Informační servis

Vedoucí oddělení komunikace:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:


Ing. Jan Rýdl
jan.rydl@rsd.cz
241 084 509
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)

Tisková mluvčí:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:
Mgr. Nina Ledvinová
nina.ledvinova@rsd.cz
241 084 131
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)
Tiskový mluvčí:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:
Mgr. Jan Studecký
jan.studecky@rsd.cz
241 084 402
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)


Rozdělení sekce:
Pro média:
Pro veřejnost:
Dle zákona 106:
tiskový mluvčí
poslat dotaz
veřejné informace


Informační servis

ŘSD muselo přistoupit k zásadnímu omezení na dvou mostech na přivaděči k D47
08.09.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR muselo vyhlásit zákaz vjezdu nákladních aut a vozidel nad 3,5 tuny na dva problematické mosty na silnici I/56, realizované v souvislosti se stavbou dálnice D47 v Ostravě-Přívozu. Došlo také ke snížení maximální povolené rychlosti. Na základě mimořádných mostních prohlídek provedených na počátku srpna letošního roku bylo zjištěno, že mosty SO 228 a SO 229 dálnice D47 nacházející se na mimoúrovňové křižovatce Místecká v Ostravě jsou ve velmi špatném technickém stavu.


Policie na základě podnětu ŘSD zahájila vyšetřování
27.08.2014

Na základě podnětu Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájily orgány činné v trestním řízení úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu a zločinu porušování povinností při správě cizího majetku v souvislosti s neoprávněně fakturovanou valorizací cen stavby dálnice D47, stavba 4705 Bělotín – Hladké Životice, v důsledku které se zhotovitelé uvedené stavby na úkor státu bezdůvodně obohatili o částku přesahující 168 mil. Kč.


Mobilní výstražné prahy zvýší bezpečnost provozu a ochrání silničáře
22.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic zavádí do silničního provozu nový bezpečnostní prvek. Jsou jím výstražné pásy, které mohou být umístěny všude tam, kde dochází k omezením v dopravě. Při jejich přejetí je řidič vibracemi a zvukem upozorněn na blížící se překážku. Pásy, které jsou povinně používány například v Nizozemsku, by tak měly účinně odvrátit střet s překážkami na vozovce.


Vedení ŘSD razantně zakročí proti nepořádku ve výstavbě silnic a dálnic
20.08.2014

V souvislosti s nedávnými personálními změnami na Ředitelství silnic a dálnic ČR se v poslední době v médiích objevily obavy, zda budou dostatečným způsobem chráněny zájmy státu při vymáhání jeho nároků souvisejících s výstavbou dálniční sítě. Konkrétně jde zejména o nároky týkající se problematické kvality dálnice D47 či nově také dálnice D3. Dr. Soňa Křítková, pověřená vedením ŘSD ČR, zřizuje s platností od 1. 9. 2014 Úsek kvality a kontroly staveb pod vedením docenta Ing. Milana Mikšíka, CSc.


O víkendu se bude testovat funkčnost Komořanského a Lochkovského tunelu
19.08.2014

Tento víkend, konkrétně od soboty od 14.00 hodin do neděle do 12.00 hodin, budou probíhat veškeré dopravně bezpečnostní zkoušky v Lochkovském a Komořanském tunelu na Pražském okruhu. Ředitelství silnic a dálnic uzavře v uvedeném čase obě tunelové trouby.


ŘSD ČR se stává členem Asociace pro veřejné zakázky
18.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR se stalo členem Asociace pro veřejné zakázky. Asociace sdružuje subjekty se společným zájmem na rozvoji veřejných zakázek, jejich zadávání, realizaci a také propojuje zadavatele veřejných zakázek, uchazeče o veřejné zakázky a poradce.


S ohledem na akci Moto GP omezí Ředitelství silnic a dálnic víkendové uzavírky
14.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR omezí o nadcházejícím víkendu uzavírky silnic a dálnic a údržbové práce. Tato opatření se vztahují na všechny dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR. Na těchto komunikacích ve dnech 14. 8. 2014 od 12,00 hod. do 18. 8. do 12,00 hod. nebude ŘSD ČR zahajovat opravy, provádět žádná omezení ani údržbu. Opatření se nevztahuje na dlouhodobé uzavírky a dále na operativní zajištění dopravních nehod nebo havárií.


Portál Dopravniinfo.cz informuje o aktuálním čase průjezdu dálnice
14.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR nabízí prostřednictvím portálu Dopravniinfo.cz další novinky pro řidiče, kteří se chystají na dálnici D1. Kromě již fungujícího monitoringu modernizace, teď nově řidiči zjistí aktuální dopravní situaci v modernizovaných úsecích včetně aktuálního času průjezdu, případně dobu zdržení. Další novinkou je banner pro vyhledávání trasy, který si mohou obce nebo provozovatelé např. kulturních zařízení /hradů, zámků atp./ umístit na svoje internetové stránky. Tento banner, který je zdarma ke stažení na portálu Dopravniinfo.cz, následně vygeneruje trasu cesty se všemi uzavírkami, nehodami a dalšími událostmi, které mohou cestu k cílovému místu komplikovat.


ŘSD zahajuje opravu dálnice D8 u Prahy
12.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR pokračuje v letošních opravách dálnic. V úterý 12. srpna bude zahájena oprava asfaltobetonové vozovky na dálnici D8 v km -2,3 až 5,2 směr Ústí nad Labem


První dva letní měsíce přinesly na mýtném 1,5 miliardy korun. V červenci poprvé vozy s emisní třídou Euro 5 překročily 60 procent
11.08.2014

V červnu stát na mýtném vybral 750 milionů korun, v červenci pak o osm milionů méně. Zatímco červen byl meziročně o 3,5 procenta silnější, červenec skončil v porovnání prakticky stejně.


Převádění provozu na dálnici D1 mezi Loktem a Hořicemi se podařilo urychlit
08.08.2014

V rámci modernizace dálnice D1 se podařilo na úseku 09 EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice převést dopravu na zmodernizovaný úsek dálnice o několik hodin dříve. Převádění dopravy z levé poloviny dálnice na pravou probíhalo postupně za provozu v termínu od 3. 8. od 12.00 hodin. Několik hodin zpoždění způsobily přívalové deště a odklízení velké dopravní nehody v úseku Loket - Hořice.


Ředitelství silnic a dálnic ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce generální ředitel/ka ŘSD
08.08.2014

ŘSD ČR v souladu s požadavkem ministra dopravy Antonína Prachaře vypsalo v pátek 8. srpna výběrové řízení na pozici generální ředitel/ka ŘSD ČR. Výběrového řízení se mohou zúčastnit všichni uchazeči, kteří splňují zákonné předpoklady pro výkon funkce generálního ředitele/ky Ředitelství silnic a dálnic České republiky.


ŘSD vypsalo soutěž na další úseky modernizace dálnice D1
08.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR vypsalo veřejné zakázky na další tři úseky modernizace dálnice D1. Dálnice D1 je v současnosti v nevyhovujícím technickém stavu, kdy zejména vozovka je na konci své plánované životnosti. Modernizace dálnice D1 je v současné době jeden z nejvýznamnějších projektů Ředitelství silnic a dálnic ČR.


Nastal posun v řešení sesuvu na D8
08.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě vyjádření výběrové komise v nejbližším termínu zadá „Technickou studii proveditelnosti technických opatření“ při řešení sesuvu na D8. Nejvýhodnější nabídku předložila firma AZ Consult. Předpokládaná cena první etapy sanace sesuvu, tedy odvodnění, je odhadována na 40 mil. Kč. Zahájení odtěžování horniny sesuvu by tak mohlo začít v polovině roku 2015 a obnovení přerušené výstavby dálnice D8 v úseku sesuvu koncem roku 2015.


ŘSD obětí šikanózní a neoprávněné exekuce
07.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR má z rozhodnutí exekutora zablokovaný nemovitý majetek. Exekuce byla nařízena na základě rozsudku o vyklizení pozemku u pražského Radotína, který ŘSD využívalo dočasně při budování tunelů pražského silničního okruhu. Nyní přes pozemek vede vodovod napájející protipožární systém tunelů pražského silničního okruhu.
<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Další >>