Informační servis

Vedoucí oddělení komunikace:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:


Ing. Jan Rýdl
jan.rydl@rsd.cz
241 084 509
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)

Tisková mluvčí:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:
Mgr. Nina Ledvinová
nina.ledvinova@rsd.cz
241 084 131
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)
Tiskový mluvčí:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:
Mgr. Jan Studecký
jan.studecky@rsd.cz
241 084 402
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)


Rozdělení sekce:
Pro média:
Pro veřejnost:
Dle zákona 106:
tiskový mluvčí
poslat dotaz
veřejné informace


Informační servis

Vyjádření ŘSD ČR k informacím prezentovaným v MF Dnes, na webu iDNES a v dalších médiích ohledně zadávání podlimitních veřejných zakázek
23.09.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR se při plánování, evidenci, administraci, přípravě a zadávání veřejných zakázek řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon o VZ“), a Směrnicí generálního ředitele č. 5/2014 k aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Za všech okolností se řídí zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.


Na dálnici D5 proběhne v úterý krátkodobá uzavírka
22.09.2014

Zítra, v úterý 23. 9. 2014 od 7.00 do 17.00 h proběhne částečná uzavírka na dálnici D5. K úplnému uzavření dálnice dojde od 10.00 do 10.10 a od 13.00 do 13.10 h. Částečná uzavírka dálnice D5 se týká levého jízdního pruhu pravého pásu v km 79,750 – 80,050 a levého jízdního pruhu levého pásu v km 80,150 – 79,900 z důvodu přípravných a dokončovacích prací na výměně sloupu portálu dopravního značení ve středním dělícím pásu. Úplná uzavírka dálnice D5 pak proběhne v pravém pásu v km 79,950. Uzavírka je nutná z důvodu výměny sloupu portálu dopravního značení ve středním dělícím pásu.


V úseku mezi Jihlavou a Větrným Jeníkovem se začíná ode dneška jezdit po novém povrchu
18.09.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR dnes převedlo provoz do obou jízdních pásů dálnice D1 v modernizovaném úseku EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava


Dálnici D1 čekají o víkendu opět úplné krátkodobé uzavírky, instalovat se budou další nadjezdy
18.09.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje úplné krátkodobé uzavírky na dálnici D1 v obou směrech od soboty 20. září do neděle 21. září 2014. Uzavírky se týkají modernizovaného úseku 9, kde dojde mezi km 66 (exit Loket) až km 75 (exit Hořice) k montáži mostních nosníků nadjezdů nad dálnicí na km 67,1 a na km 69,6. Úplné krátkodobé uzavírky budou prováděny opakovaně během noci z důvodu zajištění bezpečnosti. Objízdná trasa nebude vyznačena, doprava vyčká na dokončení montážních prací.


Mobilní radar zachytí i registrační značku
16.09.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR začíná na českých dálnicích a silnicích testovat novinku – mobilní radar MOTES. Toto zařízení vyvinula na základě podnětu a úzké spolupráce s ŘSD ČR firma Eltodo. Mobilní radar změří rychlost vozidla a zároveň dokáže identifikovat jeho poznávací značku. Obě informace následně zobrazí na LED vozíku, umístěného obvykle několik set metrů za snímačem. Nasazení mobilního radaru se předpokládá zejména v opravovaných úsecích dálnic, kde z hlediska statistiky hrozí silničářům největší nebezpečí od nákladních vozů a vozidel překračujících povolenou rychlost. Po zavedení výstražných prahů jde o další bezpečnostní prvek ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců ŘSD i řidičů samotných.


Mýto v srpnu kleslo o 5 %, celý rok ale zůstává nad průměrem
15.09.2014

„Prázdninový srpen, obvykle jeden z nejslabších měsíců roku, přinesl na mýtném 668 milionů korun,“ říká Soňa Křítková, pověřená generální ředitelka ŘSD ČR, které je provozovatelem tuzemského mýtného systému. Meziročně sice došlo k poklesu o pět procent, ale celý rok zatím zůstává o 1,4 procenta výše, než rok 2013. Navíc už první měsíce září ukazují, že trend rostoucího mýta, tažený oživujícím hospodářstvím, bude pokračovat i na podzim.


Opravy dálnic omezí provoz na D1 u Rousínova a na D2 u Břeclavi
12.09.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí o víkendu dvě velké opravy vyžadující uzavírky. První se týká dálnice D1 v úseku 215 – 220 km vlevo a druhá dálnice D2 v úseku 42,64 – 48,7 km vpravo. Obě omezení se týkají rozsáhlé opravy povrchu dálnic.


Nezodpovědní řidiči ohrožují pracovníky ŘSD na silnicích a dálnicích
11.09.2014

S nárůstem hustoty provozu po konci prázdnin se výrazně zvýšilo i riziko pro pracovníky údržby silnic a dálnic. Jen na komunikacích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR došlo 2. září hned ke třem nehodám při stavebních pracích a údržbě, probíhajících na dálnicích a silnicích za provozu. Největším nebezpečím pro silničáře jsou podle statistiky nákladní auta.


ŘSD muselo přistoupit k zásadnímu omezení na dvou mostech na přivaděči k D47
08.09.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR muselo vyhlásit zákaz vjezdu nákladních aut a vozidel nad 3,5 tuny na dva problematické mosty na silnici I/56, realizované v souvislosti se stavbou dálnice D47 v Ostravě-Přívozu. Došlo také ke snížení maximální povolené rychlosti. Na základě mimořádných mostních prohlídek provedených na počátku srpna letošního roku bylo zjištěno, že mosty SO 228 a SO 229 dálnice D47 nacházející se na mimoúrovňové křižovatce Místecká v Ostravě jsou ve velmi špatném technickém stavu.


Policie na základě podnětu ŘSD zahájila vyšetřování
27.08.2014

Na základě podnětu Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájily orgány činné v trestním řízení úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu a zločinu porušování povinností při správě cizího majetku v souvislosti s neoprávněně fakturovanou valorizací cen stavby dálnice D47, stavba 4705 Bělotín – Hladké Životice, v důsledku které se zhotovitelé uvedené stavby na úkor státu bezdůvodně obohatili o částku přesahující 168 mil. Kč.


Mobilní výstražné prahy zvýší bezpečnost provozu a ochrání silničáře
22.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic zavádí do silničního provozu nový bezpečnostní prvek. Jsou jím výstražné pásy, které mohou být umístěny všude tam, kde dochází k omezením v dopravě. Při jejich přejetí je řidič vibracemi a zvukem upozorněn na blížící se překážku. Pásy, které jsou povinně používány například v Nizozemsku, by tak měly účinně odvrátit střet s překážkami na vozovce.


Vedení ŘSD razantně zakročí proti nepořádku ve výstavbě silnic a dálnic
20.08.2014

V souvislosti s nedávnými personálními změnami na Ředitelství silnic a dálnic ČR se v poslední době v médiích objevily obavy, zda budou dostatečným způsobem chráněny zájmy státu při vymáhání jeho nároků souvisejících s výstavbou dálniční sítě. Konkrétně jde zejména o nároky týkající se problematické kvality dálnice D47 či nově také dálnice D3. Dr. Soňa Křítková, pověřená vedením ŘSD ČR, zřizuje s platností od 1. 9. 2014 Úsek kvality a kontroly staveb pod vedením docenta Ing. Milana Mikšíka, CSc.


O víkendu se bude testovat funkčnost Komořanského a Lochkovského tunelu
19.08.2014

Tento víkend, konkrétně od soboty od 14.00 hodin do neděle do 12.00 hodin, budou probíhat veškeré dopravně bezpečnostní zkoušky v Lochkovském a Komořanském tunelu na Pražském okruhu. Ředitelství silnic a dálnic uzavře v uvedeném čase obě tunelové trouby.


ŘSD ČR se stává členem Asociace pro veřejné zakázky
18.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR se stalo členem Asociace pro veřejné zakázky. Asociace sdružuje subjekty se společným zájmem na rozvoji veřejných zakázek, jejich zadávání, realizaci a také propojuje zadavatele veřejných zakázek, uchazeče o veřejné zakázky a poradce.


S ohledem na akci Moto GP omezí Ředitelství silnic a dálnic víkendové uzavírky
14.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR omezí o nadcházejícím víkendu uzavírky silnic a dálnic a údržbové práce. Tato opatření se vztahují na všechny dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR. Na těchto komunikacích ve dnech 14. 8. 2014 od 12,00 hod. do 18. 8. do 12,00 hod. nebude ŘSD ČR zahajovat opravy, provádět žádná omezení ani údržbu. Opatření se nevztahuje na dlouhodobé uzavírky a dále na operativní zajištění dopravních nehod nebo havárií.
<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Další >>