WMS služby

Vytisknout článek
Od 24.1.2011 jsou veřejně přístupné vybrané datové sady z informačního systému o silniční a dálniční síti ČR pomocí WMS služeb.

Web Map Service (dále jen WMS) znamená v překladu webová mapová služba. Jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracující na principu klient-server umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v prostředí Internetu. Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), které zobrazují tematické geografické informace (tematickou mapu - vrstvu), nebo mohou být výsledkem překrytu více vrstev (mapová kompozice).

Zdroj Wikipedia


WMS služba Ředitelství silnic a dálnic ČR - WMS1

http://geoportal.jsdi.cz/ArcGIS/services/geoportal_rsd_wms1/MapServer/WMSServer?

Obsahuje vybrané atributy vrstev dálnice, rychlostní silnice, silnice I.třídy, silnice II.třídy, silnice III.třídy, uzlové body uzlového lokalizačního systému z území ČR.

WMS služba Ředitelství silnic a dálnic ČR - WMS2

http://geoportal.jsdi.cz/ArcGIS/services/geoportal_rsd_wms2/MapServer/WMSServer?

Obsahuje vybrané atributy vrstev mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody, kilometráž silnic I. - III. třídy, kilometrovníky dálnic a rychlostních silnic, sčítání dopravy 2010 z území ČR.

Poznámka:
Abecední seznam atributů

Kontakt: mapy@rsd.cz


Mapy WMS služby