Informační servis

Vedoucí oddělení komunikace:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:


Ing. Jan Rýdl
jan.rydl@rsd.cz
241 084 509
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)

Tisková mluvčí:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:
Mgr. Nina Ledvinová
nina.ledvinova@rsd.cz
241 084 131
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)
Tiskový mluvčí:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní adresa:
Mgr. Jan Studecký
jan.studecky@rsd.cz
241 084 402
Čerčanská 12
CZ-14000 PRAHA 4
(jak se k nám dostanete?)


Rozdělení sekce:
Pro média:
Pro veřejnost:
Dle zákona 106:
tiskový mluvčí
poslat dotaz
veřejné informace


Informační servis

Obec Dubá se dočká obchvatu
01.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí v pátek 1. 8. 2014 v Libereckém kraji stavbu přeložky silnice I/9 – obchvat Dubé. Kromě podstatného zlepšení návrhových prvků, jako jsou především větší poloměry směrových oblouků, mírnější podélné sklony apod., povede výstavba obchvatu bezpochyby k zásadnímu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku, odvedení dopravy ze zastavěné části obce a snížení hlukové a exhalační zátěže.


Při stavbě dálnice D8 dojde k omezení dopravy v Řehlovicích
01.08.2014

V rámci výstavby dálnice D8 dojde k zahájení prací na objektech, které bezprostředně souvisí se zásadním a dlouhodobým omezením dopravy na mimoúrovňové křižovatce Řehlovice, což je křižovatka D8 0806, D8 0805 a R63. Jedná se o demolice a zásadní stavební úpravy dvou mostů.


ŘSD zahajuje další opravu dálnice D1 u Vyškova
01.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR začne v neděli 3. srpna 2014 s další opravou dálnice D1. Navazuje se tak na opravy z minulých let s cílem postupně opravit celý úsek dálnice D1 mezi Brnem a Vyškovem. Tentokrát se jedná o rekonstrukci cementobetonové vozovky v km 229,5 – 226,15 směr Brno. Nutná oprava poškozeného povrchu bude probíhat ve třech etapách a na řidiče bude klást nemalé nároky, zejména co se týká kázně a dodržování předpisů při průjezdu omezením.


Na dálnici D1 mezi Loktem a Hořicemi se začne příští týden jezdit po nové dálnici
01.08.2014

V rámci modernizace dálnice D1 se bude na úseku 09 - EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice příští týden převádět doprava na zmodernizovaný úsek dálnice. Převádění provozu z levé poloviny dálnice na pravou bude naplno probíhat postupně za provozu v termínu od 3. 8. od 12.00 hodin do 8. 8. do 12.00 hodin Převádění dopravy bude probíhat stejným způsobem jako na úseku Šternov - Psáře. V místě uzavírek je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h.


ŘSD zprovozňuje nový úsek silnice I/44 Vlachov - Rájec
31.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR uvádí do provozu další stavbu – nový úsek I/44 – obchvat Zvole a Vlachova. Slavnostní zahájení provozu proběhlo ve čtvrtek 31. července 2014 ve 12.00 h. Nová přeložka silnice I /44 a souvisejících komunikací sníží negativní účinky z dopravy podél stávající silnice, sníží se hluková zátěž, emise a také dopravní zátěž. Oddělením pěší, cyklistické a pomalé dopravy dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy.


Převádění dopravy na modernizovaném úseku dálnice D1 mezi Šternovem a Psářemi se podařilo zkrátit, zahájena byla modernizace druhé poloviny dálnice
30.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR se ve spolupráci se zhotovitelem podařilo zkrátit převádění dopravy na modernizovaném úseku dálnice D1 v úseku Šternov – Psáře o jeden den. Dnes bylo dokončeno převádění provozu na již zmodernizovanou část (směr Brno), doprava je zde od 13 hodin vedena v režimu 2+2 jízdní pruhy.


Ministr dopravy přijal rezignaci generálního ředitele ŘSD Jana Kubiše
29.07.2014

Ministr dopravy Antonín Prachař se po dohodě s vedením Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozhodl přijmout rezignaci generálního ředitele ŘSD Jana Kubiše. Na jeho pozici bude vypsáno výběrové řízení. Dočasně bude vedením organizace pověřena ředitelka správního úseku a druhá statutární zástupkyně ŘSD Soňa Křítková. Generální ředitel Kubiš nabídl rezignaci na pravidelné pondělní poradě vedení ŘSD s ministrem dopravy, na které byly stanoveny úkoly pro příští pololetí.


Modernizace jednotlivých úseků dálnice D1 pokračuje, na úseku 5 se začne jezdit po nové dálnici
24.07.2014

V rámci modernizace dálnice D1 se bude na úseku 05 - EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře příští týden převádět doprava na zmodernizovaný úsek dálnice. Převádění provozu z levé poloviny dálnice na pravou bude naplno probíhat postupně za provozu v termínu od 28. 7. od 12.00 hod. do 31. 7. do 12.00 hod.


ŘSD zahajuje ve Zlíně opravu komunikace I/49
24.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí v sobotu 26. 7. 2014 opravu silnice I/49 v průtahu města Zlín. Tato rozsáhlá oprava je realizována z důvodu poškození vozovky lokálními poruchami, síťovími rozpady a vyjetými kolejemi. ŘSD se podařilo získat finanční prostředky na opravu všech zbývajících úseků tak, aby veřejnost nebyla zatěžována dopravními komplikacemi způsobenými stavebními pracemi prováděnými více etapách. Oprava bude realizována s využitím nejmodernější technologie ke snížení hlukové zátěže a tím přispět ke zlepšení životních podmínek obyvatel žijících v centu města.


Po osmi letech se podařilo zahájit dostavbu dálnice D11
22.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí po osmi letech dostavbu posledního úseku dálnice D11. Práce začnou na časově nejnáročnějších částech stavby, tedy na mostech a křižovatkách. Předpokládané zahájení provozu by mělo proběhnout v srpnu 2017. Při jednáních se zhotovitelem se podařilo dojednat úsporu 18% oproti původní smlouvě, konečná cena stavby je 1,1 miliardy korun. Dokončením chybějící části dálnice v úseku Osičky – Hradec Králové v délce necelých 2,5 kilometru bude dálnice D11 dokončena až k Hradci Králové. Dostavba posledního úseku dálnice D11 do Hradce Králové začne za účasti ministra dopravy Antonína Prachaře, generálního ředitele ŘSD ČR Jana Kubiše a dalších hostů v úterý 22. července v 10.00 h.


ŘSD vypsalo soutěž na stavbu dálnice D1 Přerov - Lipník
22.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR vypsalo veřejnou zakázku na stavbu nového čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 Přerov – Lipník nad Bečvou. Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba pět miliard korun. Realizací stavby dojde ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, zlepšení vlivu na životní prostředí a snížení hlukové a emisní zátěže v obytné zástavbě.


V rámci modernizace dálnice D1 se v úseku Lhotka – Velká Bíteš začíná s uzavírkou pravého jízdního pásu
22.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR podepsalo se zhotovitelem „Sdružení D1 Lhotka – Velká Bíteš“ v rámci modernizace dálnice D1 na úseku 21 „Lhotka – Velká Bíteš“ dodatek k zahájení třetí etapy, což je modernizace pravého jízdního pásu. Zhotovitel se zavázal dodržet termín dokončení modernizace pravého jízdního pásu nejpozději do 28. října 2014. Provoz v modernizovaném úseku bude veden dvěma pruhy v každém směru po levém jízdním pásu.


Dálnici D1 čeká o víkendu opět úplná krátkodobá uzavírka, instalovat se bude další nadjezd
16.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje úplnou krátkodobou uzavírku na dálnici D1 v obou směrech ze soboty 19. července na neděli 20. července 2014. Uzavírka se týká modernizovaného úseku 5, kde dojde mezi km 41 (exit Šternov) až km 49 (exit Psáře) k montáži mostních nosníků nadjezdu nad dálnicí v km 47,9. Úplná krátkodobá uzavírka bude prováděna opakovaně během noci z důvodu zajištění bezpečnosti. Opět se jedná o 3 nosníky, tedy 3 krátkodobé úplné uzavírky. Pro řidiče vozidel do 12 tun budou stanoveny objízdné trasy.


ŘSD zahajuje rekonstrukci nebezpečné křižovatky na obchvatu Lipníka
14.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahajuje 15. 7. 2014 rekonstrukci křižovatky „Na Horecku“ na silnici I/47 na obchvatu Lipníka nad Bečvou. Ta je ve stávající podobě považována za jedno z nejvíce nebezpečných míst na českých silnicích. Výsledkem celkové rekonstrukce křižovatky bude přestavba stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní. Rekonstrukce by měla být ukončena do 31. října 2014. Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silničního provozu. Z důvodu co nejmenšího omezení provozu a bezpečnosti počítá harmonogram stavby s rozdělením stavebních prací do tří etap. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře dne 14. července 2014 od 10:00 hodin v kulturním domě ECHO, Novosady 1380, Lipník nad Bečvou.


Na dálnici D3 se bude instalovat železniční most
10.07.2014
<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Další >>