Technické předpisy

Technické předpisy

Katalog mostů


ŘSD nabízí široké odborné veřejnosti katalog PASPORTIZACE LOMŮ
30.10.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR umístilo na své webové stránky katalog PASPORTIZACE LOMŮ PŘÍRODNÍHO KAMENIVA ČR. V katalogu naleznete informace o nejvýznamnějších těžebních lokalitách v ČR, jejich produkci a typovém využití produkovaných výrobků.


C4 - Datový předpis pro zpracování a předávání dat geotechnického průzkumu
06.10.2014


Katalog PASPORTIZACE LOMŮ PŘÍRODNÍHO KAMENIVA ČR
11.09.2014


SGŘ 18/2013 Změny staveb
30.07.2014

soubory ke stažení


Přehled schválených hydroizolačních systémů MDS ČR

Soubory ke stažení


Kategorizace Projektování silnic a dálnic návrhové kategorie na výhledové síti dálnic a silnic I. třídy.


Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací zhotovitelem


Zajištění plnění "Krizového plánu ministra dopravy Gustáva Slamečky k dosažení úspor při výstavbě dopravní infrastruktury" na ŘSD ČR

Příkaz generálního ředitele č. 7/2009


Informace o technických předpisech a ČSN


B3 Kniha plánů – telematika

Datový předpis zajišťuje jednotnou formu vyhotovení knihy plánů sdělovacích, silových a datových kabelů SOS systému a jeho subsystémů na dálnicích a rychlostních silnicích


Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra

Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra objednatele (ÚOZI-O) na stavbách dálnic


Předpis C2

Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR


B2 - Datový předpis pro tvorbu Základní mapy dálnice, verze 5.0


C1 - Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, verze 5.0