Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Rychlostní silnice R6 Knínice–Bošov

Účelem stavby je převedení silnice I/6 na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci, která bezpečně převede vysoké dopravní zátěže.Stávající silnice má dvoupruhové uspořádání s nevyhovujícími směrovými a spádovými parametry a místy je i v kolizi s ekologickými vztahy v území. Dále nepostačuje narůstajícím intenzitám silniční dopravy a nezajišťuje její plynulost a bezpečnost.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Žalmanov–Knínice

Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/6 rychlostní čtyřpruhovou komunikací v rámci realizace rychlostní silnice R6. Protože je téměř v celém úseku vedena mimo stávající trasu, jedná se z hlediska druhu stavby o liniovou novostavbu.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Karlovy Vary–Olšová Vrata

Stavba R6 Karlovy Vary–Olšová Vrata je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na rychlostní silnici R6. Stávající silnice je v řešeném úseku mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty dvoupruhová se stoupacím pruhem v délce přibližně 3000 metrů. Hlavním účelem stavby je tedy převedení silnice I/6 na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Olšová Vrata–Žalmanov

Stavba R6 Olšová Vrata–Žalmanov je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na rychlostní silnici R6. V úseku mezi Bochovem a Olšovými Vraty propojuje stavby R6 Žalmanov–Knínice a R6 Karlovy Vary–Olšová Vrata. Stávající silnice je zde dvoupruhová s nevyhovujícími směrovými a spádovými parametry.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Krupá, přeložka

Stavba R6 Krupá, přeložka je třetí stavbou ze souboru staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. Vybudováním přeložky dojde ke značnému odlehčení dopravy v obci Krupá, kterou stávající silnice I/6 přímo prochází. Přeložka silnice I/6 přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí v obci.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Nové Strašecí–Řevničov

Stavba R6 Nové Strašecí–Řevničov je první stavbou ze souboru pěti staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. Vybudováním přeložky silnice I/6 na trase Nové Strašecí–Řevničov přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí. Spolu se stavebními úseky 2 a 3 dojde ke značnému odlehčení dopravy v obcích Řevničov, Krušovice a Krupá, kterými stávající silnice I/6 přímo prochází.

Stavby plánované

Silnice I/39 Třebonín (MÚK R3)-Rájov

Předmětem stavby je částečně novostavba silnice I/39 podél tělesa stávající silnice II/155 v úseku Dolní Třebonín–Rájov, která spojí budoucí dálnici D3 s Českým Krumlovem prostřednictvím MÚK Dolní Třebonín. Druhou část stavby tvoří rekonstrukce silnice II/155 od MÚK Dolní Třebonín ke křižovatce se silnicí I/3 (sil. II/603).

Stavby plánované

Silnice I/34 Stráž nad Nežárkou–Lásenice

Účelem stavby je především zlepšení parametrů silnice I/34 v úseku mezi Stráží nad Nežárkou a Lásenicí a odstranění nebezpečných úseků stávající silnice, které se v její trase nacházejí.

Stavby plánované

Silnice I/58 Příbor–Skotnice

Předmětná stavba spolu s navazující akcí Silnice I/58 Mošnov – obchvat tvoří ucelený úsek silnice I/58, který propojí dálnici D1 s rychlostní komunikací R48 v úseku mezi Studénkou, místní částí Butovicemi, Mošnovem, Skotnicí, Prchalovem a Příborem.

Stavby plánované

Silnice I/58 Mošnov – obchvat

Stavba I/58 Mošnov – obchvat představuje přeložku komunikace I/58 mezi obcí Skotnice a severním okrajem obce Mošnov. Jedná se o přeložku silnice I/58 v trase obchvatu Mošnova, který je veden západně od okraje sídla, na rozhraní mezi obytnou zástavbou a připravovanou průmyslovou zónou.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R46 MÚK Držovice

Stavba je vyvolána potřebou rekonstrukce stávající mimoúrovňové křižovatky na rychlostní silnici R46 (E462) MÚK Držovice (Prostějov – sever, výjezd 27), která v současné době nevyhovuje platným normám a technickým podmínkám pro rychlostní komunikace a mimoúrovňové křižovatky.

Stavby plánované

Silnice I/16 Úlibice - obchvat

Uvažovaný obchvat obce Úlibice by měl vyřešit negativní dopady silničního provozu na život v obci. Část stávající silnice I/16 bude zrekultivována a zbylá část převedena mezi silnice III. třídy.

Stavby plánované

Silnice I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat

Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu doplní první část obchvatu Havlíčkova Brodu – severovýchodní diametr, uvedený do provozu v roce 2003. Jedině vybudováním nejméně dvou na sebe navazujících segmentů obchvatu lze totiž dosáhnout výrazného snížení zatížení komunikací uvnitř města.

Stavby plánované

Silnice I/21 MÚK Střížov–Horní Ves

Stavba je druhou ze souboru čtyř staveb, zahrnujícího přestavbu silnic I/21 a I/64 v prostoru Františkovy Lázně–Vojtanov–Hazlov. Předmětem stavby je zkapacitnění stávající silnice I/21

Stavby plánované

Silnice I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany

Hlavním účelem stavby I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany je zkapacitnění a přeložení stávající dvoupruhové silnice I/21 v úseku severně od Františkových Lázní mezi Horní Vsí a Horními Lomanami do nové trasy.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>