aktuální informace


ŘSD obdrželo od společnosti Eurovia odmítavou odpověď na výzvu k opravě mostů na D47
19.01.2015

Ředitelství silnic a dálnic dnes obdrželo od společnosti Eurovia negativní odpověď na svou výzvu, ve které požadovalo bezodkladné odstranění vad mostů SO 228 a SO 229 stavby D4708.2. ŘSD v dopise vyzvalo společnost Eurovia, aby předmětné mosty uvedla neprodleně do bezvadového stavu, a to na své riziko a náklady.


Vyjádření ŘSD k okolnostem použití tzv. studeného odvalu na stavbě dálnice D47
13.01.2015

Ředitelství silnic a dálnic reaguje na nedělní vystoupení předsedy představenstva EUROVIA CS Martina Borovky v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Vyjádření se týká zejména použití tzv. studeného odvalu, který byl použit při stavbě dálnice D4708.2


Plánovaná výstavba silnic a dálnic v roce 2015
09.01.2015

Ředitelství silnic a dálnic je připraveno zahájit v roce 2015 celkem 31 nových staveb s celkovou délkou hlavní trasy 124 km. Dalších osm staveb (44 km) bude v příštím roce dokončeno.


Na mýtném se loni vybralo rekordních 8,7 miliardy korun
08.01.2015

Systém na placení silničního mýta přinesl v roce 2014 do státní pokladny celkem 8 714 961 818 Kč, což je o zhruba 200 milionů více než v roce 2013. Do této částky jsou započítány i poplatky, které dopravci zaplatili na kontaktních a distribučních místech a na portálu pro doplácení incidentů. Rok 2015 přinese do systému některé dílčí změny, které například zvýhodní provozovatele nízkoemisních vozidel.


Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně
07.01.2015

Od pátku 9. ledna od 05:00 hodin do soboty 28. února bude z důvodu opravy havarijního stavu technologického zařízení probíhat uzavírka Pisáreckého tunelu. Na dva dny se uzavře také tunel Hlinky. Omezení byla stanovena v co nejkratších časových úsecích, které jsou nezbytně nutné pro provedení prací. Cena oprav je cca 47,8 mil. Kč vč. DPH, smlouva je uzavřena se společností složenou z ČD – Telematika a.s. a AŽD Praha s.r.o.


Ředitelství silnic a dálnic obdrželo nabídky na modernizaci dalších tří úseků dálnice D1
15.12.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR obdrželo na základě vypsaného výběrového řízení nabídky na modernizaci dalších tří úseků dálnice D1. Jedná se o úsek 03 EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek, úsek 18 EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ a úsek 25 EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka. Hodnotící komise jmenovaná vládou ČR nyní nabídky zhodnotí a vydá doporučující stanovisko. Zhotovitel by měl být znám v prvním čtvrtletí příštího roku. Tento termín je však závislý na tom, zdali nebudou neúspěšnými uchazeči podány námitky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.


ŘSD kolauduje mimoúrovňovou křižovatku u Stéblové
11.12.2014

Ve čtvrtek 11. 12. 2014 ve 14 h dojde ke kolaudaci mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Stéblová na silnici I/37 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Místo původní nevyhovující křižovatky Stéblová v km 41,5 silnice I/37 vznikla MÚK Stéblová s normovými délkami odbočovacích a připojovacích pruhů. První část křižovatky byla uvedena do provozu 6. 10. 2014. Zbytek křižovatky byl uveden do režimu „průjezd stavbou“ 28. 11. 2014. Nové nájezdové a sjezdové větve zajistí lepší napojení Pardubic a okolních obcí. Nejdelší novou komunikací je nájezd vedoucí od obce Srch, který měří celkem 818 metrů.


Ministr dopravy vybral nového generálního ředitele ŘSD, bude jím Jan Kroupa
08.12.2014

Novým generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se stane Jan Kroupa. Ministr dopravy Dan Ťok ho jmenoval do funkce s účinností od středy 10. prosince. Jeho základním úkolem bude stabilizovat situaci v této klíčové podřízené organizaci ministerstva, rozběhnout stavby, které měly administrativní problémy, a nastavit transparentní způsob zadávání veřejných zakázek.


Hvězdonický most na D1 čeká oprava
04.12.2014

Část D1, která na mostní konstrukci překračuje u Hvězdonic na exitu 29 Drahanský potok, je v havarijním stavu a čeká ji kompletní přestavba. Podle diagnostického průzkumu, který letos na podzim nechalo provést ŘSD, je konstrukce mostu z roku 1977 natolik poškozena, že objekt bude nutné podepřít a omezit na něm průjezd vozidel. S opravami se má začít na jaře 2015, jakmile to počasí dovolí.


O víkendu bude probíhat údržba Komořanského a Lochkovského tunelu
04.12.2014

Tento víkend, konkrétně od pátku 5. 12. 2014 od 21.00 hodin do neděle 7. 12. 2014 do 12.00 hodin, budou probíhat pravidelné údržbové práce v Lochkovském a Komořanském tunelu na Pražském okruhu. Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavře vždy jednu tunelovou troubu a provoz bude převeden do protisměrného tunelového tubusu.