Výstavba silnic I.třídy aktuálně

Aktuální informace

Stavíme pro vás Silnice I.tříd aktuálně     

ŘSD zprovoznilo úsek silnice I/35 u Lešné
08.09.2014

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovoznilo jeden ze tří nových plánovaných úseků silnice I/35 u Valašského Meziříčí. Tento úsek je součástí projektu přeložky stávající silnice I/35 do nové trasy a zároveň připravovaného tahu rychlostní silnice R35 v úseku mezi rychlostní silnicí R48 (MÚK Palačov) a městem Valašské Meziříčí. Připravovaná komunikace se tak stane součástí výstavby dopravního připojení valašského regionu kapacitními komunikacemi na páteřní dálniční tah D1 Praha–Brno–Ostrava.


Dlouho očekávaný obchvat Velemyšlevsi zahájen
24.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo stavbu dlouho očekávaného obchvatu Velemyšlevsi. Obchvat Velemyšlevsi bude mít délku 2,6 kilometru a přes půl kilometru dlouhý most překlene hluboké údolí řeky Chomutovky. V obou směrech obchvatu budou stoupací pruhy o délkách 380 a 630 metrů. Délka výstavby je plánována na 19 měsíců, předpokládané náklady jsou v maximální výši 558 milionů korun s DPH.


Otevírá se další úsek I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou
01.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zprovozňuje před prázdninami další důležitou komunikaci. Jedná se o silnici I/35 z Bílého Kostela do Hrádku nad Nisou na Liberecku. Výstavba důležité spojnice k hranici s Polskem a Německem trvala přes pět let. Příčinou tak dlouhé výstavby byl zejména spor o pozemky. Slavnostní otevření proběhlo 1. 7. 2014 v 11 h za účasti zástupců z Ministerstva dopravy, Libereckého kraje, starostů okolních měst a obcí, zhotovitele a dalších hostů.


Silnice do Českých Budějovic má u Čerčan druhou větev z mimoúrovňové křižovatky
19.11.2013

Ředitelství silnic a dálnic otevírá dne 20.11.2013 druhou větev křižovatky u Čerčan na silnici I/3 vedoucí z dálnice D1 směrem do Benešova. Jde o významnou dopravní tepnu ve směru z Prahy do Českých Budějovic. Stavba větve se především promítne do celkové dopravní situace v místě. Posíleny budou odbočovací a připojovací pruhy.


ŘSD zprovozňuje mimoúrovňovou křižovatku na silnici I/38 nedaleko Jihlavy
24.10.2013

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dne 25.10.2013 mimoúrovňovou křižovatku na silnici I/38 u Jihlavy, u městské části Pávov. Dostavbou mimoúrovňové křižovatky dochází k doplnění chybějících dvou větví křižovatky pro obsluhu přilehlých částí města a regionu – průmyslovou zónu Jihlavy a zejména napojení silnice II /352.


ŘSD otvírá další úsek komunikace I/13 v úseku Stráž nad Nisou – Krásná Studánka.
08.08.2013

8. srpna 2013 se pro motoristy otevře dlouho očekávaný úsek komunikace I/13 ze Stráže nad Nisou do Krásné Studánky.


ŘSD dokončilo čtyřpruhové spojení Pardubic s Hradcem Králové
04.07.2013

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje nový úsek silnice I/37 Březhrad – Opatovice. Tato 3,27 km dlouhá komunikace navazuje na obou stranách na dříve zprovozněné čtyřpruhové úseky silnice I/37, čímž je dokončeno kompletní spojení dvou nedalekých krajských měst, Pardubic a Hradce Králové, bezpečnou komunikací dálničního typu.


Kolín má nový obchvat města
07.12.2012

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje v Kolíně nový obchvat na silnici I/38. Po čtyřleté výstavbě je tak zprovozněna jedna z klíčových staveb s významným pozitivním dopadem na život ve městě. Obchvat především odvede hustou tranzitní dopravu z centra města.


Zahajujeme stavbu přeložky z Vlachova do Rájce
06.12.2012

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje stavbu silnice I/44 z Vlachova do Rájce v Olomouckém kraji. Významným přínosem stavby je, že sníží negativní účinky z dopravy podél stávající silnice I. třídy, sníží se hluková zátěž a emise.


Javorník má nový obchvat, který odvede dopravu z centra
02.11.2012

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje nový obchvat města Javorníka na silnici I/60, který vyvede tranzitní dopravu mimo historické jádro a stísněnou zástavbu města. Stavba v plné míře zajistí dopravní obslužnost, zvýší bezpečnost dopravy, protože vede převážně mimo zastavěné území.


Spojení mezi Zlínem a Otrokovicemi po I/49 je plně funkční
27.09.2012

Výstavba silnice I/49 mezi Zlínem a Otrokovicemi vstupuje do poslední fáze. ŘSD aktuálně zprovozňuje další část tohoto úseku mezi Malenovicemi-sídliště až k OC Baumax v délce 570 metrů.


U nemocnice v Klatovech je zprovozněna nová křižovatka
26.09.2012

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje novou okružní křižovatku u nemocnice v Klatovech. Křižovatka je na místě, kde se protínají silnice I/27 a II/191. Rekonstrukce křižovatky byla jednou z podmínek pro kolaudaci samotné klatovské nemocnice.


ŘSD zprovozňuje Velký městský okruh v Brně
31.08.2012

Moravská metropole Brno se po letech dočkala zprovoznění dopravních staveb na silnici I/42, které jsou pro řidiče klíčové. Jde o tři stavby Velkého městského okruhu (VMO). Dokončení protahoval také šestiletý spor s ekologickými a občanskými sdruženími o dostavbě tunelu Dobrovského.


ŘSD zprovozňuje nový obchvat Bohumína směrem k dálnici D47
09.07.2012

Velký přínos pro všechny obyvatele Bohumína má právě otevíraný obchvat I/67 Skřečoň - Bohumín. Stávající silnice I/67 prochází v předmětném úseku hustou zástavbou Bohumína, což negativně ovlivňuje nejen životní prostředí místních obyvatel, ale také dopravní propustnost. Silnice I /67 bude sloužit jako přivaděč k dálnici D47 pro oblast Karviné. Proto je navržena silnice I/67 v nové poloze východního obchvatu Bohumína.


ŘSD zprovozňuje úsek silnice I/37 Hrobice - Ohrazenice
28.05.2012

Ředitelství silnic a dálnic ČR oficiálně dokončilo práce na stavbě silnice I/37 Hrobice – Ohrazenice. Práce se podařilo dokončit v předstihu, proto k samotnému zprovoznění této důležité komunikace dojde již v pondělí 28. května 2012 odpoledne, tedy čtyři dny před plánovaným datem. Doprava bude uvedena do všech čtyř jízdních pruhů. Po srpnu 2011, kdy byl uveden do provozu první úsek této stavby o délce 2,2 km v plném profilu (tedy ve čtyřech jízdních pruzích), jde o zprovoznění stavby v celé délce 6,4 km.
1 2 3 4 5 6 Další >>