Informační servis

Vedoucí oddělení komunikace:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:


Ing. Jan Rýdl
jan.rydl@rsd.cz
241 084 509
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)

Tisková mluvčí:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:
Mgr. Nina Ledvinová
nina.ledvinova@rsd.cz
241 084 131
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)
Tiskový mluvčí:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:
Mgr. Jan Studecký
jan.studecky@rsd.cz
241 084 402
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)


Rozdělení sekce:
Pro média:
Pro veřejnost:
Dle zákona 106:
tiskový mluvčí
poslat dotaz
veřejné informace


Informační servis

Ředitelství silnic a dálnic ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce generální ředitel/ka ŘSD
08.08.2014

ŘSD ČR v souladu s požadavkem ministra dopravy Antonína Prachaře vypsalo v pátek 8. srpna výběrové řízení na pozici generální ředitel/ka ŘSD ČR. Výběrového řízení se mohou zúčastnit všichni uchazeči, kteří splňují zákonné předpoklady pro výkon funkce generálního ředitele/ky Ředitelství silnic a dálnic České republiky.


ŘSD vypsalo soutěž na další úseky modernizace dálnice D1
08.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR vypsalo veřejné zakázky na další tři úseky modernizace dálnice D1. Dálnice D1 je v současnosti v nevyhovujícím technickém stavu, kdy zejména vozovka je na konci své plánované životnosti. Modernizace dálnice D1 je v současné době jeden z nejvýznamnějších projektů Ředitelství silnic a dálnic ČR.


Nastal posun v řešení sesuvu na D8
08.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě vyjádření výběrové komise v nejbližším termínu zadá „Technickou studii proveditelnosti technických opatření“ při řešení sesuvu na D8. Nejvýhodnější nabídku předložila firma AZ Consult. Předpokládaná cena první etapy sanace sesuvu, tedy odvodnění, je odhadována na 40 mil. Kč. Zahájení odtěžování horniny sesuvu by tak mohlo začít v polovině roku 2015 a obnovení přerušené výstavby dálnice D8 v úseku sesuvu koncem roku 2015.


ŘSD obětí šikanózní a neoprávněné exekuce
07.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR má z rozhodnutí exekutora zablokovaný nemovitý majetek. Exekuce byla nařízena na základě rozsudku o vyklizení pozemku u pražského Radotína, který ŘSD využívalo dočasně při budování tunelů pražského silničního okruhu. Nyní přes pozemek vede vodovod napájející protipožární systém tunelů pražského silničního okruhu.


ŘSD ČR zaregistrovalo podvrhnutý email médiím
06.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR reaguje na rozesílání podvrhnutých tiskových zpráv. Emaily chodí z emailové adresy: dalniceD8@centrum.cz.


ŘSD zahajuje další dvě stavby na Třinecku
05.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo 5. 8. 2014 ve 12 hodin další dvě stavby na Třinecku. Stavby I/11 Nebory – Oldřichovice a I/11 Oldřichovice – Bystřice navazují na stavby I/11 Hrádek – průtah a I/11 Jablunkov – obchvat. Včetně stavby I/68 Třanovice – Nebory je součástí definitivního řešení propojení rychlostní silnice R 48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice – Mosty u Jablunkova. Mezinárodní silnice I/11 protínající Třinec patří mezi nejzatíženější úseky silniční sítě na území Moravskoslezského kraje. Slavnostního zahájení stavby se zúčastnil ministr dopravy Antonín Prachař a další hosté.


Obec Dubá se dočká obchvatu
01.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí v pátek 1. 8. 2014 v Libereckém kraji stavbu přeložky silnice I/9 – obchvat Dubé. Kromě podstatného zlepšení návrhových prvků, jako jsou především větší poloměry směrových oblouků, mírnější podélné sklony apod., povede výstavba obchvatu bezpochyby k zásadnímu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku, odvedení dopravy ze zastavěné části obce a snížení hlukové a exhalační zátěže.


Při stavbě dálnice D8 dojde k omezení dopravy v Řehlovicích
01.08.2014

V rámci výstavby dálnice D8 dojde k zahájení prací na objektech, které bezprostředně souvisí se zásadním a dlouhodobým omezením dopravy na mimoúrovňové křižovatce Řehlovice, což je křižovatka D8 0806, D8 0805 a R63. Jedná se o demolice a zásadní stavební úpravy dvou mostů.


ŘSD zahajuje další opravu dálnice D1 u Vyškova
01.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR začne v neděli 3. srpna 2014 s další opravou dálnice D1. Navazuje se tak na opravy z minulých let s cílem postupně opravit celý úsek dálnice D1 mezi Brnem a Vyškovem. Tentokrát se jedná o rekonstrukci cementobetonové vozovky v km 229,5 – 226,15 směr Brno. Nutná oprava poškozeného povrchu bude probíhat ve třech etapách a na řidiče bude klást nemalé nároky, zejména co se týká kázně a dodržování předpisů při průjezdu omezením.


Na dálnici D1 mezi Loktem a Hořicemi se začne příští týden jezdit po nové dálnici
01.08.2014

V rámci modernizace dálnice D1 se bude na úseku 09 - EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice příští týden převádět doprava na zmodernizovaný úsek dálnice. Převádění provozu z levé poloviny dálnice na pravou bude naplno probíhat postupně za provozu v termínu od 3. 8. od 12.00 hodin do 8. 8. do 12.00 hodin Převádění dopravy bude probíhat stejným způsobem jako na úseku Šternov - Psáře. V místě uzavírek je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h.


ŘSD zprovozňuje nový úsek silnice I/44 Vlachov - Rájec
31.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR uvádí do provozu další stavbu – nový úsek I/44 – obchvat Zvole a Vlachova. Slavnostní zahájení provozu proběhlo ve čtvrtek 31. července 2014 ve 12.00 h. Nová přeložka silnice I /44 a souvisejících komunikací sníží negativní účinky z dopravy podél stávající silnice, sníží se hluková zátěž, emise a také dopravní zátěž. Oddělením pěší, cyklistické a pomalé dopravy dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy.


Převádění dopravy na modernizovaném úseku dálnice D1 mezi Šternovem a Psářemi se podařilo zkrátit, zahájena byla modernizace druhé poloviny dálnice
30.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR se ve spolupráci se zhotovitelem podařilo zkrátit převádění dopravy na modernizovaném úseku dálnice D1 v úseku Šternov – Psáře o jeden den. Dnes bylo dokončeno převádění provozu na již zmodernizovanou část (směr Brno), doprava je zde od 13 hodin vedena v režimu 2+2 jízdní pruhy.


Ministr dopravy přijal rezignaci generálního ředitele ŘSD Jana Kubiše
29.07.2014

Ministr dopravy Antonín Prachař se po dohodě s vedením Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozhodl přijmout rezignaci generálního ředitele ŘSD Jana Kubiše. Na jeho pozici bude vypsáno výběrové řízení. Dočasně bude vedením organizace pověřena ředitelka správního úseku a druhá statutární zástupkyně ŘSD Soňa Křítková. Generální ředitel Kubiš nabídl rezignaci na pravidelné pondělní poradě vedení ŘSD s ministrem dopravy, na které byly stanoveny úkoly pro příští pololetí.


Modernizace jednotlivých úseků dálnice D1 pokračuje, na úseku 5 se začne jezdit po nové dálnici
24.07.2014

V rámci modernizace dálnice D1 se bude na úseku 05 - EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře příští týden převádět doprava na zmodernizovaný úsek dálnice. Převádění provozu z levé poloviny dálnice na pravou bude naplno probíhat postupně za provozu v termínu od 28. 7. od 12.00 hod. do 31. 7. do 12.00 hod.


ŘSD zahajuje ve Zlíně opravu komunikace I/49
24.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí v sobotu 26. 7. 2014 opravu silnice I/49 v průtahu města Zlín. Tato rozsáhlá oprava je realizována z důvodu poškození vozovky lokálními poruchami, síťovími rozpady a vyjetými kolejemi. ŘSD se podařilo získat finanční prostředky na opravu všech zbývajících úseků tak, aby veřejnost nebyla zatěžována dopravními komplikacemi způsobenými stavebními pracemi prováděnými více etapách. Oprava bude realizována s využitím nejmodernější technologie ke snížení hlukové zátěže a tím přispět ke zlepšení životních podmínek obyvatel žijících v centu města.
<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Další >>