Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Dálnice D8 Lovosice-Řehlovice

Stavba 0805 Lovosice–Řehlovice je částí uceleného dálničního tahu dálnice D8 Praha–státní hranice Česko/Německo. Dálnice D8 je součástí IV. Evropského multimodálního dopravního koridoru Berlín–Drážďany–Praha–Bratislava–Györ–Budapešť–Arad–Craiova–Sofie–Plovdiv–Istanbul. V rámci dálničního systému České republiky bude tento tah výhledově veden po dálnicích D8 a D3 a bude rovněž spojovat severočeskou, pražskou a středočeskou aglomeraci s táborským a českobudějovickým regionem.

Ve výstavbě

Silnice I/38 Církvice obchvat

Projektovaná přeložka silnice I/38 na obchvatu Církvice je další z postupně připravovaných a realizovaných staveb s cílem zkapacitnění, zvýšení propustnosti a bezpečnosti silniční dopravy na významném komunikačním tahu silnice I/38 na území Středočeského kraje, jako jsou např. obchvat Nymburka, obchvat Kolína, obchvat Čáslavi a další.

Stavby plánované

Silnice I/11 Mokré Lazce–hranice okresu Opava, Ostrava

Předmětem stavby je přeložka silnice I/11 v kategorii S 22,5/80 do nové trasy, která zkapacitní řešený úsek a převede dopravu z průjezdního úseku Hrabyní, Velkou Polomí a Josefovicemi. Řešený úsek silnice I/11 je součástí výhledové trasy Opava–Ostrava, Rudná, přičemž stávající silnice I/11 bude následně převedena do silnic nižší třídy.

Ve výstavbě

Rychlostní silnice R56 Frýdek-Místek, připojení na R48

Řešená stavba je dokončením jižního obchvatu Frýdku-Místku z hlediska silnice R56 a pokračováním (navázáním) stavby „Silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat“. Předmětem stavby je tedy nové řešení propojení stávající silnice R56 s připravovaným obchvatem města Frýdku-Místku (budoucí R48).

Stavby plánované

Silnice I/50 Nesovice, křižovatka

Stavba řeší rekonstrukci křižovatky silnic I/50 a II/429 v Nesovicích. Křižovatka nevyhovuje z hlediska prostorového uspořádání a vzhledem k absenci čitelného vodorovného dopravního značení je nepřehledná.

Ve výstavbě

Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka

Stavba řeší rekonstrukci stávající silnice v intravilánu, po které je vedena silnice I/35. Stávající dvoupruhová silnice je navržena na rozšíření na čtyřpruhovou, směrově nedělenou silnici. Rekonstrukcí silnice se zvýší plynulost dopravy a tím se sníží hlučnost, množství emisí a zvýší se bezpečnost chodců na křižovatkách. Silnice se nepřibližuje k fasádám objektů.

Stavby plánované

Silnice I/22 Strakonice

Stavbou nově uvažované komunikace I/22 ve Strakonicích, tzv. Severní dopravní půloblouk, vznikne kvalitní propojení stávajících silnic I/4 Praha–Strážný a I/22 Vodňany–Domažlice.

Stavby plánované

Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I

Stavba VMO Žabovřeská je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v Brně. Její realizací bude odstraněno úzké hrdlo mezi dvěma již vybudovanými úseky – stavbou MÚK Hlinky a Žabovřeská 2, kde je trasa omezena řekou Svratkou a příkrým skalním svahem Wilsonova lesa.

Stavby plánované

Silnice I/55 Břeclav, obchvat

Vybudováním silničního obchvatu na silnici I/55 kolem Břeclavi dojde především k odvedení tranzitní dopravy z centra města. Zároveň bude vymístěna doprava ve směru na Lanžhot a Valtice z centra na novou přeložku. Obchvat také umožní přímou obsluhu jihovýchodní průmyslové části Břeclavi.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R48 MÚK Nošovice

Připravovaná stavba zlepší dopravní obslužnost okolního území v jižní části od rychlostní silnice R48. Zároveň tedy bude umožněno i připojení průmyslové zóny okružní křižovatkou, která bude umístěna na silnici III. třídy (související stavba).

Stavby plánované

Silnice I/34 Lišov-Vranín

Současná silnice I/34 v řešeném úseku a dále k Třeboni nevyhovuje technicky ani kapacitně. Dochází tam k častým dopravním nehodám zejména v extravilánových úsecích mezi Lišovem a Štěpánovicemi a mezi Vranínem a Třeboní, kde je současná silnice směrově i výškově nevhodně zvlněná.

Stavby plánované

Silnice I/27 Most–Litvínov

Úsek silnice I/27 mezi Litvínovem a Mostem prochází průmyslovou aglomerací, jíž dominuje rozsáhlý komplex průmyslových, především chemických závodů v Záluží u Litvínova. Současná silnice je dvoupruhová a dopravní zatížení již přesahuje její kapacitu. Jejím rozšířením na čtyřpruh se zlepší plynulost a zejména bezpečnost silničního provozu v dané lokalitě.

Stavby plánované

Silnice I/9 Dubice–Dolní Libchava, obchvat

Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/9 jako obchvatu České Lípy a Nového Boru, konkrétně jedna ze tří částí obchvatu. Po realizaci obchvatu by mělo dojít k přemístění tranzitní dopravy mimo zástavbu České Lípy a v konci úseku i Nového Boru. Ve stávajícím stavu je veškerá tranzitní doprava vedena po průtahu středem města.

Stavby plánované

Silnice I/57 Semetín-Bystřička, 2. stavba

Stavba I/57 Semetín–Bystřička, 2. stavba řeší jednu z etap výstavby silnice R57 Valašské Meziříčí–Vsetín v úseku Bystřička–Jablůnka. Výstavba tohoto úseku je pokračování přeložky silnice I/57 mimo zastavěné území, protože navazuje na dokončenou stavbu I/57 Semetín–Bystřička, 1. stavba.

Stavby plánované

Silnice I/35 Ktová - odstranění úrovňového přejezdu

Stavbou dojde k odstranění stávajícího úrovňového přejezdu železniční trati u obce Ktová. Odstranění je možné provést přeložkou silnice I/35, a to ve variantě podjezdu trati i ve variantě nadjezdu nad tratí.

Stavby plánované


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>