Dálnice

Publikace jednotlivých dálnic

Silniční a dálniční síť Dálnice

Publikace o dálnici D3

Dálnice D3 propojí hlavní město Prahu a oblast středních i jižních Čech. Dojde k napojení Táborska a Českobudějovicka na republikovou dálniční síť. Na jižním konci naváže na hraničním přechodu Dolní Dvořiště také na síť kapacitních komunikací Rakouska.


Publikace o dálnici D8

Dálnice D8 postupně nahrazuje původní silnici I/8, která již dávno přestala vyhovovat stále rostoucí intenzitě dopravy, a také některé její úseky nevyhovovaly z šířkového a výškového hlediska.  Díky výstavbě dálnice D8 byla odvedena tranzitní doprava z řady měst a obcí, namátkou Terezína, Lovosic, Vchýnice, Teplic a mnoha dalších.


Publikace o projektu D47

Dálnice D47 doplnila chybějící dálniční připojení Ostravy na stávající dálniční síť České republiky. Kvalitním dálničním kapacitním připojením ostravsko-karvinské aglomerace se vytváří předpoklad pro vstup významných investorů do regionu.


Publikace o dálnici D1

Ředitelství silnic a dálnic vydává k příležitosti zprovoznění dálnice D1 v úseku Kroměříž - Hulín dne 3. prosince 2010 aktualizovanou verzi publikace o této dálnici. Publikace má informativní charakter a blíže představuje jednotlivé stavby českého nejdelšího dálničního tahu Praha - Brno - Ostrava - Polsko v délce 377 km.


Publikace o dálnici D11

Ředitelství silnic a dálnic vydává novou publikaci o dálničním tahu D11. Tato dálnice v současnosti spojuje Prahu a Hradec Králové v délce 84 km, výhledově má dosáhnout délky 154 km a dále pokračovat přes Jaroměř a Trutnov do Polska. Po dokončení rychlostní silnice R35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí bude dnes existující část D11 sloužit i jako druhé dálniční spojení mezi Čechy a Moravou a odlehčí tak dálnici D1.


Publikace o dálnici D5

Ředitelství silnic a dálnic vydává u příležitosti blížícího se slavnostního dokončení posledního úseku dálnice D5 publikaci o tomto tahu, který v délce 151 km propojí Prahu, Plzeň a německou dálnici A6 s napojením u Rozvadova. Poslední úsek, který představuje střední část plzeňského obchvatu bude zprovozněn již 6. října 2006. Publikace o tahu D5 obsahuje informace o historii výstavby dálnice, popis a fotografie jednotlivých úseků, vývoj intenzit dopravy či popis tunelu Valík a dálniční údržby.