aktuální informace


Vedení ŘSD razantně zakročí proti nepořádku ve výstavbě silnic a dálnic
20.08.2014

V souvislosti s nedávnými personálními změnami na Ředitelství silnic a dálnic ČR se v poslední době v médiích objevily obavy, zda budou dostatečným způsobem chráněny zájmy státu při vymáhání jeho nároků souvisejících s výstavbou dálniční sítě. Konkrétně jde zejména o nároky týkající se problematické kvality dálnice D47 či nově také dálnice D3. Dr. Soňa Křítková, pověřená vedením ŘSD ČR, zřizuje s platností od 1. 9. 2014 Úsek kvality a kontroly staveb pod vedením docenta Ing. Milana Mikšíka, CSc.


O víkendu se bude testovat funkčnost Komořanského a Lochkovského tunelu
19.08.2014

Tento víkend, konkrétně od soboty od 14.00 hodin do neděle do 12.00 hodin, budou probíhat veškeré dopravně bezpečnostní zkoušky v Lochkovském a Komořanském tunelu na Pražském okruhu. Ředitelství silnic a dálnic uzavře v uvedeném čase obě tunelové trouby.


ŘSD ČR se stává členem Asociace pro veřejné zakázky
18.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR se stalo členem Asociace pro veřejné zakázky. Asociace sdružuje subjekty se společným zájmem na rozvoji veřejných zakázek, jejich zadávání, realizaci a také propojuje zadavatele veřejných zakázek, uchazeče o veřejné zakázky a poradce.


Portál Dopravniinfo.cz informuje o aktuálním čase průjezdu dálnice
14.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR nabízí prostřednictvím portálu Dopravniinfo.cz další novinky pro řidiče, kteří se chystají na dálnici D1. Kromě již fungujícího monitoringu modernizace, teď nově řidiči zjistí aktuální dopravní situaci v modernizovaných úsecích včetně aktuálního času průjezdu, případně dobu zdržení. Další novinkou je banner pro vyhledávání trasy, který si mohou obce nebo provozovatelé např. kulturních zařízení /hradů, zámků atp./ umístit na svoje internetové stránky. Tento banner, který je zdarma ke stažení na portálu Dopravniinfo.cz, následně vygeneruje trasu cesty se všemi uzavírkami, nehodami a dalšími událostmi, které mohou cestu k cílovému místu komplikovat.


S ohledem na akci Moto GP omezí Ředitelství silnic a dálnic víkendové uzavírky
14.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR omezí o nadcházejícím víkendu uzavírky silnic a dálnic a údržbové práce. Tato opatření se vztahují na všechny dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR. Na těchto komunikacích ve dnech 14. 8. 2014 od 12,00 hod. do 18. 8. do 12,00 hod. nebude ŘSD ČR zahajovat opravy, provádět žádná omezení ani údržbu. Opatření se nevztahuje na dlouhodobé uzavírky a dále na operativní zajištění dopravních nehod nebo havárií.


ŘSD zahajuje opravu dálnice D8 u Prahy
12.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR pokračuje v letošních opravách dálnic. V úterý 12. srpna bude zahájena oprava asfaltobetonové vozovky na dálnici D8 v km -2,3 až 5,2 směr Ústí nad Labem


První dva letní měsíce přinesly na mýtném 1,5 miliardy korun. V červenci poprvé vozy s emisní třídou Euro 5 překročily 60 procent
11.08.2014

V červnu stát na mýtném vybral 750 milionů korun, v červenci pak o osm milionů méně. Zatímco červen byl meziročně o 3,5 procenta silnější, červenec skončil v porovnání prakticky stejně.


Nastal posun v řešení sesuvu na D8
08.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě vyjádření výběrové komise v nejbližším termínu zadá „Technickou studii proveditelnosti technických opatření“ při řešení sesuvu na D8. Nejvýhodnější nabídku předložila firma AZ Consult. Předpokládaná cena první etapy sanace sesuvu, tedy odvodnění, je odhadována na 40 mil. Kč. Zahájení odtěžování horniny sesuvu by tak mohlo začít v polovině roku 2015 a obnovení přerušené výstavby dálnice D8 v úseku sesuvu koncem roku 2015.


ŘSD vypsalo soutěž na další úseky modernizace dálnice D1
08.08.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR vypsalo veřejné zakázky na další tři úseky modernizace dálnice D1. Dálnice D1 je v současnosti v nevyhovujícím technickém stavu, kdy zejména vozovka je na konci své plánované životnosti. Modernizace dálnice D1 je v současné době jeden z nejvýznamnějších projektů Ředitelství silnic a dálnic ČR.


Ředitelství silnic a dálnic ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce generální ředitel/ka ŘSD
08.08.2014

ŘSD ČR v souladu s požadavkem ministra dopravy Antonína Prachaře vypsalo v pátek 8. srpna výběrové řízení na pozici generální ředitel/ka ŘSD ČR. Výběrového řízení se mohou zúčastnit všichni uchazeči, kteří splňují zákonné předpoklady pro výkon funkce generálního ředitele/ky Ředitelství silnic a dálnic České republiky.