Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Rychlostní silnice R6 Hořovičky – obchvat

Stavba R6 Hořovičky – obchvat je pátou a tedy poslední stavbou ze souboru staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. Cílem obchvatu je odvést veškerou tranzitní dopravu z centra obce Hořovičky, které je v současné době neúnosně zatíženo automobilovým provozem. To působí značně negativně na život v obci.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Knínice–Bošov

Účelem stavby je převedení silnice I/6 na kapacitní čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci, která bezpečně převede vysoké dopravní zátěže.Stávající silnice má dvoupruhové uspořádání s nevyhovujícími směrovými a spádovými parametry a místy je i v kolizi s ekologickými vztahy v území. Dále nepostačuje narůstajícím intenzitám silniční dopravy a nezajišťuje její plynulost a bezpečnost.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Žalmanov–Knínice

Předmětem stavby je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/6 rychlostní čtyřpruhovou komunikací v rámci realizace rychlostní silnice R6. Protože je téměř v celém úseku vedena mimo stávající trasu, jedná se z hlediska druhu stavby o liniovou novostavbu.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Karlovy Vary–Olšová Vrata

Stavba R6 Karlovy Vary–Olšová Vrata je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na rychlostní silnici R6. Stávající silnice je v řešeném úseku mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty dvoupruhová se stoupacím pruhem v délce přibližně 3000 metrů. Hlavním účelem stavby je tedy převedení silnice I/6 na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Olšová Vrata–Žalmanov

Stavba R6 Olšová Vrata–Žalmanov je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na rychlostní silnici R6. V úseku mezi Bochovem a Olšovými Vraty propojuje stavby R6 Žalmanov–Knínice a R6 Karlovy Vary–Olšová Vrata. Stávající silnice je zde dvoupruhová s nevyhovujícími směrovými a spádovými parametry.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Krupá, přeložka

Stavba R6 Krupá, přeložka je třetí stavbou ze souboru staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. Vybudováním přeložky dojde ke značnému odlehčení dopravy v obci Krupá, kterou stávající silnice I/6 přímo prochází. Přeložka silnice I/6 přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí v obci.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Lubenec–Bošov

Stavba R6 Lubenec–Bošov je jedním z úseků přestavby silnice I/6 na rychlostní silnici R6. Hlavní náplní stavby je zkapacitnění a úprava stávající dvoupruhové silnice I/6 v úseku západně od Lubence mezi obcemi Lubenec a Bošov Výstavba byla přerušena v srpnu 2010.Obnovení výstavby rychlostní silnice začalo 13. 9. 2013.

Ve výstavbě

Rychlostní silnice R6 Nové Strašecí–Řevničov

Stavba R6 Nové Strašecí–Řevničov je první stavbou ze souboru pěti staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. Vybudováním přeložky silnice I/6 na trase Nové Strašecí–Řevničov přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí. Spolu se stavebními úseky 2 a 3 dojde ke značnému odlehčení dopravy v obcích Řevničov, Krušovice a Krupá, kterými stávající silnice I/6 přímo prochází.

Stavby plánované

Silnice I/3 Olbramovice, přeložka

Vybudováním přeložky silnice I/3 mimo střed obce Olbramovice významně ovlivní plynulost silničního provozu na této velmi vytížené komunikaci. Průjezd obcí se totiž řadu let stává vážnou dopravní zátěží jak pro řidiče, tak pro místní obyvatele.

Stavby plánované

Silnice I/39 Třebonín (MÚK R3)-Rájov

Předmětem stavby je částečně novostavba silnice I/39 podél tělesa stávající silnice II/155 v úseku Dolní Třebonín–Rájov, která spojí budoucí dálnici D3 s Českým Krumlovem prostřednictvím MÚK Dolní Třebonín. Druhou část stavby tvoří rekonstrukce silnice II/155 od MÚK Dolní Třebonín ke křižovatce se silnicí I/3 (sil. II/603).

Stavby plánované

Silnice I/34 Stráž nad Nežárkou–Lásenice

Účelem stavby je především zlepšení parametrů silnice I/34 v úseku mezi Stráží nad Nežárkou a Lásenicí a odstranění nebezpečných úseků stávající silnice, které se v její trase nacházejí.

Stavby plánované

Silnice I/20 České Budějovice, severní spojka

Cílem studie přeložky silnice v Českých Budějovicích je vytvoření předpokladů pro výstavbu plánované přeložky silnice I/20, pracovně označované jako Severní spojka, vedené na území města.

Stavby plánované

Silnice I/58 Příbor–Skotnice

Předmětná stavba spolu s navazující akcí Silnice I/58 Mošnov – obchvat tvoří ucelený úsek silnice I/58, který propojí dálnici D1 s rychlostní komunikací R48 v úseku mezi Studénkou, místní částí Butovicemi, Mošnovem, Skotnicí, Prchalovem a Příborem.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R48 Rybí–MÚK Rychaltice

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající silnice I/48, která byla vybudována jako nedělený čtyřpruh, na komunikaci směrově rozdělenou. Ze silnice I. třídy se tak stane rychlostní komunikace v kategorii R 25,5/120. Silnice přímo navazuje na připravovanou stavbu „Silnice R48 MÚK Bělotín–Rybí“. Na konci stavby se napojuje na připravovaný úsek „Silnice R48 Rychaltice–Frýdek-Místek“.

Stavby plánované

Silnice I/58 Mošnov – obchvat

Stavba I/58 Mošnov – obchvat představuje přeložku komunikace I/58 mezi obcí Skotnice a severním okrajem obce Mošnov. Jedná se o přeložku silnice I/58 v trase obchvatu Mošnova, který je veden západně od okraje sídla, na rozhraní mezi obytnou zástavbou a připravovanou průmyslovou zónou.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>