Silniční databanka

Odbor silniční databanky a NDIC (dále jen SDB) se sídlem v Ostravě je specializovaným pracovištěm Ředitelství silnic a dálnic České Republiky (dále jen ŘSD ČR), v jehož struktuře spadá pod úsek ICT. Ve třech odděleních - Přípravy a sběru dat, GIS a zpracování dat a Národního dopravního informačního centra (dále jen NDIC) pracuje čtyřicet zaměstnanců. SDB řeší a zabezpečuje provoz Informačního systému o silniční a dálniční síti České Republiky (dále jen ISSDS ČR) na sledovaných pozemních komunikacích. Tyto komunikace vytvářejí síť dálnic a silnic I., II. a III. třídy.Činnost odboru silniční databanky zahrnuje:

  • sběr dat (vlastní i dodavatelsky)
  • zpracování dat
  • pravidelnou aktualizaci dat (2x ročně)
  • zpracování výstupních informací (data, mapy, statistiky)
  • poskytování dat
  • vývoj uživatelských aplikací
  • rozvoj a inovaci systému
  • poskytování dopravních informací (NDIC)

Uživatelé dat ISSDS ČR:

Silniční a dálniční síť Silniční databanka

Sběr dat

Sběr dat do ISSDS ČR je prováděn vlastními kapacitami nebo externími dodavateli.


Geografické informační systémy (GIS) a zpracování dat

Pro sběr, správu, analýzu, publikaci dat, tvorbu mapových výstupů a aplikací jsou využívány geografické informační systémy. Odbor silniční databanky používá GIS produkty firmy ESRI a to konkrétně ArcGIS Desktop (ArcView, ArcInfo), ArcGIS Server a mobilní ArcPad.


Národní dopravní informační centrum (NDIC)

NDIC je centrální operační pracoviště zajišťující 24 hodin denně, 7 dní v týdnu sběr, zpracování, publikování a distribuci informací o aktuální dopravní situaci v ČR.


Data

Přehled údajů sledovaných odborem silniční databanky v rámci ISSDS ČR.


Aplikace

Aplikace vyvinuté a provozované odborem silniční databanky nebo vytvořené v její spolupráci a používající data z Informačního systému o silniční a dálniční síti.


Mapy

Jedním z výstupů odboru silniční databanky jsou rastrové mapy České republiky, krajů, okresů - zobrazující vybraná silniční data: uzlové body, objekty (mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody), kilometráž silnic, kilometrovníky dálnic a rychlostních silnic, hranice katastrálních území, apod.


Kontakt

Adresa a poloha areálu ŘSD (sídlo odboru silniční databanky) v Ostravě-Přívoze