aktuální informace


Ředitelství silnic a dálnic obdrželo nabídky na modernizaci dalších tří úseků dálnice D1
15.12.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR obdrželo na základě vypsaného výběrového řízení nabídky na modernizaci dalších tří úseků dálnice D1. Jedná se o úsek 03 EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek, úsek 18 EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ a úsek 25 EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka. Hodnotící komise jmenovaná vládou ČR nyní nabídky zhodnotí a vydá doporučující stanovisko. Zhotovitel by měl být znám v prvním čtvrtletí příštího roku. Tento termín je však závislý na tom, zdali nebudou neúspěšnými uchazeči podány námitky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.


ŘSD kolauduje mimoúrovňovou křižovatku u Stéblové
11.12.2014

Ve čtvrtek 11. 12. 2014 ve 14 h dojde ke kolaudaci mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Stéblová na silnici I/37 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Místo původní nevyhovující křižovatky Stéblová v km 41,5 silnice I/37 vznikla MÚK Stéblová s normovými délkami odbočovacích a připojovacích pruhů. První část křižovatky byla uvedena do provozu 6. 10. 2014. Zbytek křižovatky byl uveden do režimu „průjezd stavbou“ 28. 11. 2014. Nové nájezdové a sjezdové větve zajistí lepší napojení Pardubic a okolních obcí. Nejdelší novou komunikací je nájezd vedoucí od obce Srch, který měří celkem 818 metrů.


Ministr dopravy vybral nového generálního ředitele ŘSD, bude jím Jan Kroupa
08.12.2014

Novým generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se stane Jan Kroupa. Ministr dopravy Dan Ťok ho jmenoval do funkce s účinností od středy 10. prosince. Jeho základním úkolem bude stabilizovat situaci v této klíčové podřízené organizaci ministerstva, rozběhnout stavby, které měly administrativní problémy, a nastavit transparentní způsob zadávání veřejných zakázek.


Hvězdonický most na D1 čeká oprava
04.12.2014

Část D1, která na mostní konstrukci překračuje u Hvězdonic na exitu 29 Drahanský potok, je v havarijním stavu a čeká ji kompletní přestavba. Podle diagnostického průzkumu, který letos na podzim nechalo provést ŘSD, je konstrukce mostu z roku 1977 natolik poškozena, že objekt bude nutné podepřít a omezit na něm průjezd vozidel. S opravami se má začít na jaře 2015, jakmile to počasí dovolí.


O víkendu bude probíhat údržba Komořanského a Lochkovského tunelu
04.12.2014

Tento víkend, konkrétně od pátku 5. 12. 2014 od 21.00 hodin do neděle 7. 12. 2014 do 12.00 hodin, budou probíhat pravidelné údržbové práce v Lochkovském a Komořanském tunelu na Pražském okruhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavře vždy jednu tunelovou troubu a provoz bude převeden do protisměrného tunelového tubusu.


ŘSD ČR nastavuje optimalizace procesů
03.12.2014

Na základě rozhodnutí a podpory Soni Křítkové pověřené řízením ŘSD ČR, byly zahájeny a v poměrně krátké době dokončeny popisy a optimalizace procesů daných zejména Zřizovací listinou, zákonem č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a některými dalšími normami. Byl tak vytvořen základ pro stabilizaci a zvyšování efektivnosti činností ŘSD ČR a zvýšení transparentnosti procesů výstavby, správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy. Rozhodnutím Soni Křítkové byly konkrétním zaměstnancům ŘSD ČR stanoveny a do pracovních náplní budou zakotveny jednoznačné odpovědnosti za každý proces ŘSD ČR a také nezbytné pravomoci.


ŘSD má nová pravidla pro veřejné zakázky
03.12.2014

Od 20. 12. 2014 vejde v účinnost nová směrnice o aplikaci zákona o veřejných zakázkách zadávaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Významnou změnou je mimo jiné to, že zadavatelské útvary ŘSD mají za povinnost zadávací podmínky u veřejných zakázek malého rozsahu zveřejňovat na profilu zadavatele, a to již od poloviční výše zákonem stanovených limitů. Tento postup by měl výrazně přispět k transparentnímu průběhu veřejných zakázek.


Modernizace dálnice D1 na úseku Šternov – Psáře dnes končí
01.12.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR uvádí v pondělí 1. prosince do provozu první modernizovaný úsek dálnice D1. Jedná se o úsek 05 exit 41 Šternov – exit 49 Psáře. Dojde k odstranění dopravního omezení a povolená rychlost v tomto úseku bude opět 130 km/hod.


Interaktivní banner šetří řidičům čas i peníze
01.12.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR nabízí na portálu Dopravniinfo.cz interaktivní banner, přes který si mohou řidiči naplánovat vlastní trasy po celé ČR. Program, který je ke stažení zdarma, dokáže vygenerovat trasu cesty se zahrnutím všech událostí, které mohou cestu k cílovému místu komplikovat. Banner si mohou na své stránky umístit provozovatelé restaurací, zimních sjezdovek, nebo třeba aquaparků. Banner je napojen na informační síť ŘSD a zohledňuje nejen aktuální uzavírky a objížďky, ale podle přání uživatele například i sjízdnost v zimním období či momentální meteorologické podmínky.


Reklamované mosty na D47 projdou zatěžovací zkouškou
28.11.2014

Výstavbu dálnice D47 provázejí táhlé spory s jejími zhotoviteli. Podélné nerovnosti nově zbudované vozovky a další zásadní vady tří dálničních úseků v okolí Ostravy byly široce probírány v médiích. Reálně největší nebezpečí pro bezpečný silniční provoz však představují závady na mostních konstrukcích. U dvou z nich dokonce hrozí, že je bude nutné z důvodu zachování bezpečnosti provozu zcela uzavřít. V pátek 28. 11. 2014 provedou zaměstnanci ŘSD na jednom ze zmíněných mostů zatěžovací zkoušky.