Stavby ve výstavběHledání dle parametrů:
 -    -    -    -  
Ok   Vymazat


Hledání dle kódu:
Hledat


Silnice I/9 Dubá, obchvat

Stavba I/9 Dubá, obchvat vytvoří západní obchvat obce Dubá, kde podle výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005 projíždělo v nejzatíženějším úseku obce denně více než 5000 vozidel, z toho byla více než tisícovka vozidel nákladních. Územní plán obce Dubá proto předpokládá, že silnice I/9 bude přeložena okolo obce a vedena obchvatem západním směrem.

Ve výstavbě

Dálnice D1 Přerov–Lipník

Trasa dálnice D1 v úseku Přerov–Lipník nad Bečvou, řešená v rámci stavby 0137, jednou ze souboru staveb v úseku Vyškov–Hulín–Přerov–Lipník nad Bečvou. Stavba dálnice D1 Přerov–Lipník se ve svém konci napojuje na stavbu D47 Lipník–Bělotín (v provozu od 11/2008) a dále pokračuje na Ostravu.

Stavby plánované

Silnice I/62 Děčín-Vilsnice

Přeložka silnice I/62 Děčín–Vilsnice je jedním z úseků komplexní přestavby průtahu silnic I/13 a I/62 městem Děčín a umožní odvedení tranzitní dopravy z dosavadního dopravně nevyhovujícího průjezdu Ústeckou ulicí.

Stavby plánované

Silnice I/35 Valašské Meziříčí–Lešná, 3. etapa

Předmětem stavby je přeložka silnice I/35 do nové trasy. Stavba je součástí připravovaného tahu rychlostní silnice R35 v úseku mezi rychlostní silnicí R48 (MÚK Palačov) a městem Valašské Meziříčí, který je budován jako přeložka stávající silnice I/35 Hranice na Moravě–Valašské Meziříčí.

Ve výstavbě

Dálnice D1 - modernizace, úsek 14 Větrný Jeníkov-Jihlava

Stavba řeší modernizaci dálnice D1 v úseku od MÚK Větrný Jeníkov do MÚK Jihlava na kategorii D 28/120. Hlavním předmětem prací je jednak rozšíření stávající dálnice a také kompletní rekonstrukce cementobetonového a asfaltového krytu.

Ve výstavbě

Silnice I/38 Hrdlořezy–Čistá

Předmětná akce řeší rekonstrukci posledního úseku stávající silnice I/38 mezi realizovanou přeložkou mimo Bělou pod Bezdězem a přeložkou Hrdlořezy.

Uvedeno do provozu

Silnice I/68 Třanovice–Nebory

Stavba I/68 Třanovice–Nebory je součástí definitivního řešení propojení rychlostní silnice R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice–Mosty u Jablunkova. V úseku mezi Třanovicemi a Nebory tvoří silnice I/68 významnou spojnici rychlostní silnice R48 a silnice I/11. Stavba I/68 Třanovice–Nebory řeší přeložku stávající silnice I/68 mimo hustě zastavěná území.

Stavby plánované

Silnice I/26 Staňkov, přeložka

Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/26 mimo intravilán Staňkova. Stávající trasa svými šířkovými a směrovými parametry nevyhovuje zejména dálkové dopravě, která zatěžuje okolí jak nadměrným hlukem, tak emisemi.

Stavby plánované

Silnice I/37 Pardubice–Trojice

Silnice I/37 bude rozšířena ze stávající dvoupruhové na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou středním dělicím pásem. Dále dojde k rozšíření rampy MÚK Závodiště a komunikace I/2, také na čtyřpruhové uspořádání.

Ve výstavbě

Rychlostní silnice R35 Sedlice–Opatovice, dostavba estakády

Dostavba estakády nad prostorem mimoúrovňové křižovatky Opatovice umožní propojení navazující stavby R35 Opatovice–Časy a dalšího pokračování ve směru na Vysoké Mýto na již provozovaný úsek rychlostní silnice R35

Ve výstavbě

Dálnice D11 1105-2 Osičky-Hradec Králové (km 88,30-90,76)

Dostavbou části D11 1105-2 bude dálnice kompletně dokončena od Prahy k Hradci Králové, kde bude prostřednictvím provizorního sjezdu napojena na stávající silnici I /11.

Ve výstavbě

Silnice I/9 Lesné-přeložka

Předmětem připravované stavby je úprava směrových oblouků a rozšíření na normovou kategorii S 9,5. Jedná se o přeložku dvou úseků na silnici I /9, vedoucí mezi obcemi S vor a Jiřetínem pod Jedlovou.

Stavby plánované

Silnice I/11 Oldřichovice–Bystřice

Stavba I/11 Oldřichovice–Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory–Oldřichovice a je tedy součástí definitivního řešení propojení rychlostní silnice R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice–Mosty u Jablunkova. Nutnost výstavby nové silnice I/11 vyplývá i z nevyhovujících parametrů stávajícího směrového a výškového řešení a šířkového uspořádání.

Ve výstavbě

Silnice I/34 Božejov–Ondřejov-Pelhřimov

Předmětná stavba v úseku Božejov–Pelhřimov je součástí mezinárodního tahu E 551, který je postupně rekonstruován a homogenizován na kategorii S 11,5/70. Stávající silnice I/34 prochází v tomto úseku zástavbou obce Ústrašína, Ondřejova a Myslotína. Obecně se jedná o přeložku silnice I/34 mimo tyto obce.

Ve výstavbě

Rychlostní silnice R55 Otrokovice, obchvat JV

Projekt rychlostní silnice R55 stavba 5505 Otrokovice obchvat JV navazuje na již realizovaný severovýchodní obchvat a tvoří tak část silničního obchvatu Otrokovic, který s definitivní platností vyloučí veškerou tranzitní dopravu z intravilánu města.

Stavby plánované


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další >>