Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Rychlostní silnice R46 MÚK Vyškov

Stavba „R46 MÚK Vyškov“ je jednom z několika staveb na doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na R46 Vyškov–Olomouc, které jsou postupně doplňovány.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R46 MÚK Drysice

Stavba „R46 MÚK Drysice“ je jednom z několika staveb na doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na R46 Vyškov–Olomouc, které jsou postupně doplňovány.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R46 MÚK Žešov

Stavba „R46 MÚK Žešov“ je jednom z několika staveb na doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na R46 Vyškov–Olomouc, které jsou postupně doplňovány.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R46 MÚK Prostějov-centrum

Stavba „R46 MÚK Prostějov-centrum“ je jednou z několika staveb na doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na R46 Vyškov–Olomouc, které jsou postupně doplňovány.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R46 MÚK Olšany

Stavba „R46 MÚK Olšany“ je jednou z několika staveb na doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů na R46 Vyškov–Olomouc, které jsou postupně doplňovány.

Stavby plánované

Silnice I/3 Mirošovice-Benešov, uspořádání 2+1

Rozšíření silnice I/3 mezi Mirošovicemi a Benešovem o jeden jízdní pruh přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Ještě před zahájením této stavby budou dokončeny související stavby křižovatek MÚK Čerčany a MÚK Čtyřkoly. U obou se jedná o dostavbu větví, aby v celé trase Mirošovice–Benešov bylo zcela vyloučena potřeba odbočení vlevo.

Stavby plánované

Silnice I/62 Děčín-Hřensko - Rekonstrukce na S 7,5/70

Vzhledem k velké intenzitě dopravy a důležitosti dopravních spojení je nutné zajištění bezpečného a dopravně bezproblémového přístupu k hraničnímu přechodu Hřensko. Stávající směrové vedení trasy a šířkové uspořádání silnice I/62 neodpovídá ani kategorii S 7,5/70.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/20 Životice, obchvat

Trasa obchvatu Životic vychází z vyhledávací studie I/20 Kasejovice–Hněvkov, jejímž cílem je nalezení vhodné varianty vyvedení stávající silnice I/20 mimo zastavěné územní celky. Tím dojde nejen ke zlepšení životního prostředí v obcích, ale také k výstavbě nové komunikace, která bude splňovat parametry silnice I. třídy.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/20 Seč-Nepomuk-Životice

Cílem studie přeložky silnice I /20 mezi obcemi Seč a Životice v P lzeňském kraji je nahrazení stávající komunikace, která ve většině délky svým směrovým a výškovým vedením a příčným uspořádáním nesplňuje požadavky na silnici I . třídy. V části stávající silnice I /20 jsou rovněž nevhodné velikosti poloměrů směrových oblouků, podélné sklony a výškové zakružovací oblouky.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/11 Havířov-Třanovice

Silnice I /11 v současné době prochází v řešeném úseku průtahem obcemi a je uspořádána jako dvoupruhová – mimo úsek na začátku úpravy, který je až po okružní křižovatku silnic I /11, I /475 a místních komunikací uspořádán jako směrově rozdělená čtyřpruhová komunikace. S távající řešení neodpovídá potřebám a významu této komunikace.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/64 Antonínova Výšina–Hazlov

Hlavním účelem stavby I/64 Antonínova Výšina–Hazlov je homogenizace stávající dvoupruhové silnice I/64 v úseku severozápadně od Františkových Lázní mezi Antonínovou Výšinou a Hazlovem.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Úlibice – obchvat

Stavba obchvatu Úlibic je součástí chybějícího tahu rychlostní silnice R35 z Turnova do Jičína a dále do Hradce Králové. Nová komunikace vyvedená mimo obec Úlibice umožní především převedení tranzitní dopravy a zkvalitní dopravní propojení.

Stavby plánované

Silnice I/20 Plzeň, Na pile - panelárna trať ČD

Stávající trasa I/26 úrovňově kříží železniční trať na Domažlice. Protože se jedná o křížení silnice I. třídy a významné železniční trati, úrovňové křížení je nevhodné a z hlediska bezpečnosti dopravy i nevyhovující. Předmětem návrhu řešení je mimoúrovňové křížení silnice I/26 s železniční tratí.

Stavby plánované

Silnice I/68 Třanovice–Nebory

Stavba I/68 Třanovice–Nebory je součástí definitivního řešení propojení rychlostní silnice R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice–Mosty u Jablunkova. V úseku mezi Třanovicemi a Nebory tvoří silnice I/68 významnou spojnici rychlostní silnice R48 a silnice I/11. Stavba I/68 Třanovice–Nebory řeší přeložku stávající silnice I/68 mimo hustě zastavěná území.

Stavby plánované

Silnice I/39 stoupací pruh Rájov

Předmětem stavby je zřízení přídatného stoupacího pruhu na silnici I/39 mezi obcí Rájov a hospodářskou usedlostí Harazim, tak, aby byly dodrženy dostatečné směrové i výškové poměry. Zároveň bude provedena rekonstrukce zasaženého úseku silnice I/39.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>