OTSKP-SPK

OBOROVÝ TŘÍDNÍK STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ


Aktuální vydání OTSKP-SPK bylo schváleno Centrální komisé MD ČR dne 17. 1. 2014 (viz dopis MD 21/2014-910-IZD/1 ze dne 28.1.2014) s platností pro nové stavby od 1. 2. 2014.

Tištěné vydání třídníku OTSKP-SPK je rozděleno na tři části, které jsou volně ke stažení ve formátu PDF v samostatných odkazech.

OTSKP-SPK část I - Popisovník prací staveb pozemních komunikací
OTSKP-SPK část II - Soupis prací stavby - Metodický pokyn na sestavení soupisu prací a použití
OTSKP-SPK část III - Soubor položek staveb pozemních komunikací

Jednotkové "expertní" ceny položek OTSKP-SPK jsou nově obsaženy přímo v OTSKP-SPK část III.

Technické předpisy OTSKP-SPK

OTSKP-SPK - část I. popisovník prací


OTSKP-SPK - část II. metodický pokyn


OTSKP-SPK - část III. soubor položek včetně expertních cen


Přehled změn