Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/12 R1–Úvaly

Přeložka silnice I/12 se v navrhované poloze v maximální možné míře vyhýbá obytným částem anebo plochám určeným k obytné funkci. Svou novou polohou umožňuje přeměnu stávající silnice I/12 na komunikaci nižší třídy s možností na zklidnění dopravy a možnou změnu navazující infrastruktury.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat

Předmětem stavby je jižní silniční obchvat Frýdku-Místku, který je součástí souboru staveb silnice I/48. Tento soubor řeší kapacitní čtyřproudou směrově rozdělenou komunikaci R48 od Bělotína přes Hranice, Frýdek-Místek do Českého Těšína.

Stavby plánované

Silnice I/19 Kámen - obchvat

Současné parametry silnice I/19 v průtahu obce Kámen neodpovídají jejímu významu a situaci je nutno v co nejkratší době zlepšit vybudováním obchvatu obce, a to i s ohledem na potřebu zlepšení životního prostředí v obci.

Stavby plánované

Silnice I/34 Rouštany–Pohled

Navrhovaná stavba řeší přeložku silnice I/34 v délce přibližně 3000 metrů. Stávající vedení trasy a technické parametry silnice v některých úsecích nevyhovují současné dopravní zátěži. Jedním z těchto míst je i místní část obce Pohled nazvaná Rouštany.

Stavby plánované

Silnice I/37 Sklené nad Oslavou – obchvat

Silnice I/37 vykazuje v úseku mezi Žďárem nad Sázavou a napojením na dálnici D1 a Velké Bíteše řadu dopravních závad při průjezdu obcemi, jako je právě Sklené nad Oslavou. Silniční obchvat pomůže plynulosti a zrychlení dopravy na silnici I/37 a přispěje ke zlepšení životního prostředí v obci Sklené nad Oslavou.

Stavby plánované

Silnice I/37 Osová Bítýška - obchvat

Nově navrhovaná přeložka silnice I/37 přesune podstatnou část provozu na stávajících komunikacích mimo centrum obce Osová Bítyška, což znamená výrazné zlepšení životního prostředí zvláště z hlediska hluku ze silniční dopravy a exhalací ve stávající průtahu obcí.

Stavby plánované

Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka

Stavba řeší rekonstrukci stávající silnice v intravilánu, po které je vedena silnice I/35. Stávající dvoupruhová silnice je navržena na rozšíření na čtyřpruhovou, směrově nedělenou silnici. Rekonstrukcí silnice se zvýší plynulost dopravy a tím se sníží hlučnost, množství emisí a zvýší se bezpečnost chodců na křižovatkách. Silnice se nepřibližuje k fasádám objektů.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Mirotice, rozšíření

Stavba řeší úpravu stávající přeložky silnice I/4, východního obchvatu Mirotic na čtyřpruhovou rychlostní silnici R4 kategorie R 25,5/100. Tato přeložka byla postavena v polovičním profilu budoucí rychlostní silnice v letech 1984–1985.

Stavby plánované

Silnice I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice - přeložka

Navržená stavba zajišťuje převedení tranzitní dopravy na silnici I/19 ze zastavěné části města Žďár nad Sázavou do okrajových částí navazujících na průmyslové oblasti města – stávající i výhledové. Stavba zahrnuje vlastní přeložku silnice I/19 v zájmovém území a také úpravu navazujících křižovatek se stávajícími silnicemi v začátku a konci navrhované přeložky.

Stavby plánované

Silnice I/13 Krásná Studánka–Dětřichov

Stavba I/13 Krásná Studánka–Dětřichov je součástí souboru staveb zahrnující přeložku silnice I/13 v prostoru Liberec (Stráž nad Nisou)–Frýdlant–Habartice (státní hranice Česko/Polsko)

Stavby plánované

Silnice I/32 Jičíněves – přeložka

Hlavním účelem stavby je převedení silničního provozu mimo zástavbu obce a vyloučení dvou úrovňových přejezdů železniční tratě. Stávající trasa silnice I/32 totiž prochází centrální částí obce Jičíněves v úseku s oboustrannou občanskou zástavbou.

Stavby plánované

Silnice I/4 Vimperk-Solná Lhota

Předmětem stavby je přeložka silnice I/4 v úseku od starých Tiskáren ve Vimperku po okraj Korkusovy Huti. Stávající silnice zcela nevyhovuje svými směrovými ani výškovými poměry současnému, natož pak výhledovému provozu.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Řevničov, obchvat

Stavba R6 Řevničov, obchvat je druhou stavbou ze souboru pěti staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. Vybudování obchvatu mimo obec Řevničov přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí. Navržený obchvat zkracuje dosavadní délku trasy a dává předpoklady pro rychlou, bezpečnou a plynulou jízdu v tomto úseku.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Hořesedly – přeložka

Stavba R6 Hořesedly – přeložka je čtvrtou ze souboru pěti staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. V současné době je zde silnice I/6 vedena po dvoupruhové komunikaci o šířce vozovky 8–10,5 metru a prochází přímo obcí Hořesedly, kde způsobuje značnou dopravní zátěž. Vybudováním rychlostní komunikace dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území obce.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 Hořovičky – obchvat

Stavba R6 Hořovičky – obchvat je pátou a tedy poslední stavbou ze souboru staveb v úseku Nové Strašecí–hranice Středočeského kraje. Cílem obchvatu je odvést veškerou tranzitní dopravu z centra obce Hořovičky, které je v současné době neúnosně zatíženo automobilovým provozem. To působí značně negativně na život v obci.

Stavby plánované


<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>