Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Rychlostní silnice R46 MÚK Držovice

Stavba je vyvolána potřebou rekonstrukce stávající mimoúrovňové křižovatky na rychlostní silnici R46 (E462) MÚK Držovice (Prostějov – sever, výjezd 27), která v současné době nevyhovuje platným normám a technickým podmínkám pro rychlostní komunikace a mimoúrovňové křižovatky.

Stavby plánované

Silnice I/16 Úlibice - obchvat

Uvažovaný obchvat obce Úlibice by měl vyřešit negativní dopady silničního provozu na život v obci. Část stávající silnice I/16 bude zrekultivována a zbylá část převedena mezi silnice III. třídy.

Stavby plánované

Silnice I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat

Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu doplní první část obchvatu Havlíčkova Brodu – severovýchodní diametr, uvedený do provozu v roce 2003. Jedině vybudováním nejméně dvou na sebe navazujících segmentů obchvatu lze totiž dosáhnout výrazného snížení zatížení komunikací uvnitř města.

Stavby plánované

Silnice I/21 MÚK Střížov–Horní Ves

Stavba je druhou ze souboru čtyř staveb, zahrnujícího přestavbu silnic I/21 a I/64 v prostoru Františkovy Lázně–Vojtanov–Hazlov. Předmětem stavby je zkapacitnění stávající silnice I/21

Stavby plánované

Silnice I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany

Hlavním účelem stavby I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany je zkapacitnění a přeložení stávající dvoupruhové silnice I/21 v úseku severně od Františkových Lázní mezi Horní Vsí a Horními Lomanami do nové trasy.

Stavby plánované

Silnice I/21 MÚK Horní Lomany–Vojtanov

Hlavním účelem stavby I/21 MÚK Horní Lomany–Vojtanov je homogenizace stávající dvoupruhové silnice I/21 v úseku severně od Františkových Lázní mezi Horními Lomanami a Vojtanovem.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 MÚK Droužkovice–MÚK Nové Spořice

Stavba R7 MÚK Droužkovice–MÚK Nové Spořice je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7. Ta je zahrnuta do výhledové sítě dálnic a rychlostních komunikací v ČR. Hlavní silniční tah R7 Praha–Chomutov–hranice se SRN (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána–Reitzenhain) umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz ve Svobodném státě Sasko a návazně se státy Evropské unie.

Uvedeno do provozu

Rychlostní silnice R7 MÚK Vysočany–MÚK Droužkovice

Stavba R7 MÚK Vysočany–MÚK Droužkovice je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7.

Uvedeno do provozu

Silnice I/27 Žiželice-MÚK Kolešov (R6)

Úsek silnice mezi Žatcem a křižovatka se silnicí I/6 (R6) má klíčovou funkci pro propojení měst a větších obcí Žatec, Podbořany, Blšany, Kryry a dalšími. Důvodem pro zpracování studie výhledové trasy je nutnost nalezení územně průchodné a technicky proveditelné trasy, která by respektovala požadavky na dotčené území.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/13 Teplice, obchvat Trnovan (v budoucnu I/30)

Obchvat Trnovan je přeložkou stávající silnice I/13 mimo centrum Teplic. Vybudováním obchvatu Trnovan se převede část dopravy ze stávající trasy procházející hlavní městskou komunikací mimo střed města.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/27 Skrochovice-Holasovice

Komunikace I/57 vyžaduje vzhledem ke své důležitosti homogenizaci celé trasy, mezi Opavou a Krnovem se nachází celá řada dopravních závad. V předmětném úseku mezi obcemi Holasovice a Úvalno nesplňuje především šířkové parametry, ve Skrochovicích je vedena centrální zastavěnou částí obce jako průtah.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/13 Děčín-Manušice

Předmětem stavby je zcela nové vedení silnice I/13 mezi Děčínem, Benešovem nad Ploučnicí a Manušicemi. Jedině tak lze odstranit řadu dopravních závad na této významné komunikaci.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/13 Děčín-Ludvíkovice

Cílem stavby je přeložit silnici I/13 v Děčíně, vymístit ji ze zástavby Kamenické ulice a vést ji v trase tzv. Folknářské spojky mimo zástavbu města.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I

Stavba VMO Žabovřeská je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v Brně. Její realizací bude odstraněno úzké hrdlo mezi dvěma již vybudovanými úseky – stavbou MÚK Hlinky a Žabovřeská 2, kde je trasa omezena řekou Svratkou a příkrým skalním svahem Wilsonova lesa.

Stavby plánované

Silnice I/55 Břeclav, obchvat

Vybudováním silničního obchvatu na silnici I/55 kolem Břeclavi dojde především k odvedení tranzitní dopravy z centra města. Zároveň bude vymístěna doprava ve směru na Lanžhot a Valtice z centra na novou přeložku. Obchvat také umožní přímou obsluhu jihovýchodní průmyslové části Břeclavi.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>