Cenové normativy 2012

V rámci zkvalitnění přípravy staveb dopravní infrastruktury financovaných z veřejných rozpočtů byla zpracována aktualizace Cenových normativů 2012.

 
Cenové normativy 2012 navazují na jejich doposud platné vydání, zpracované expertní skupinou, vedenou Prof. Ing. Petrem Moosem, CSc. Cenové normativy jsou určeny pouze pro stanovení ceny staveb pozemních komunikací v úrovni zpracování Záměru projektu.
 
Cenové normativy 2012 stanovují základní cenu, která zahrnuje reálné náklady na realizaci základních objektů projektového záměru. Při porovnání s cenovými normativy z roku 2010 je nižší v průměru cca o 25 %. Je to dáno oddělením paušálně zahrnuté rezervy na možná rizika od základní ceny normativů a jejich oceněním podle expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v aktuální cenové úrovni roku 2012 (které jsou podloženy individuálními kalkulacemi) místo dříve používaných cen vítězných nabídek staveb ŘSD ČR z let 2008 - 2009. 

Schváleno: MD č.j: 82/2013-910-IPK/3 ze dne 21.3.2013 

Technické předpisy Cenové normativy

Seznam rozhodujících změn oproti CN 2010


část I. Struktura cenových normativů


část II. Cenové normativy


část III. Standardy cenových normativů


část IV. Atributy cenových normativů


část V. Databáze rizik cenových normativů