aktuální informace


ŘSD zprovozňuje nový úsek silnice I/44 Vlachov - Rájec
31.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR uvádí do provozu další stavbu – nový úsek I/44 – obchvat Zvole a Vlachova. Slavnostní zahájení provozu proběhlo ve čtvrtek 31. července 2014 ve 12.00 h. Nová přeložka silnice I /44 a souvisejících komunikací sníží negativní účinky z dopravy podél stávající silnice, sníží se hluková zátěž, emise a také dopravní zátěž. Oddělením pěší, cyklistické a pomalé dopravy dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy.


Převádění dopravy na modernizovaném úseku dálnice D1 mezi Šternovem a Psářemi se podařilo zkrátit, zahájena byla modernizace druhé poloviny dálnice
30.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR se ve spolupráci se zhotovitelem podařilo zkrátit převádění dopravy na modernizovaném úseku dálnice D1 v úseku Šternov – Psáře o jeden den. Dnes bylo dokončeno převádění provozu na již zmodernizovanou část (směr Brno), doprava je zde od 13 hodin vedena v režimu 2+2 jízdní pruhy.


Ministr dopravy přijal rezignaci generálního ředitele ŘSD Jana Kubiše
29.07.2014

Ministr dopravy Antonín Prachař se po dohodě s vedením Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozhodl přijmout rezignaci generálního ředitele ŘSD Jana Kubiše. Na jeho pozici bude vypsáno výběrové řízení. Dočasně bude vedením organizace pověřena ředitelka správního úseku a druhá statutární zástupkyně ŘSD Soňa Křítková. Generální ředitel Kubiš nabídl rezignaci na pravidelné pondělní poradě vedení ŘSD s ministrem dopravy, na které byly stanoveny úkoly pro příští pololetí.


Zpravodaj ŘSD ČR 2014/2
29.07.2014

červen 2014


ŘSD zahajuje ve Zlíně opravu komunikace I/49
24.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí v sobotu 26. 7. 2014 opravu silnice I/49 v průtahu města Zlín. Tato rozsáhlá oprava je realizována z důvodu poškození vozovky lokálními poruchami, síťovími rozpady a vyjetými kolejemi. ŘSD se podařilo získat finanční prostředky na opravu všech zbývajících úseků tak, aby veřejnost nebyla zatěžována dopravními komplikacemi způsobenými stavebními pracemi prováděnými více etapách. Oprava bude realizována s využitím nejmodernější technologie ke snížení hlukové zátěže a tím přispět ke zlepšení životních podmínek obyvatel žijících v centu města.


Dlouho očekávaný obchvat Velemyšlevsi zahájen
24.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo stavbu dlouho očekávaného obchvatu Velemyšlevsi. Obchvat Velemyšlevsi bude mít délku 2,6 kilometru a přes půl kilometru dlouhý most překlene hluboké údolí řeky Chomutovky. V obou směrech obchvatu budou stoupací pruhy o délkách 380 a 630 metrů. Délka výstavby je plánována na 19 měsíců, předpokládané náklady jsou v maximální výši 558 milionů korun s DPH.


Modernizace jednotlivých úseků dálnice D1 pokračuje, na úseku 5 se začne jezdit po nové dálnici
24.07.2014

V rámci modernizace dálnice D1 se bude na úseku 05 - EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře příští týden převádět doprava na zmodernizovaný úsek dálnice. Převádění provozu z levé poloviny dálnice na pravou bude naplno probíhat postupně za provozu v termínu od 28. 7. od 12.00 hod. do 31. 7. do 12.00 hod.


V rámci modernizace dálnice D1 se v úseku Lhotka – Velká Bíteš začíná s uzavírkou pravého jízdního pásu
22.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR podepsalo se zhotovitelem „Sdružení D1 Lhotka – Velká Bíteš“ v rámci modernizace dálnice D1 na úseku 21 „Lhotka – Velká Bíteš“ dodatek k zahájení třetí etapy, což je modernizace pravého jízdního pásu. Zhotovitel se zavázal dodržet termín dokončení modernizace pravého jízdního pásu nejpozději do 28. října 2014. Provoz v modernizovaném úseku bude veden dvěma pruhy v každém směru po levém jízdním pásu.


ŘSD vypsalo soutěž na stavbu dálnice D1 Přerov - Lipník
22.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR vypsalo veřejnou zakázku na stavbu nového čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 Přerov – Lipník nad Bečvou. Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba pět miliard korun. Realizací stavby dojde ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, zlepšení vlivu na životní prostředí a snížení hlukové a emisní zátěže v obytné zástavbě.


Po osmi letech se podařilo zahájit dostavbu dálnice D11
22.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí po osmi letech dostavbu posledního úseku dálnice D11. Práce začnou na časově nejnáročnějších částech stavby, tedy na mostech a křižovatkách. Předpokládané zahájení provozu by mělo proběhnout v srpnu 2017. Při jednáních se zhotovitelem se podařilo dojednat úsporu 18% oproti původní smlouvě, konečná cena stavby je 1,1 miliardy korun. Dokončením chybějící části dálnice v úseku Osičky – Hradec Králové v délce necelých 2,5 kilometru bude dálnice D11 dokončena až k Hradci Králové. Dostavba posledního úseku dálnice D11 do Hradce Králové začne za účasti ministra dopravy Antonína Prachaře, generálního ředitele ŘSD ČR Jana Kubiše a dalších hostů v úterý 22. července v 10.00 h.