aktuální informace


ŘSD zahajuje ve Zlíně opravu komunikace I/49
24.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí v sobotu 26. 7. 2014 opravu silnice I/49 v průtahu města Zlín. Tato rozsáhlá oprava je realizována z důvodu poškození vozovky lokálními poruchami, síťovími rozpady a vyjetými kolejemi. ŘSD se podařilo získat finanční prostředky na opravu všech zbývajících úseků tak, aby veřejnost nebyla zatěžována dopravními komplikacemi způsobenými stavebními pracemi prováděnými více etapách. Oprava bude realizována s využitím nejmodernější technologie ke snížení hlukové zátěže a tím přispět ke zlepšení životních podmínek obyvatel žijících v centu města.


Dlouho očekávaný obchvat Velemyšlevsi zahájen
24.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo stavbu dlouho očekávaného obchvatu Velemyšlevsi. Obchvat Velemyšlevsi bude mít délku 2,6 kilometru a přes půl kilometru dlouhý most překlene hluboké údolí řeky Chomutovky. V obou směrech obchvatu budou stoupací pruhy o délkách 380 a 630 metrů. Délka výstavby je plánována na 19 měsíců, předpokládané náklady jsou v maximální výši 558 milionů korun s DPH.


Modernizace jednotlivých úseků dálnice D1 pokračuje, na úseku 5 se začne jezdit po nové dálnici
24.07.2014

V rámci modernizace dálnice D1 se bude na úseku 05 - EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře příští týden převádět doprava na zmodernizovaný úsek dálnice. Převádění provozu z levé poloviny dálnice na pravou bude naplno probíhat postupně za provozu v termínu od 28. 7. od 12.00 hod. do 31. 7. do 12.00 hod.


V rámci modernizace dálnice D1 se v úseku Lhotka – Velká Bíteš začíná s uzavírkou pravého jízdního pásu
22.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR podepsalo se zhotovitelem „Sdružení D1 Lhotka – Velká Bíteš“ v rámci modernizace dálnice D1 na úseku 21 „Lhotka – Velká Bíteš“ dodatek k zahájení třetí etapy, což je modernizace pravého jízdního pásu. Zhotovitel se zavázal dodržet termín dokončení modernizace pravého jízdního pásu nejpozději do 28. října 2014. Provoz v modernizovaném úseku bude veden dvěma pruhy v každém směru po levém jízdním pásu.


ŘSD vypsalo soutěž na stavbu dálnice D1 Přerov - Lipník
22.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR vypsalo veřejnou zakázku na stavbu nového čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 Přerov – Lipník nad Bečvou. Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba pět miliard korun. Realizací stavby dojde ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, zlepšení vlivu na životní prostředí a snížení hlukové a emisní zátěže v obytné zástavbě.


Po osmi letech se podařilo zahájit dostavbu dálnice D11
22.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí po osmi letech dostavbu posledního úseku dálnice D11. Práce začnou na časově nejnáročnějších částech stavby, tedy na mostech a křižovatkách. Předpokládané zahájení provozu by mělo proběhnout v srpnu 2017. Při jednáních se zhotovitelem se podařilo dojednat úsporu 18% oproti původní smlouvě, konečná cena stavby je 1,1 miliardy korun. Dokončením chybějící části dálnice v úseku Osičky – Hradec Králové v délce necelých 2,5 kilometru bude dálnice D11 dokončena až k Hradci Králové. Dostavba posledního úseku dálnice D11 do Hradce Králové začne za účasti ministra dopravy Antonína Prachaře, generálního ředitele ŘSD ČR Jana Kubiše a dalších hostů v úterý 22. července v 10.00 h.


Dálnici D1 čeká o víkendu opět úplná krátkodobá uzavírka, instalovat se bude další nadjezd
16.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje úplnou krátkodobou uzavírku na dálnici D1 v obou směrech ze soboty 19. července na neděli 20. července 2014. Uzavírka se týká modernizovaného úseku 5, kde dojde mezi km 41 (exit Šternov) až km 49 (exit Psáře) k montáži mostních nosníků nadjezdu nad dálnicí v km 47,9. Úplná krátkodobá uzavírka bude prováděna opakovaně během noci z důvodu zajištění bezpečnosti. Opět se jedná o 3 nosníky, tedy 3 krátkodobé úplné uzavírky. Pro řidiče vozidel do 12 tun budou stanoveny objízdné trasy.


ŘSD zahajuje rekonstrukci nebezpečné křižovatky na obchvatu Lipníka
14.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahajuje 15. 7. 2014 rekonstrukci křižovatky „Na Horecku“ na silnici I/47 na obchvatu Lipníka nad Bečvou. Ta je ve stávající podobě považována za jedno z nejvíce nebezpečných míst na českých silnicích. Výsledkem celkové rekonstrukce křižovatky bude přestavba stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní. Rekonstrukce by měla být ukončena do 31. října 2014. Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silničního provozu. Z důvodu co nejmenšího omezení provozu a bezpečnosti počítá harmonogram stavby s rozdělením stavebních prací do tří etap. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře dne 14. července 2014 od 10:00 hodin v kulturním domě ECHO, Novosady 1380, Lipník nad Bečvou.


V neděli ráno se dálnice D1 uzavře i na 107 km
10.07.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR v souvislosti s modernizací dálnice D1 připravilo na tento víkend další úplnou uzavírku dálnice D1. Tato uzavírka se týká modernizovaného úseku 14 Větrný Jeníkov – Jihlava, kde bude v km 107,280 v neděli 13. července 2014 v ranních hodinách probíhat montáž nosníků mostního objektu (SO 221). Instalace nosníků je rozdělena na celkem 4 etapy uzavírky.


Na dálnici D3 se bude instalovat železniční most
10.07.2014