Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877

Rekonstrukcí stávající stykové křižovatky silnic I/35 a III/01877 u Zubří dojde k odstranění dopravní závady znemožňující plynulé odbočování vozidel vlevo ve směru do Zubří a výjezd vozidel ze Zubří, které zůstávají stát v rámci přednosti v jízdě na I/35 v nebezpečném pásmu železničního přejezdu.

Stavby plánované

Dálnice D3 0309/III Borek-Úsilné

Stavba 0309/III Borek–Úsilné je součástí funkčního celku „C“ (úsek Veselí nad Lužnicí–Úsilné, tzn. stavby 0308/C až 0309/III). Dokončená stavba umožní odvedení dopravy z obce Borku a okrajové části Českých Budějovic (Pražská ulice). Na stavbu bude bezprostředně navazovat stavba 0310, která dokončí dálniční obchvat města Českých Budějovic.

Stavby plánované

Silnice I/9 Dubice–Dolní Libchava, obchvat

Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/9 jako obchvatu České Lípy a Nového Boru, konkrétně jedna ze tří částí obchvatu. Po realizaci obchvatu by mělo dojít k přemístění tranzitní dopravy mimo zástavbu České Lípy a v konci úseku i Nového Boru. Ve stávajícím stavu je veškerá tranzitní doprava vedena po průtahu středem města.

Stavby plánované

Silnice I/46 Šternberk – obchvat

Stavba řeší přeložku stávající silnice I/46 mimo intravilán města Šternberk. Současný průtah Šternberka, vedený po Olomoucké a Jívavské ulici s obytnou zástavbou a s připojením sítě obslužných komunikací, vytváří značnou dopravní závadu s nedostatečnými parametry komunikace pro převedení dopravní zátěže.

Stavby plánované

Silnice I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat - 1. část

Průtah Příbramí po silnici I /18 je nyní veden severovýchodním obchvatem, dále pak severozápadní částí města a pokračuje přes Březové Hory ve směru na Rožmitál pod Třemšínem. Jihovýchodní obchvat silnice I /18 svou trasou odkloní tranzitní a částečně i vnitroměstskou dopravu

Stavby plánované

Silnice I/12 R1–Úvaly

Přeložka silnice I/12 se v navrhované poloze v maximální možné míře vyhýbá obytným částem anebo plochám určeným k obytné funkci. Svou novou polohou umožňuje přeměnu stávající silnice I/12 na komunikaci nižší třídy s možností na zklidnění dopravy a možnou změnu navazující infrastruktury.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat

Předmětem stavby je jižní silniční obchvat Frýdku-Místku, který je součástí souboru staveb silnice I/48. Tento soubor řeší kapacitní čtyřproudou směrově rozdělenou komunikaci R48 od Bělotína přes Hranice, Frýdek-Místek do Českého Těšína.

Stavby plánované

Silnice I/19 Kámen - obchvat

Současné parametry silnice I/19 v průtahu obce Kámen neodpovídají jejímu významu a situaci je nutno v co nejkratší době zlepšit vybudováním obchvatu obce, a to i s ohledem na potřebu zlepšení životního prostředí v obci.

Stavby plánované

Silnice I/34 Rouštany–Pohled

Navrhovaná stavba řeší přeložku silnice I/34 v délce přibližně 3000 metrů. Stávající vedení trasy a technické parametry silnice v některých úsecích nevyhovují současné dopravní zátěži. Jedním z těchto míst je i místní část obce Pohled nazvaná Rouštany.

Stavby plánované

Silnice I/37 Sklené nad Oslavou – obchvat

Silnice I/37 vykazuje v úseku mezi Žďárem nad Sázavou a napojením na dálnici D1 a Velké Bíteše řadu dopravních závad při průjezdu obcemi, jako je právě Sklené nad Oslavou. Silniční obchvat pomůže plynulosti a zrychlení dopravy na silnici I/37 a přispěje ke zlepšení životního prostředí v obci Sklené nad Oslavou.

Stavby plánované

Silnice I/37 Osová Bítýška - obchvat

Nově navrhovaná přeložka silnice I/37 přesune podstatnou část provozu na stávajících komunikacích mimo centrum obce Osová Bítyška, což znamená výrazné zlepšení životního prostředí zvláště z hlediska hluku ze silniční dopravy a exhalací ve stávající průtahu obcí.

Stavby plánované

Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka

Stavba řeší rekonstrukci stávající silnice v intravilánu, po které je vedena silnice I/35. Stávající dvoupruhová silnice je navržena na rozšíření na čtyřpruhovou, směrově nedělenou silnici. Rekonstrukcí silnice se zvýší plynulost dopravy a tím se sníží hlučnost, množství emisí a zvýší se bezpečnost chodců na křižovatkách. Silnice se nepřibližuje k fasádám objektů.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Mirotice, rozšíření

Stavba řeší úpravu stávající přeložky silnice I/4, východního obchvatu Mirotic na čtyřpruhovou rychlostní silnici R4 kategorie R 25,5/100. Tato přeložka byla postavena v polovičním profilu budoucí rychlostní silnice v letech 1984–1985.

Stavby plánované

Silnice I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice - přeložka

Navržená stavba zajišťuje převedení tranzitní dopravy na silnici I/19 ze zastavěné části města Žďár nad Sázavou do okrajových částí navazujících na průmyslové oblasti města – stávající i výhledové. Stavba zahrnuje vlastní přeložku silnice I/19 v zájmovém území a také úpravu navazujících křižovatek se stávajícími silnicemi v začátku a konci navrhované přeložky.

Stavby plánované

Silnice I/13 Krásná Studánka–Dětřichov

Stavba I/13 Krásná Studánka–Dětřichov je součástí souboru staveb zahrnující přeložku silnice I/13 v prostoru Liberec (Stráž nad Nisou)–Frýdlant–Habartice (státní hranice Česko/Polsko)

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>