Výstavba rychlostních silnic aktuálně

Aktuální informace

Stavíme pro vás Rychlostní silnice aktuálně

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu rychlostní silnice R4 Skalka – křižovatka II/118
01.04.2015

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve středu 1. dubna výstavbu rychlostní silnice R4 Skalka – křižovatka II/118. Zhotovitelem je firma Skanska a. s.


Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje stavbu R6 MÚK Hostivice
29.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic zprovozní v pondělí 1. září 2014 v 10 hodin mimoúrovňovou křižovatku Hostivice. Předmětná stavba řeší dostavbu napojení města Hostivice na již dříve vybudovanou část rychlostní komunikace R6 a také odvedení automobilové dopravy z centra Hostivic. Účelem stavby je také zpřístupnění pozemků přiléhajících k R6, které jsou v územním plánu obce Hostivice určeny pro zástavbu lehkým průmyslem. Na těchto pozemcích je již v současné době realizována výstavba nového logistického centra, které by v nejbližší době mělo vytvořit několik set nových pracovních příležitosti.


ŘSD zprovozňuje dvě nové stavby na R7
20.12.2013

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dne 20.12.2013 dvě nově vybudované stavby na rychlostní silnici R7 vedoucí z Prahy do Chomutova. Jde o komunikace mezi mimoúrovňovými křižovatkami Vysočany a Droužkovice a dále mezi mimoúrovňovými křižovatkami Droužkovice a Nové Spořice.


Mezi Rychalticemi a Frýdkem-Místkem po nové rychlostní silnici
13.12.2012

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje nový úsek rychlostní komunikace R48 mezi Rychalticemi a Frýdkem-Místkem. Významně se tak zlepšuje dosavadní složitá doprava po silnici I. třídy I/48, kterou právě nově zprovozněný úsek zčásti nahrazuje.


ŘSD otevírá úsek R6 Nové Sedlo - Sokolov
17.04.2012

Úsek silnice R6 v Karlovarském kraji po svém úplném dokončení přispěje vzhledem k rozšíření komunikace z dvoupruhové na čtyrpruhovou k výraznému zvýšení plynulosti dopravy a dále také k podstatnému zkrácení přepravní doby mezi Chebem a Karlovými Vary.


Pražský okruh v jihozápadní části slaví první rok provozu
19.09.2011

Na den přesně před rokem byla zprovozněna nejnovější část Pražského okruhu v jihozápadní části hlavního města. Trasa vedoucí od dálnice D1 (směr Brno) k dálnici D5 (směr Plzeň) odvedla významnou část dopravy z přetížené Jižní spojky. Pražský okruh vedle dopravní role plní perfektně i roli finančního zdroje pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Na mýtném se na novém úseku okruhu vybralo celkem 290 miliónů korun.


Otevíráme jižní část Pražského okruhu
20.09.2010

Ředitelství silnic a dálnic ČR uvádí do provozu významnou část okruhu hlavního města České republiky. Tolik očekávaný úsek spojující dálnici D5 z Plzně a dálnici D1 z Brna je na světě. Nová komunikace je přínosem pro všechny řidiče a to nejen z Prahy a okolí. Jízda po novém úseku se totiž stává plynulou a bez omezení spojuje dálniční síť mezi západem a východem země.


Otevíráme nový úsek rychlostní silnice R4 Mirotice – Třebkov
16.09.2010

Ředitelství silnic a dálnic ČR uvádí do provozu dnes 16. září 2010 nových 6 km rychlostní silnice R4 vedoucí z Prahy na Strakonice. Konkrétně je nyní zprovozňován úsek R4 Mirotice – Třebkov nedaleko Písku.


Jihozápadní část Pražského okruhu se otevře 20. září
28.06.2010

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) schválilo definitivní harmonogram dokončení jihozápadního segmentu Silničního okruhu kolem Prahy. Podle tohoto harmonogramu bude nová část okruhu v délce přes 23 km uvedena do provozu 20. září 2010. U Slivence naváže na již provozovanou část Pražského okruhu Slivenec-Ruzyně, čímž budou komunikací dálničního typu spojeny dálnice D1 (směr Brno), dálnice D5 (směr Plzeň), rychlostní silnice R6 (směr Karlovy Vary) a rychlostní silnice R7 (směr Chomutov).


Zahajujeme výstavbu dalšího úseku rychlostní silnice R6
14.05.2010

Ředitelství silnic a dálnic ČR pokračuje s výstavbou rychlostní silnice R6 vedoucí z Prahy do Karlových Varů a dále do Chebu a na hranice s Německem. Aktuálně začala výstavba úseku z Lubence do Bošova v Ústeckém kraji.


Výstavba dalších 16 km rychlostní silnice R7 začala
27.04.2010

ŘSD dnes 27. dubna 2010 začíná se stavbou dalších dvou úseků rychlostní silnice R7 z Prahy do Chomutova. Aktuálně přechází ze stávající podoby silnice I/7 do budoucí úrovně rychlostní silnice R7 úseky Vysočany – Droužkovice a Droužkovice – Nové Spořice. Jejich uvedení do provozu plánuje ŘSD v roce 2013.


Nový úsek R48 Rychaltice – Frýdek-Místek přinese větší bezpečnost v dopravě
02.12.2009

Velký přínos pro místní obyvatele na jih od Ostravy bude mít právě dnes 2.12.2009 zahajovaná stavba úseku R48 Rychaltice – Frýdek-Místek. Největší přínos však nová komunikace skýtá z pohledu bezpečnosti – úsek je totiž místem s velkým výskytem dopravních nehod.


Klíčový úsek R35 u Hradce Králové a Pardubic je v provozu
27.11.2009

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje 3 km rychlostní silnice R35 Sedlice –Opatovice a 4 km návazného úseku I/37 Opatovice – Hrobice, které kvalitně napojují silnici mezi Hradcem Králové a Pardubicemi na dálnici D11. Ta byla v roce 2006 provizorně ukončena v blízkosti Hradce Králové. Jde tak o významnou dopravní stavbu jak pro Pardubický tak Královéhradecký kraj.


Obec Sulec na Lounsku má nový obchvat
18.11.2009

Poslední průjezd obcí v Ústeckém kraji na trase od Prahy do Chomutova vyřešen – Ředitelství silnic a dálnic ČR dnes 18.11.2009 zprovozňuje novou stavbu v rámci postupného zkapacitnění stávající silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7 vedoucí z Prahy do Chomutova.


Další úsek R6 pro propojení Chebu a Karlových Varů
05.11.2009

Ředitelství silnic a dálnic ČR dnes 5.11.2009 zprovozňuje nový úsek v rámci výstavby rychlostní silnice R6 mezi Tisovou a Kamenným Dvorem. Úsek je dlouhý 7,5 km a předčasně zprovozněna bude levá polovina čtyřpruhu, po které bude veden jednosměrně provoz ve směru Cheb – Karlovy Vary. Konec stavby bude napojen na současně spuštěnou objízdnou trasu, z důvodu rekonstrukce mostu přes Ohři v rámci stavby “R6 Nové Sedlo – Sokolov“. Definitivní dokončení stavby je červen 2010.
1 2 3 4 Další >>