Webová mapová aplikace

Vytisknout článek

Webová mapová aplikace Silniční a dálniční síť ČR (provozovaná na ESRI ArcGIS Server 10.0) je naplněna níže uvedenými daty s vybranými atributy o silniční a dálniční síti ČR.

Aktualizace dat probíhá 2x ročně a to v dubnu (01_rok) a říjnu (07_rok).

Kliknutím zobrazíte web v novém okně

Mapové služby použité ve webové mapové aplikaci "Silniční a dálniční síť ČR"
Název Zdroj Obsah Vyhledávání
geoportal_rsdcr Ředitelství silnic
a dálnic ČR
Dálnice
Rychlostní silnice
Silnice I.třídy
Silnice II.třídy
Silnice III.třídy
Uzlové body uzlového...
lokalizačního systému
Sčítání dopravy 2010
Mosty
Podjezdy
Železniční přejezdy
Tunely
Brody
Kilometráž silnic I. až III. třídy
Kilometrovníky dálnic…
a rychlostních silnic
Obce
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
rastry © CEDA Central European Data Agency, a.s. Rastrové mapy v měřítku
od 1:50000 do 1:4000000
Ne
ortofoto WMS © CENIA Národní geoportál INSPIRE Barevná ortofotomapa s
prostorovým rozlišením 0,5m
Ne


Upozornění:
V případě nesouladu v číslování silnic mezi mapovou službou geoportal_rsdcr a rastry © CEDA je rozhodující a platné číslování z geoportal_rsdcr.


Kontakt: mapy@rsd.cz


Mapy Webová mapová aplikace