Organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořících dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.


Vnitřní organizační struktura je určena organizačním řádem (září 2014). Vzhledem k celostátní působnosti organizace jsou její útvary dislokovány na území celé republiky.


OŘ 0914 odbor (2).docx


Organizace ŘSD