Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/35 Valašské Meziříčí–Lešná, 2. etapa

Předmětem stavby je přeložka silnice I/35 do nové trasy. Stavba je součástí připravovaného tahu rychlostní silnice R35 v úseku mezi rychlostní silnicí R48 (MÚK Palačov) a městem Valašské Meziříčí, který je budován jako přeložka stávající silnice I/35 Hranice na Moravě–Valašské Meziříčí.

Uvedeno do provozu

Rychlostní silnice R48 Rybí–MÚK Rychaltice

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající silnice I/48, která byla vybudována jako nedělený čtyřpruh, na komunikaci směrově rozdělenou. Ze silnice I. třídy se tak stane rychlostní komunikace v kategorii R 25,5/120. Silnice přímo navazuje na připravovanou stavbu „Silnice R48 MÚK Bělotín–Rybí“. Na konci stavby se napojuje na připravovaný úsek „Silnice R48 Rychaltice–Frýdek-Místek“.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R6 MÚK Hostivice - větve

Předmětem stavby byla realizace větví nové mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Hostivice na rychlostní silnici R6 v úseku Praha–Pavlov, a to v jejím staničení, přibližně km 2,02. Součástí projektu byla také síť souvisejících pozemních komunikací a přeložky a novostavby některých inženýrských sítí v nezbytném rozsahu.

Uvedeno do provozu

Dálnice D8 Lovosice-Řehlovice

Stavba 0805 Lovosice–Řehlovice je částí uceleného dálničního tahu dálnice D8 Praha–státní hranice Česko/Německo. Dálnice D8 je součástí IV. Evropského multimodálního dopravního koridoru Berlín–Drážďany–Praha–Bratislava–Györ–Budapešť–Arad–Craiova–Sofie–Plovdiv–Istanbul. V rámci dálničního systému České republiky bude tento tah výhledově veden po dálnicích D8 a D3 a bude rovněž spojovat severočeskou, pražskou a středočeskou aglomeraci s táborským a českobudějovickým regionem.

Ve výstavbě

Silnice I/11 Oldřichovice–Bystřice

Stavba I/11 Oldřichovice–Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory–Oldřichovice a je tedy součástí definitivního řešení propojení rychlostní silnice R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice–Mosty u Jablunkova. Nutnost výstavby nové silnice I/11 vyplývá i z nevyhovujících parametrů stávajícího směrového a výškového řešení a šířkového uspořádání.

Ve výstavbě

Silnice I/11 Nebory–Oldřichovice

Stavba I/11 Nebory–Oldřichovice navazuje na stavbu I/68 Třanovice–Nebory a je tedy součástí definitivního řešení propojení rychlostní silnice R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice–Mosty u Jablunkova. Stavba řeší přeložku stávající silnice I/11 mimo hustě zastavěná území.

Ve výstavbě

Silnice I/19 Tábor-hranice kraje Vysočina

Cílem studie je návrh rekonstrukce a výstavby přeložky silnice I/19 v úseku Tábor – hranice kraje Vysočina. Ve srovnání se současným stavem dojde k významným změnám v úsecích, kde je přeložka vedena v nové trase. V sídlech se jednoznačně projeví pozitivní vliv vyvedení tranzitní dopravy z obytné zástavby.

Studie dlouhých tahů

Silnice I/3 Olbramovice, přeložka

Vybudováním přeložky silnice I/3 mimo střed obce Olbramovice významně ovlivní plynulost silničního provozu na této velmi vytížené komunikaci. Průjezd obcí se totiž řadu let stává vážnou dopravní zátěží jak pro řidiče, tak pro místní obyvatele.

Stavby plánované

Silnice I/27 Žiželice, obchvat a přemostění

Navržený obchvat obce Žiželice má za cíl odvedení tranzitní dopravy na silnici I/27 mimo obec čímž se významným způsobem sníží dopravní zatížení v obci a zároveň to přispěje k větší bezpečnosti a ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě. Zároveň dojde ke zlepšení jízdních parametrů na silnici I/27, což povede k větší plynulosti silničního provozu v tomto úseku.

Stavby plánované

Dálnice D1 - modernizace, úsek 05 Šternov-Psáře

Hlavním předmětem modernizace této části dálnice D1 je oprava cementobetonové vozovky dálnice a rozšíření na kategorii D 28, tedy rozšíření v základním příčném uspořádání o 0,75 metru na obě strany.

Ve výstavbě

Dálnice D1 - modernizace, úsek 09 Loket-Hořice

Hlavním předmětem stavby je modernizace konstrukce vozovky dálnice. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie na D 28. Během stavby budou sneseny a znovupostaveny tři mostní objekty.

Ve výstavbě

Dálnice D1 - modernizace, úsek 14 Větrný Jeníkov-Jihlava

Stavba řeší modernizaci dálnice D1 v úseku od MÚK Větrný Jeníkov do MÚK Jihlava na kategorii D 28/120. Hlavním předmětem prací je jednak rozšíření stávající dálnice a také kompletní rekonstrukce cementobetonového a asfaltového krytu.

Ve výstavbě

Dálnice D1 - modernizace, úsek 21 Lhotka-Velká Bíteš

Modernizací dálnice od MÚK Lhotka po MÚK Velká Bíteš Hlavním předmětem modernizace této části dálnice D1 dojde k opravě cementobetonové vozovky dálnice a rozšíření na kategorii D 28, tedy rozšíření v základním příčném uspořádání o 0,75 metru na obě strany. V rámci stavby budou sneseny tři mostní objekty, jeden zůstane bez náhrady.

Ve výstavbě

Silnice I/44 Vlachov–Rájec

Nová přeložka silnice I/44 a souvisejících komunikací sníží negativní účinky z dopravy podél stávající silnice I/44, sníží se hluková zátěž, emise a sníží se dopravní zátěž. Bezpečnost dopravy se zvýší hlavně oddělením pěší, cyklistické a pomalé dopravy od dopravy na přeložce silnice I/44.

Uvedeno do provozu

Silnice I/9 Dubá, obchvat

Stavba I/9 Dubá, obchvat vytvoří západní obchvat obce Dubá, kde podle výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005 projíždělo v nejzatíženějším úseku obce denně více než 5000 vozidel, z toho byla více než tisícovka vozidel nákladních. Územní plán obce Dubá proto předpokládá, že silnice I/9 bude přeložena okolo obce a vedena obchvatem západním směrem.

Ve výstavbě


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>