Soubor map - kraje

Ukázky rastrových map jednotlivých krajů - stav k 1.1.2015

Poznámka: vzhledem ke zpracování vstupních dat jsou výsledky dostupné obvykle v těchto obdobích:

data k 1.1. - mapy publikovány počátkem dubna
data k 1.7. - mapy publikovány počátkem října

Kontakt: mapy@rsd.cz


Mapy Soubor map - kraje

Mapa silniční a dálniční sítě Středočeského kraje

měřítko: 1:120 000
rozměry: 138 x 107 cm


Mapa silniční a dálniční sítě Jihočeského kraje

měřítko: 1:120 000
rozměry: 138 x 107 cm


Mapa silniční a dálniční sítě Plzeňského kraje

měřítko: 1:120 000
rozměry: 107 x 120 cm


Mapa silniční a dálniční sítě Karlovarského kraje

měřítko: 1:120 000
rozměry: 97 x 72 cm


Mapa silniční a dálniční sítě Ústeckého kraje

měřítko: 1:120 000
rozměry: 114 x 90 cm


Mapy silniční a dálniční sítě Libereckého kraje

měřítko: 1:120 000
rozměry: 97 x 72 mm


Mapa silniční a dálniční sítě Královéhradeckého kraje

měřítko: 1:120 000
rozměry: 107 x 82 cm


Mapa silniční a dálniční sítě Pardubického kraje

měřítko: 1:120 000
rozměry: 107 x 72 cm


Mapa silniční a dálniční sítě kraje Vysočina

měřítko: 1:120 000
rozměry: 107 x 98 cm


Mapa silniční a dálniční sítě Jihomoravského kraje

měřítko: 1:120 000
rozměry: 138 x 107 cm


Mapa silniční a dálniční sítě Olomouckého kraje

měřítko: 1:120 000
rozměry: 90 x 116 cm


Mapa silniční a dálniční sítě Zlínského kraje

měřítko: 1:120 000
rozměry: 97 x 72 cm


Mapa silniční a dálniční sítě Moravskoslezského kraje

měřítko: 1:120 000
rozměry: 107 x 98 cm