Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/37 MÚK Stéblová

Stavba I/37 MÚK Stéblová doplnila realizovanou stavbu I/37 Hrobice–Ohrazenice, která je postavená v kategorii S 24,5/100. Místo nevyhovující stávající křižovatky Stéblová v km 41,5 silnice I/37 je vybudována mimoúrovňová křižovatka Stéblová s normovými délkami odbočovacích a připojovacích pruhů.

Uvedeno do provozu

Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba

Stavba I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba je jednou ze čtyř staveb, které jako celek řeší obchvat města Mělník. Každá stavba je řešena samostatně, funkci obchvatu bude stavba plnit až po zprovoznění všech čtyř staveb.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R48 MÚK Nošovice

Připravovaná stavba zlepší dopravní obslužnost okolního území v jižní části od rychlostní silnice R48. Zároveň tedy bude umožněno i připojení průmyslové zóny okružní křižovatkou, která bude umístěna na silnici III. třídy (související stavba).

Stavby plánované

Dálnice D1 Přerov–Lipník

Trasa dálnice D1 v úseku Přerov–Lipník nad Bečvou, řešená v rámci stavby 0137, jednou ze souboru staveb v úseku Vyškov–Hulín–Přerov–Lipník nad Bečvou. Stavba dálnice D1 Přerov–Lipník se ve svém konci napojuje na stavbu D47 Lipník–Bělotín (v provozu od 11/2008) a dále pokračuje na Ostravu.

Stavby plánované

Dálnice D3 0309/I Bošilec-Ševětín

Stavba 0309/I Bošilec–Ševětín je součástí funkčního celku „C“ (úsek Veselí nad Lužnicí–Úsilné, tzn. stavby 0308/C až 0309/III). Trasa začíná v mimoúrovňové křižovatce Veselí-sever a končí za mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/34 – MÚK Úsilné.

Stavby plánované

Dálnice D3 0308C Veselí nad Lužnicí-Bošilec

Stavba 0308C Veselí nad Lužnicí–Borek je součástí funkčního celku „C“ (úsek Veselí nad Lužnicí–Úsilné, tzn. stavby 0308/C až 0309/III). Jedná se rozšíření stávající silnice I/3 na dálniční profil kategorie D 27,5/120.

Stavby plánované

Silnice I/34 Božejov–Ondřejov-Pelhřimov

Předmětná stavba v úseku Božejov–Pelhřimov je součástí mezinárodního tahu E 551, který je postupně rekonstruován a homogenizován na kategorii S 11,5/70. Stávající silnice I/34 prochází v tomto úseku zástavbou obce Ústrašína, Ondřejova a Myslotína. Obecně se jedná o přeložku silnice I/34 mimo tyto obce.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R4 Skalka-II/118

Silnice I/4 Praha–Strakonice je v úseku mezi Prahou a mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Skalka (křižovatka se silnicí I/18, okres Příbram) vybudována jako čtyřpruhá rychlostní komunikace.

Stavby plánované

Silnice I/68 Třanovice–Nebory

Stavba I/68 Třanovice–Nebory je součástí definitivního řešení propojení rychlostní silnice R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice–Mosty u Jablunkova. V úseku mezi Třanovicemi a Nebory tvoří silnice I/68 významnou spojnici rychlostní silnice R48 a silnice I/11. Stavba I/68 Třanovice–Nebory řeší přeložku stávající silnice I/68 mimo hustě zastavěná území.

Stavby plánované

Dálnice D11 Hradec Králové–Smiřice

Stavba D11 1106 Hradec Králové–Smiřice, která je dále rozdělena na dva úseky (1106-1 Hradec Králové–Předměřice a 1106-2 Předměřice nad Labem–Smiřice), tvoří předposlední část souboru staveb dálnice D11 Praha–Poděbrady–Hradec Králové–Jaroměř. Dálnice D11 a navazující rychlostní silnice R11 Jaroměř–Trutnov–státní hranice Česko/Polsko.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Úlibice – obchvat

Stavba obchvatu Úlibic je součástí chybějícího tahu rychlostní silnice R35 z Turnova do Jičína a dále do Hradce Králové. Nová komunikace vyvedená mimo obec Úlibice umožní především převedení tranzitní dopravy a zkvalitní dopravní propojení.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R35 Opatovice-Časy

Připravovaná stavba řeší novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci, se dvěmi mimoúrovňovými křižovatkami. Mimoúrovňové křížení je navrženo se silnicemi II/298–MÚK Rokytno a I/36–MÚK Časy.

Stavby plánované

Silnice I/55 MÚK s ČD Přerov–Předmostí

Zkapacitnění průtahu silnice I/55 v Přerově-Předmostí sníží dopravní zátěž kritického bodu – podjezdu pod železniční tratí – výstavbou dvoupruhové estakády. Polní ulice bude v této souvislosti rozšířena na čtyřpruh v kategorii MS 16,5/60.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat

Předmětem stavby je jižní silniční obchvat Frýdku-Místku, který je součástí souboru staveb silnice I/48. Tento soubor řeší kapacitní čtyřproudou směrově rozdělenou komunikaci R48 od Bělotína přes Hranice, Frýdek-Místek do Českého Těšína.

Stavby plánované

Rychlostní silnice R48 MÚK Bělotín–Rybí

Stavba R48 MÚK Bělotín–Rybí představuje rekonstrukci stávající dvoupruhové směrově nedělené komunikace kategorie S 15/100 (v současné době využívané jako čtyřpruh bez splnění normové kategorie) na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou v kategorii R 25,5/120

Stavby plánované


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>