Veřejné zakázky - profil zadavate

Vytisknout článek
Profil zadavatele

Profil zadavatele ve smyslu ust. § 17 písm. x) zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění naleznete na této adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Ukončené zakázky naleznete v archivu výše uvedeného profilu zadavatele. Pro přímý přístup adresa: https://zakazky.ecentre.cz/nabidkaEcentre/archivZakazkaList.seam

Organizace ŘSD Veřejné zakázky