Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Rychlostní silnice R6 Nové Strašecí–Řevničov

Stavba R6 Nové Strašecí–Řevničov je první stavbou ze souboru pěti staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. Vybudováním přeložky silnice I/6 na trase Nové Strašecí–Řevničov přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí. Spolu se stavebními úseky 2 a 3 dojde ke značnému odlehčení dopravy v obcích Řevničov, Krušovice a Krupá, kterými stávající silnice I/6 přímo prochází.

Stavby plánované

Silnice I/39 Třebonín (MÚK R3)-Rájov

Předmětem stavby je částečně novostavba silnice I/39 podél tělesa stávající silnice II/155 v úseku Dolní Třebonín–Rájov, která spojí budoucí dálnici D3 s Českým Krumlovem prostřednictvím MÚK Dolní Třebonín. Druhou část stavby tvoří rekonstrukce silnice II/155 od MÚK Dolní Třebonín ke křižovatce se silnicí I/3 (sil. II/603).

Stavby plánované

Silnice I/34 Stráž nad Nežárkou–Lásenice

Účelem stavby je především zlepšení parametrů silnice I/34 v úseku mezi Stráží nad Nežárkou a Lásenicí a odstranění nebezpečných úseků stávající silnice, které se v její trase nacházejí.

Stavby plánované

Silnice I/20 České Budějovice, severní spojka

Cílem studie přeložky silnice v Českých Budějovicích je vytvoření předpokladů pro výstavbu plánované přeložky silnice I/20, pracovně označované jako Severní spojka, vedené na území města.

Stavby plánované

Silnice I/58 Příbor–Skotnice

Předmětná stavba spolu s navazující akcí Silnice I/58 Mošnov – obchvat tvoří ucelený úsek silnice I/58, který propojí dálnici D1 s rychlostní komunikací R48 v úseku mezi Studénkou, místní částí Butovicemi, Mošnovem, Skotnicí, Prchalovem a Příborem.

Stavby plánované

Silnice I/58 Mošnov – obchvat

Stavba I/58 Mošnov – obchvat představuje přeložku komunikace I/58 mezi obcí Skotnice a severním okrajem obce Mošnov. Jedná se o přeložku silnice I/58 v trase obchvatu Mošnova, který je veden západně od okraje sídla, na rozhraní mezi obytnou zástavbou a připravovanou průmyslovou zónou.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R46 MÚK Držovice

Stavba je vyvolána potřebou rekonstrukce stávající mimoúrovňové křižovatky na rychlostní silnici R46 (E462) MÚK Držovice (Prostějov – sever, výjezd 27), která v současné době nevyhovuje platným normám a technickým podmínkám pro rychlostní komunikace a mimoúrovňové křižovatky.

Stavby plánované

Silnice I/16 Úlibice - obchvat

Uvažovaný obchvat obce Úlibice by měl vyřešit negativní dopady silničního provozu na život v obci. Část stávající silnice I/16 bude zrekultivována a zbylá část převedena mezi silnice III. třídy.

Stavby plánované

Silnice I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat

Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu doplní první část obchvatu Havlíčkova Brodu – severovýchodní diametr, uvedený do provozu v roce 2003. Jedině vybudováním nejméně dvou na sebe navazujících segmentů obchvatu lze totiž dosáhnout výrazného snížení zatížení komunikací uvnitř města.

Stavby plánované

Silnice I/21 MÚK Střížov–Horní Ves

Stavba je druhou ze souboru čtyř staveb, zahrnujícího přestavbu silnic I/21 a I/64 v prostoru Františkovy Lázně–Vojtanov–Hazlov. Předmětem stavby je zkapacitnění stávající silnice I/21

Stavby plánované

Silnice I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany

Hlavním účelem stavby I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany je zkapacitnění a přeložení stávající dvoupruhové silnice I/21 v úseku severně od Františkových Lázní mezi Horní Vsí a Horními Lomanami do nové trasy.

Stavby plánované

Silnice I/21 MÚK Horní Lomany–Vojtanov

Hlavním účelem stavby I/21 MÚK Horní Lomany–Vojtanov je homogenizace stávající dvoupruhové silnice I/21 v úseku severně od Františkových Lázní mezi Horními Lomanami a Vojtanovem.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R7 MÚK Droužkovice–MÚK Nové Spořice

Stavba R7 MÚK Droužkovice–MÚK Nové Spořice je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7. Ta je zahrnuta do výhledové sítě dálnic a rychlostních komunikací v ČR. Hlavní silniční tah R7 Praha–Chomutov–hranice se SRN (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána–Reitzenhain) umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz ve Svobodném státě Sasko a návazně se státy Evropské unie.

Uvedeno do provozu

Rychlostní silnice R7 MÚK Vysočany–MÚK Droužkovice

Stavba R7 MÚK Vysočany–MÚK Droužkovice je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7.

Uvedeno do provozu

Silnice I/27 Žiželice-MÚK Kolešov (R6)

Úsek silnice mezi Žatcem a křižovatka se silnicí I/6 (R6) má klíčovou funkci pro propojení měst a větších obcí Žatec, Podbořany, Blšany, Kryry a dalšími. Důvodem pro zpracování studie výhledové trasy je nutnost nalezení územně průchodné a technicky proveditelné trasy, která by respektovala požadavky na dotčené území.

Studie dlouhých tahů


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>