Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/36 Sezemice – obchvat

Přeložka silnice I/36 okolo města Sezemice souvisí s výhledovou výstavbou rychlostní komunikace R35 Hradec Králové–Vysoké Mýto. Výstavba rychlostní silnice R35 však není podmiňována, protože bez ohledu na termín její výstavby a zprovoznění předmětná stavba řeší současnou nevyhovující situaci při průjezdu Počápelských Chalup, městem Sezemice a obcí Časy a zajišťuje kapacitní a bezpečnostní propojení Pardubice–Holice s vazbou na stávající silnici I/35.

Stavby plánované

Silnice I/36 Časy–Holice

Přeložka silnice I/36 souvisí s výhledovou výstavbou rychlostní komunikace R35 Hradec Králové–Vysoké Mýto. Budoucí komunikace R35 však není podmínkou realizace stavby I/36 Časy–Holice, protože současné nevyhovující směrové a výškové vedení trasy zajistí kapacitní a bezpečnostní propojení Pardubic–Holic s vazbou na stávající I/35.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R49 Hulín–Fryšták

Účelem stavby je vybudování kapacitní komunikace, která umožní převést vysoké intenzity silniční dopravy z komunikací vedených zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína a všech dalších obcí na stávající trase silnice I/49, I/55, II/490 a II/432 v okresech Kroměříž a Zlín na nově navrhovanou kapacitní komunikaci R49.

Ve výstavbě

Rychlostní silnice R6 Lubenec – obchvat, I. etapa

Stavba R6 Lubenec – obchvat, I etapa je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na rychlostní silnici R6. Odchýlení dopravy od obce Lubenec bude mít velmi pozitivní dopad na obyvatele obce.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 křiž. I/27 (Petrohrad), hranice kraje–Lubenec

Stavba R6 křižovatka I/27 Petrohrad (hranice kraje)–Lubenec je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na rychlostní silnici R6. V současné době je silnice I/6 vedena po dvoupruhové komunikaci o šířce vozovky 8–10,5 metru a prochází obcemi Petrohrad (Černčice).

Stavby plánované

Silnice I/38 Kolín – obchvat

Realizací stavby je dosaženo odvedení tranzitní dopravy mimo obytnou zástavbu centra Kolína, čímž dochází ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu.

Uvedeno do provozu

Silnice I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877

Rekonstrukcí stávající stykové křižovatky silnic I/35 a III/01877 u Zubří dojde k odstranění dopravní závady znemožňující plynulé odbočování vozidel vlevo ve směru do Zubří a výjezd vozidel ze Zubří, které zůstávají stát v rámci přednosti v jízdě na I/35 v nebezpečném pásmu železničního přejezdu.

Stavby plánované

Silnice I/46 Šternberk – obchvat

Stavba řeší přeložku stávající silnice I/46 mimo intravilán města Šternberk. Současný průtah Šternberka, vedený po Olomoucké a Jívavské ulici s obytnou zástavbou a s připojením sítě obslužných komunikací, vytváří značnou dopravní závadu s nedostatečnými parametry komunikace pro převedení dopravní zátěže.

Stavby plánované

Silnice I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat - 1. část

Průtah Příbramí po silnici I /18 je nyní veden severovýchodním obchvatem, dále pak severozápadní částí města a pokračuje přes Březové Hory ve směru na Rožmitál pod Třemšínem. Jihovýchodní obchvat silnice I /18 svou trasou odkloní tranzitní a částečně i vnitroměstskou dopravu

Stavby plánované

Silnice I/12 R1–Úvaly

Přeložka silnice I/12 se v navrhované poloze v maximální možné míře vyhýbá obytným částem anebo plochám určeným k obytné funkci. Svou novou polohou umožňuje přeměnu stávající silnice I/12 na komunikaci nižší třídy s možností na zklidnění dopravy a možnou změnu navazující infrastruktury.

Stavby plánované

Silnice I/19 Kámen - obchvat

Současné parametry silnice I/19 v průtahu obce Kámen neodpovídají jejímu významu a situaci je nutno v co nejkratší době zlepšit vybudováním obchvatu obce, a to i s ohledem na potřebu zlepšení životního prostředí v obci.

Stavby plánované

Silnice I/34 Rouštany–Pohled

Navrhovaná stavba řeší přeložku silnice I/34 v délce přibližně 3000 metrů. Stávající vedení trasy a technické parametry silnice v některých úsecích nevyhovují současné dopravní zátěži. Jedním z těchto míst je i místní část obce Pohled nazvaná Rouštany.

Stavby plánované

Silnice I/37 Sklené nad Oslavou – obchvat

Silnice I/37 vykazuje v úseku mezi Žďárem nad Sázavou a napojením na dálnici D1 a Velké Bíteše řadu dopravních závad při průjezdu obcemi, jako je právě Sklené nad Oslavou. Silniční obchvat pomůže plynulosti a zrychlení dopravy na silnici I/37 a přispěje ke zlepšení životního prostředí v obci Sklené nad Oslavou.

Stavby plánované

Silnice I/37 Osová Bítýška - obchvat

Nově navrhovaná přeložka silnice I/37 přesune podstatnou část provozu na stávajících komunikacích mimo centrum obce Osová Bítyška, což znamená výrazné zlepšení životního prostředí zvláště z hlediska hluku ze silniční dopravy a exhalací ve stávající průtahu obcí.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Mirotice, rozšíření

Stavba řeší úpravu stávající přeložky silnice I/4, východního obchvatu Mirotic na čtyřpruhovou rychlostní silnici R4 kategorie R 25,5/100. Tato přeložka byla postavena v polovičním profilu budoucí rychlostní silnice v letech 1984–1985.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>