aktuální informace


ŘSD chystá modernizaci silnice I/44 na Červenohorské sedlo
29.09.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí od 1. října 2014 první etapu opravy komunikace I/44 v úseku Kouty nad Desnou na Červenohorské sedlo. Tato rekonstrukce silnice I/44 proběhne v km 36,8 – 44,8 - úsek Kouty nad Desnou (1800 m za koncem obce) - Červenohorské sedlo (hranice okresů Šumperk a Jeseník) a vyžádá si úplnou uzavírku silnice ve 3. etapách.


Ředitelství silnic a dálnic v pondělí zahájí opravu dálnice D5
26.09.2014

V pondělí 29. září bude zahájena oprava asfaltobetonové vozovky na dálnici D5. Půjde o částečnou uzavírku pravého pásu v km 30,767 – 34,102 v termínu od 29. září 2014 do 31. října 2014


ŘSD dokončí rekonstrukci nebezpečné křižovatky na rychlostní komunikaci R46
26.09.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahajuje 29. 9. 2014 poslední etapu rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky na rychlostní komunikaci R46 v Brodku u Prostějova. Silnice R46 byla vybudována v letech 1973 – 1990 jako rychlostní čtyřpruhová směrově dělená komunikace kategorie S 21,5 a S 22,5.


Na D1 mezi Šternovem a Psářemi je dokončena pokládka cementobetonového povrchu. Finišery pojedou dál i v noci.
26.09.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR dokončilo pokládku cementobetonového povrchu na modernizovaném úseku dálnice D1 mezi Šternovem a Psářemi. Nový povrch je tak již na obou pásech dálnice. Pro řidiče bude celá dálnice otevřena v polovině října, kdy ještě dočasně dojde k posunutí jízdních pruhů ke krajnici, z důvodu prací ve středním dělícím pásu.


Dálnice D1 u Prahy byla otevřena s předstihem již ve čtvrtek večer
26.09.2014

S více než měsíčním předstihem dokončilo Ředitelství silnic a dálnic ČR rekonstrukci nejvytíženějšího úseku dálnice D1 na vjezdu do Prahy. Opravy od km 9,4 do km 1,275 mezi Průhonicemi a Chodovem, které probíhaly od 8. července 2014, měly být původně dokončeny až koncem října 2014. Díky úsilí celého realizačního týmu a bezproblémové spolupráci se zhotoviteli bylo omezení dopravy ukončeno již ve čtvrtek 25. 9. 2014 před 19hodinou.


Dálnice D3 bude v úseku Mezno – Chotoviny na čtyři noci zcela uzavřena
25.09.2014

Na dálnici D3 proběhnou čtyři úplné noční uzavírky levého i pravého pásu dálnice v km 62,300 – 70,700 z důvodu montáže ocelové mostní konstrukce přes dálnici D3 v rámci akce „Modernizace železniční trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“.


Vyjádření ŘSD ČR k informacím prezentovaným v MF Dnes, na webu iDNES a v dalších médiích ohledně zadávání podlimitních veřejných zakázek
23.09.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR se při plánování, evidenci, administraci, přípravě a zadávání veřejných zakázek řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon o VZ“), a Směrnicí generálního ředitele č. 5/2014 k aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Za všech okolností se řídí zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.


Na dálnici D5 proběhne v úterý krátkodobá uzavírka
22.09.2014

Zítra, v úterý 23. 9. 2014 od 7.00 do 17.00 h proběhne částečná uzavírka na dálnici D5. K úplnému uzavření dálnice dojde od 10.00 do 10.10 a od 13.00 do 13.10 h. Částečná uzavírka dálnice D5 se týká levého jízdního pruhu pravého pásu v km 79,750 – 80,050 a levého jízdního pruhu levého pásu v km 80,150 – 79,900 z důvodu přípravných a dokončovacích prací na výměně sloupu portálu dopravního značení ve středním dělícím pásu. Úplná uzavírka dálnice D5 pak proběhne v pravém pásu v km 79,950. Uzavírka je nutná z důvodu výměny sloupu portálu dopravního značení ve středním dělícím pásu.


Dálnici D1 čekají o víkendu opět úplné krátkodobé uzavírky, instalovat se budou další nadjezdy
18.09.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje úplné krátkodobé uzavírky na dálnici D1 v obou směrech od soboty 20. září do neděle 21. září 2014. Uzavírky se týkají modernizovaného úseku 9, kde dojde mezi km 66 (exit Loket) až km 75 (exit Hořice) k montáži mostních nosníků nadjezdů nad dálnicí na km 67,1 a na km 69,6. Úplné krátkodobé uzavírky budou prováděny opakovaně během noci z důvodu zajištění bezpečnosti. Objízdná trasa nebude vyznačena, doprava vyčká na dokončení montážních prací.


V úseku mezi Jihlavou a Větrným Jeníkovem se začíná ode dneška jezdit po novém povrchu
18.09.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR dnes převedlo provoz do obou jízdních pásů dálnice D1 v modernizovaném úseku EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava