–Bohumín a Ostrava.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>