Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

Vytisknout článek

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup


1.Oficiální název povinného subjektuŘeditelství silnic a dálnic České republiky
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, vč. podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnostdůvod a způsob založení
3.Popis organizační struktury povinného subjektuorganizační struktura
4.Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mailkontakty
5.Bankovní spojení pro platby od veřejnostiKomerční banka, Praha 4,
č.ú.: 43935041/0100
specifický symbol 54321
6.Identifikační číslo organizace (IČ)65993390
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)CZ65993390
8.Rozpočetrozpočet na rok 2010
9.Místo a způsob, jak získat příslušné informacepostup při podávání žádosti o poskytnutí informace, stížnosti a odvolání

stanovené lhůty
10.Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání mimo zákon č. 106/1999 Sb.Samostatné oddělení interního auditu
11.Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektupostup při podávání odvolání
12.Formulářežádost o informaci

žádost o informaci – elektronické podání

stížnost

odvolání
13.Přehled nejdůležitějších předpisůprávní normy
14.Sazebník úhrad za poskytování informacísazebník úhrad
15.Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.výroční zprávy VZ 2014

datum poslední aktualizace: 30.3.2010


Informační servis Zák.č. 106 1999 Sb.