Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/9 Lesné-přeložka

Předmětem připravované stavby je úprava směrových oblouků a rozšíření na normovou kategorii S 9,5. Jedná se o přeložku dvou úseků na silnici I /9, vedoucí mezi obcemi S vor a Jiřetínem pod Jedlovou.

Stavby plánované

Silnice I/9 Studánka - obchvat

Stavba řeší problémový úsek vedení silnice I/9 obcí Studánka. Silnice I/9 je v současné době vedena středem obce s mnoha úrovňovými křižovatkami a přechody pro chodce, což je při vzrůstající intenzitě dopravy značně nevyhovující stav.

Stavby plánované

Silnice I/13 Vernéřov - křižovatka

Předmětem stavby je přestavba stávající úrovňové křižovatky silnic I/13 a II /568 v lokalitě Vernéřov na mimoúrovňovou tak, aby bylo zajištěno výrazné zvýšení bezpečnosti provozu, kapacity křižovatky a zároveň nebylo zabráněno výhledovému zkapacitnění silnice I/13 na čtyřpruhové uspořádání.

Stavby plánované

Silnice I/13 Bílina, obchvat

Předmětem stavby je dvoupruhový východní obchvat Bíliny v nové trase ve velmi členitém a geologicky složitém terénu. Ten nahradí současné nevyhovující vedení silnice hlubokým údolím řeky přímo městem s velkým počtem křižovatek a napojení v oblasti zástavby.

Stavby plánované

Silnice I/13 Děčín, OK Benešovská

Předmětem stavby je přestavba stykové křižovatky Benešovské a Folknářské ulice v Děčíně na okružní křižovatku s úpravou navazující komunikace II /262. Součástí je také rozšíření a úpravy souvisejících inženýrských sítí.

Stavby plánované

Silnice I/56 Opava-Dolní Benešov

Silnice I/56 v řešeném úseku nyní prochází průtahem obcemi a je uspořádána jako dvoupruhová. Intenzity odpovídají požadované návrhové kategorii směrově rozdělené čtyřpruhové rychlostní silnice, což je předmětem stavby.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/19 křižovatka s I/20-Spálené Poříčí

Cílem technické studie jsou návrhy úprav jednotlivých úseků silnice I/19 mezi křižovatkou se silnicí I/20 u obce Losiná a dokončeným průtahem Spáleného Poříčí. Hlavním důvodem studie je odstranit nejzávažnější dopravní závady a aby byla postupně celá trasa homogenizována na kategorii S 9,5/70.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/65 Rádelský Mlýn-Jablonec n/N., zkapacitnění

Předmětem stavby je zkapacitněni stávající silnice I/65 na vystřídaný třípruh v úseku MÚK Rádelský Mlýn na silnici R35 směrem do Jablonce nad Nisou.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa

Navrhovaný obchvat města doplní stávající dopravní skelet o komunikaci obcházející Bruntál po jeho jihovýchodním okraji. Na jižním a severním okraji města bude obchvat napojený na stávající silnici I/45, na východním okraji města pak na silnici I/11.

Stavby plánované

Silnice I/13 Kladrubská spojka

Realizace stavby I/13 Kladrubská spojka je tedy logickým pokračováním výstavby a modernizace silničního tahu I/13 (E 442), který zajišťuje spojení důležitých průmyslových center severozápadních Čech a měst Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem.

Stavby plánované

Silnice I/3 Čerčany, MÚK Na Pyšelce

Předmětem stavby byla výstavba druhé větve křižovatky u Čerčan na silnici I/3, neboli pravé odbočení ze silnice I/3 ve směru od Prahy. Křižovatka u Čerčan totiž původně měla pouze jednu křižovatkovou větev. Nyní je tato křižovatka mimoúrovňová a současně jsou posíleny odbočovací a připojovací pruhy.

Uvedeno do provozu

Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 4. stavba

Stavba I/9, I/16 Mělník, obchvat, 4. stavba, je jednou ze čtyř staveb, které jako celek řeší obchvat města Mělník. Každá stavba je řešena samostatně, funkci obchvatu bude stavba plnit až po zprovoznění všech čtyř staveb.

Stavby plánované

Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 3. stavba

Stavba I/9, I/16 Mělník, obchvat, 3. stavba, je jednou ze čtyř staveb, které jako celek řeší obchvat města Mělník. Každá stavba je řešena samostatně, funkci obchvatu bude stavba plnit až po zprovoznění všech čtyř staveb.

Stavby plánované

Silnice I/9, I/9 Mělník, obchvat, 2. stavba

Stavba I/9, I/16 Mělník, obchvat, 2. stavba, je jednou ze čtyř staveb, které jako celek řeší obchvat města Mělník. Každá stavba je řešena samostatně, funkci obchvatu bude stavba plnit až po zprovoznění všech čtyř staveb.

Stavby plánované

Silnice I/56 Dolní Benešov-Ostrava

Silnice I/56 v řešeném úseku nyní prochází průtahem obcemi a je uspořádána jako dvoupruhová. Intenzity odpovídají požadované návrhové kategorii směrově rozdělené čtyřpruhové rychlostní silnice, což je předmětem stavby.

Studie dlouhých tahů


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>