Informační servis

Vedoucí oddělení komunikace:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:


Ing. Jan Rýdl
jan.rydl@rsd.cz
241 084 509
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)

Tisková mluvčí:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:
Mgr. Nina Ledvinová
nina.ledvinova@rsd.cz
241 084 131
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)
Tiskový mluvčí:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:
Mgr. Jan Studecký
jan.studecky@rsd.cz
241 084 402
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)


Rozdělení sekce:
Pro média:
Pro veřejnost:
Dle zákona 106:
tiskový mluvčí
poslat dotaz
veřejné informace


Informační servis

S ohledem na akci Moto GP omezí Ředitelství silnic a dálnic víkendové uzavírky
14.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR omezí o nadcházejícím víkendu uzavírky silnic a dálnic a údržbové práce. Tato opatření se vztahují na všechny dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR. Na těchto komunikacích ve dnech 14. 8. 2014 od 12,00 hod. do 18. 8. do 12,00 hod. nebude ŘSD ČR zahajovat opravy, provádět žádná omezení ani údržbu. Opatření se nevztahuje na dlouhodobé uzavírky a dále na operativní zajištění dopravních nehod nebo havárií.


Portál Dopravniinfo.cz informuje o aktuálním čase průjezdu dálnice
14.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR nabízí prostřednictvím portálu Dopravniinfo.cz další novinky pro řidiče, kteří se chystají na dálnici D1. Kromě již fungujícího monitoringu modernizace, teď nově řidiči zjistí aktuální dopravní situaci v modernizovaných úsecích včetně aktuálního času průjezdu, případně dobu zdržení. Další novinkou je banner pro vyhledávání trasy, který si mohou obce nebo provozovatelé např. kulturních zařízení /hradů, zámků atp./ umístit na svoje internetové stránky. Tento banner, který je zdarma ke stažení na portálu Dopravniinfo.cz, následně vygeneruje trasu cesty se všemi uzavírkami, nehodami a dalšími událostmi, které mohou cestu k cílovému místu komplikovat.


ŘSD zahajuje opravu dálnice D8 u Prahy
12.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR pokračuje v letošních opravách dálnic. V úterý 12. srpna bude zahájena oprava asfaltobetonové vozovky na dálnici D8 v km -2,3 až 5,2 směr Ústí nad Labem


První dva letní měsíce přinesly na mýtném 1,5 miliardy korun. V červenci poprvé vozy s emisní třídou Euro 5 překročily 60 procent
11.08.2014

V červnu stát na mýtném vybral 750 milionů korun, v červenci pak o osm milionů méně. Zatímco červen byl meziročně o 3,5 procenta silnější, červenec skončil v porovnání prakticky stejně.


Převádění provozu na dálnici D1 mezi Loktem a Hořicemi se podařilo urychlit
08.08.2014

V rámci modernizace dálnice D1 se podařilo na úseku 09 EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice převést dopravu na zmodernizovaný úsek dálnice o několik hodin dříve. Převádění dopravy z levé poloviny dálnice na pravou probíhalo postupně za provozu v termínu od 3. 8. od 12.00 hodin. Několik hodin zpoždění způsobily přívalové deště a odklízení velké dopravní nehody v úseku Loket - Hořice.


Ředitelství silnic a dálnic ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce generální ředitel/ka ŘSD
08.08.2014

ŘSD ČR v souladu s požadavkem ministra dopravy Antonína Prachaře vypsalo v pátek 8. srpna výběrové řízení na pozici generální ředitel/ka ŘSD ČR. Výběrového řízení se mohou zúčastnit všichni uchazeči, kteří splňují zákonné předpoklady pro výkon funkce generálního ředitele/ky Ředitelství silnic a dálnic České republiky.


ŘSD vypsalo soutěž na další úseky modernizace dálnice D1
08.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR vypsalo veřejné zakázky na další tři úseky modernizace dálnice D1. Dálnice D1 je v současnosti v nevyhovujícím technickém stavu, kdy zejména vozovka je na konci své plánované životnosti. Modernizace dálnice D1 je v současné době jeden z nejvýznamnějších projektů Ředitelství silnic a dálnic ČR.


Nastal posun v řešení sesuvu na D8
08.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě vyjádření výběrové komise v nejbližším termínu zadá „Technickou studii proveditelnosti technických opatření“ při řešení sesuvu na D8. Nejvýhodnější nabídku předložila firma AZ Consult. Předpokládaná cena první etapy sanace sesuvu, tedy odvodnění, je odhadována na 40 mil. Kč. Zahájení odtěžování horniny sesuvu by tak mohlo začít v polovině roku 2015 a obnovení přerušené výstavby dálnice D8 v úseku sesuvu koncem roku 2015.


ŘSD obětí šikanózní a neoprávněné exekuce
07.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR má z rozhodnutí exekutora zablokovaný nemovitý majetek. Exekuce byla nařízena na základě rozsudku o vyklizení pozemku u pražského Radotína, který ŘSD využívalo dočasně při budování tunelů pražského silničního okruhu. Nyní přes pozemek vede vodovod napájející protipožární systém tunelů pražského silničního okruhu.


ŘSD ČR zaregistrovalo podvrhnutý email médiím
06.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR reaguje na rozesílání podvrhnutých tiskových zpráv. Emaily chodí z emailové adresy: dalniceD8@centrum.cz.


ŘSD zahajuje další dvě stavby na Třinecku
05.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo 5. 8. 2014 ve 12 hodin další dvě stavby na Třinecku. Stavby I/11 Nebory – Oldřichovice a I/11 Oldřichovice – Bystřice navazují na stavby I/11 Hrádek – průtah a I/11 Jablunkov – obchvat. Včetně stavby I/68 Třanovice – Nebory je součástí definitivního řešení propojení rychlostní silnice R 48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice – Mosty u Jablunkova. Mezinárodní silnice I/11 protínající Třinec patří mezi nejzatíženější úseky silniční sítě na území Moravskoslezského kraje. Slavnostního zahájení stavby se zúčastnil ministr dopravy Antonín Prachař a další hosté.


Obec Dubá se dočká obchvatu
01.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí v pátek 1. 8. 2014 v Libereckém kraji stavbu přeložky silnice I/9 – obchvat Dubé. Kromě podstatného zlepšení návrhových prvků, jako jsou především větší poloměry směrových oblouků, mírnější podélné sklony apod., povede výstavba obchvatu bezpochyby k zásadnímu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku, odvedení dopravy ze zastavěné části obce a snížení hlukové a exhalační zátěže.


Při stavbě dálnice D8 dojde k omezení dopravy v Řehlovicích
01.08.2014

V rámci výstavby dálnice D8 dojde k zahájení prací na objektech, které bezprostředně souvisí se zásadním a dlouhodobým omezením dopravy na mimoúrovňové křižovatce Řehlovice, což je křižovatka D8 0806, D8 0805 a R63. Jedná se o demolice a zásadní stavební úpravy dvou mostů.


ŘSD zahajuje další opravu dálnice D1 u Vyškova
01.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR začne v neděli 3. srpna 2014 s další opravou dálnice D1. Navazuje se tak na opravy z minulých let s cílem postupně opravit celý úsek dálnice D1 mezi Brnem a Vyškovem. Tentokrát se jedná o rekonstrukci cementobetonové vozovky v km 229,5 – 226,15 směr Brno. Nutná oprava poškozeného povrchu bude probíhat ve třech etapách a na řidiče bude klást nemalé nároky, zejména co se týká kázně a dodržování předpisů při průjezdu omezením.


Na dálnici D1 mezi Loktem a Hořicemi se začne příští týden jezdit po nové dálnici
01.08.2014

V rámci modernizace dálnice D1 se bude na úseku 09 - EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice příští týden převádět doprava na zmodernizovaný úsek dálnice. Převádění provozu z levé poloviny dálnice na pravou bude naplno probíhat postupně za provozu v termínu od 3. 8. od 12.00 hodin do 8. 8. do 12.00 hodin Převádění dopravy bude probíhat stejným způsobem jako na úseku Šternov - Psáře. V místě uzavírek je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h.
<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Další >>