Soubor map - Česko

Ukázky map České republiky

Poznámka: vzhledem ke zpracování vstupních dat jsou výsledky dostupné obvykle v těchto obdobích:

data k 1.1. - mapy publikovány počátkem dubna
data k 1.7. - mapy publikovány počátkem října

Kontakt: mapy@rsd.cz


Mapy Soubor map - Česko

Silniční a dálniční síť ČR (s doplňkovým datovým podkladem)

stav k 1.1.2015
měřítko tisku: 1:500 000
rozměry: 102 x 66 cm


Silniční a dálniční síť ČR (dle správního členění)

stav k 1.1.2015
měřítko tisku: 1:500 000
rozměry: 102 x 66 cm


Dálnice a rychlostní silnice v majetkové správě a údržbě SSÚD/SSÚRS

stav k 1.1.2015
měřítko tisku: 1:500 000
rozměry: 102 x 66 cm


Mezinárodní tahy v rámci silniční sítě ČR

stav k 1.1.2015
formát A3