Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/26 Staňkov, přeložka

Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/26 mimo intravilán Staňkova. Stávající trasa svými šířkovými a směrovými parametry nevyhovuje zejména dálkové dopravě, která zatěžuje okolí jak nadměrným hlukem, tak emisemi.

Stavby plánované

Silnice I/16 Slaný–Velvary

Přeložka silnice I/16 vytvoří prakticky obchvat Slaného a převede silné zatížení dopravou z komunikace, která prochází zástavbou Slaného a obcí, které leží na stávající silnici I/16. Tím se zlepší podmínky v dotčených obcích a zvýší se bezpečnost nejen na přetížených křižovatkách městského okruhu ve Slaném.

Stavby plánované

Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa

Výstavbou průtahu dojde k výraznému nárůstu kapacity silnice I/55 a ke zkrácení průtahu městem z 3,7 km na 2,9 km.

Stavby plánované

Silnice I/13 Rynoltice-Lvová, přeložka

Realizací přeložky dojde ke zvýšení propustnosti komunikace I/13 v předmětném úseku a tranzitní doprava bude přesměrována mimo obec Lvová. Délka přeložky silnice I/13 je navíc kratší, než stávající trasa, čímž se zrychlí a zkrátí průjezd dotčeným úsekem silnice I/13.

Stavby plánované

Silnice I/15 Kozly-Libčeves-Granátka

Předmětem stavby je částečná přeložka silnice I/15 mezi obcemi Kozly, Libčeves a Granátka v Ústeckém kraji. Nové vedení trasy přitom ve vhodných úsecích plně využívá stávající silnici I/15.

Stavby plánované

Silnice I/13 Klášterec nad Ohří, obchvat

Předmětem stavby je problémový úsek vedení silnice I/13 Kláštercem nad Ohří. Silnice I/13 je tam v současné době vedena středem města s mnoha úrovňovými křižovatkami a přechody pro chodce, což je při vzrůstající intenzitě dopravy značně nevyhovující stav.

Stavby plánované

Silnice I/13 Klášterec nad Ohří-Chomutov

Studie stavby I/13 Klášterec nad Ohří–Chomutov řeší možnost zkapacitnění stávající silnice I/13 včetně jejího částečného přeložení. Zejména se jedná o průtahy obcemi Černovice, Málkov a Zelená.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/19 Oltyně-hranice Středočeského kraje

Cílem studie jsou návrhy úprav jednotlivých úseků silnice I/19 mezi Oltyní a hranicemi krajů tak, aby byly odstraněny nejzávažnější dopravní závady a aby byla postupně celá trasa homogenizována na kategorii S 9,5/80. Předmětná studie bude sloužit ve výhledu ke strategickému plánování přípravy jednotlivých stavebních úprav.

Studie dlouhých tahů

Pražský okruh úsek 511 Běchovice–D1

Úsek 511 Běchovice–D1 je součástí postupně realizovaného Pražského okruhu, který po svém dokončení vzájemně propojí celkem devět komunikací dálničního typu směřujících z Prahy a spojujících hlavní město s okolními regiony a státy. Zároveň rozvádí jak tranzitní tak příměstskou dopravu po okraji města.

Stavby plánované

Silnice I/19 Chýnov

Současný průtah silnice I/19 Chýnovem představuje hlavní dopravní závadu na silnici I/19 v této oblasti. Přeložkou silnice I/19 mimo obec dojde jednak ke zklidnění dopravy v Chýnově, a také bude odstraněn závadný průběh trasy z hlediska směrových i sklonových parametrů v centrální části města.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Milín–Lety

Požadavky na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací v České republice, jejíž součástí je i stavba rychlostní silnice R4 v úseku Milín–Lety, vychází z potřeby zajištění kvalitního dopravního spojení mezi jednotlivými sídelními aglomeracemi a středisky samosprávných krajů na celém území České republiky

Stavby plánované

Silnice I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)

Mimoúrovňová křižovatka Třebušice je logickým pokračováním výstavby a modernizace silničního tahu I/13 (E 442), který spojuje důležitá průmyslová centra na severu Čech – Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem. Odstraněním dopravní bodové závady dojde k ucelení čtyřpruhového uspořádání silnice I/13 v úseku od Chomutova do Teplic (mimo průtahu Bílinou).

Stavby plánované

Rychlostní silnice R46 MÚK Vyškov

Stavba „R46 MÚK Vyškov“ je jednom z několika staveb na doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na R46 Vyškov–Olomouc, které jsou postupně doplňovány.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R46 MÚK Drysice

Stavba „R46 MÚK Drysice“ je jednom z několika staveb na doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na R46 Vyškov–Olomouc, které jsou postupně doplňovány.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R46 MÚK Žešov

Stavba „R46 MÚK Žešov“ je jednom z několika staveb na doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na R46 Vyškov–Olomouc, které jsou postupně doplňovány.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>