Silniční a dálniční síť

Každé dva roky vydává Ředitelství silnic a dálnic souhrnnou publikaci o silnicích a dálnicích na území České republiky:

Silniční a dálniční síť

Páteřní síť dálnic a rychlostních silnic v ČR
30.05.2014

Ředitelství silnic a dálnic vydává novou knihu s názvem "Páteřní síť dálnic a rychlostních silnic v ČR". Jedná se o ucelený zdroj informací o výstavbě dálniční sítě u nás.


Silnice a dálnice v České republice 2013

ŘSD vydává publikaci "Silnice a dálnice v České republice 2013". Naleznete v ní přehledně uspořádané informace o Ředitelství silnic a dálnic, statistiky o dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. tříd, o silniční a dálniční údržbě nebo o vývoji výstavby silnic a dálnic u nás. Kromě základních údajů obsahuje řadu dalších všeobecných a doplňkových informací: o vývoji přepravních výkonů, průběhu dopravních intenzit, telematice ale také o nehodovosti či dálničních poplatcích.


Silnice a dálnice v České republice 2011

ŘSD vydává publikaci "Silnice a dálnice v České republice 2011". Naleznete v ní přehledně uspořádané informace o Ředitelství silnic a dálnic, statistiky o dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. tříd, o silniční a dálniční údržbě nebo o vývoji výstavby silnic a dálnic u nás. Kromě základních údajů obsahuje řadu dalších všeobecných a doplňkových informací: o vývoji přepravních výkonů, průběhu dopravních intenzit, telematice ale také o nehodovosti či dálničních poplatcích.


Silnice a dálnice v České republice 2009

ŘSD vydává publikaci "Silnice a dálnice v České republice 2009". Naleznete v ní přehledně uspořádané informace o Ředitelství silnic a dálnic, statistiky o dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. tříd, o silniční a dálniční údržbě nebo o vývoji výstavby silnic a dálnic u nás. Kromě základních údajů obsahuje řadu dalších všeobecných a doplňkových informací: o vývoji přepravních výkonů, průběhu dopravních intenzit, telematice ale také o nehodovosti či dálničních poplatcích.


Silnice a dálnice v České republice 2007


Silnice a dálnice v České republice 2005