Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Dálnice D1 Říkovice–Přerov

Trasa dálnice D1 v úseku Říkovice–Přerov, řešená v rámci stavby 0136, je součástí budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky, která tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací. Stavba 0136 je jednou ze souboru staveb v úseku Vyškov–Hulín–Přerov–Lipník nad Bečvou.

Stavby plánované

Silnice I/3 Čtyřkoly MÚK

Předmětem stavby je změna průsečné křižovatky na mimoúrovňové křížení na silnici I/3. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu se jedná o rizikovou křižovatku

Stavby plánované

Silnice I/51 Hodonín – obchvat

Silnice I/51 je důležitou jihomoravskou komunikací, která propojuje hraničním přechodem Hodonín/Holíč Českou a Slovenskou republiku. Stávající vedení silnice středem města Hodonín je zcela nevyhovující, proto dojde vybudováním obchvatu k odvedení velké části dopravy na jihozápadní okraj města do těsné blízkosti stávající i nově se rozvíjející průmyslové zóny.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 MÚK Rádelský Mlýn, I. etapa

Stavba řeší rekonstrukci této křižovatky, která v současnosti neodpovídá potřebám rychlostní silnice. Její tvar upravené trubky zůstal, s drobnými korekcemi v rámci stavby Zkapacitnění silnice I/35 Hodkovice–Rádelský Mlýn, zachován podle původního provedení z let 1972–1973.

Stavby plánované

Silnice I/10 a I/14 Jablonec nad Nisou-Smržovka

Předmětem stavby je přeložení silnice I/10 v úseku Turnov–Železný Brod–Tanvald do zcela nové trasy. Trasa je zde vedena ve složitých terénních podmínkách. Složité směrové vedení komunikace podél řeky Jizery na jedné straně a skalními masivy na straně druhé znemožňuje její úpravu do kategorie odpovídající silnici I. třídy.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/42 Brno, VMO - Rokytova

Úsek VMO – Rokytova odvede dopravu směřující od Husovického tunelu na sídliště Vinohrady a Líšeň z dopravně přetížené ulic Svatoplukovy ulice a spodní části Rokytovy ulice. Po dokončení stavby bude doprava vedena mimoúrovňově přímým napojením od Provazníkovy ulice do Rokytovy ulice, po které je vedena silnice II/642.

Stavby plánované

Silnice I/38 Jihlava, MÚK–Pávov

Dostavbou mimoúrovňové křižovatky Pávov na silnici I/38 v Jihlavě u místní části Pávov, dojde k doplnění chybějících dvou větví MÚK pro obsluhu přilehlých částí města a regionu – průmyslovou zónu Jihlavy a napojení silnice II/352.

Uvedeno do provozu

Dálnice D3 0308C Veselí nad Lužnicí-Bošilec

Stavba 0308C Veselí nad Lužnicí–Borek je součástí funkčního celku „C“ (úsek Veselí nad Lužnicí–Úsilné, tzn. stavby 0308/C až 0309/III). Jedná se rozšíření stávající silnice I/3 na dálniční profil kategorie D 27,5/120.

Stavby plánované

Silnice I/11 Nebory–Oldřichovice

Stavba I/11 Nebory–Oldřichovice navazuje na stavbu I/68 Třanovice–Nebory a je tedy součástí definitivního řešení propojení rychlostní silnice R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice–Mosty u Jablunkova. Stavba řeší přeložku stávající silnice I/11 mimo hustě zastavěná území.

Stavby plánované

Silnice I/16 Horka u Staré Paky

Stavba řeší přeložku silnice I/16 jako obchvat obcí Horka u Staré Paky a Dolní Kalné. Cílem je odvést tranzitní dopravu ze silnice I. třídy mimo intravilány obcí Horka u Staré Paky, Čistá u Horek, Dolní Kalná atd. Trasa přeložky navazuje na připravovaný silniční obchvat Nové Paky.

Stavby plánované

Silnice I/49 Vizovice-Lhotsko

Navržená přeložka silnice I/49 řeší vyloučení dopravně nevhodného úseku stávající silnice I/49 v rozsahu od výjezdu z Vizovic, dále vedoucího přes obec Lhotsko po napojení na zrekonstruovaný úsek silnice I/49 před obcí Bratřejov.

Stavby plánované

Silnice I/17 Heřmanův Městec-Bylany

Předmětem stavby I/17 Heřmanův Městec–Bylany je vyvedení dopravy mimo centra měst Heřmanův Městec a Bylany. Potřebnost stavby vyplývá z výhledové dopravní funkce silnice I/17, která je a bude významnou součástí silnic I. třídy Pardubického kraje

Studie dlouhých tahů

Rychlostní silnice R35 Časy-Ostrov

Rychlostní silnice R35 umožní převedení dopravy ze silnice I/35 mezi Holicemi a Zámrskem. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení silnice I/35 Hradec Králové–Holice–Vysoké Mýto, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vlivů provozu na životní prostředí.

Stavby plánované

Silnice I/38 Luštěnice–Újezd

Hlavním důvodem výstavby přeložky silnice I/38 v úseku Luštěnice–Újezd je převedení silničního tahu I/38 Mladá Boleslav–Nymburk mimo obce Luštěnice, Újezd a Bratronice. Jedná se prakticky o realizaci komunikačního obchvatu, který zajistí požadované snížení dopravního zatížení v obci.

Stavby plánované

Silnice I/13 Kunratice–Jablonné v Podještědí

V řešeném úseku, mezi obcemi Kunratice u Cvikova a Jablonné v Podještědí je komunikace vedena v extravilánu a vykazuje několik dopravních závad. Přeložka komunikace odstraní nevyhovující směrové vedení stávající trasy s obloukem o poloměru 140 metrů a zkapacitní komunikaci, která má dnes šířku zpevněné části v rozmezí od 6,10 do 7,40 metru.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>